Viribus Unitis

Viribus Unitis

Pridat.euFoto z dnešní tiskové konference 3K J.Domlátil.

Společné tiskové prohlášení politických subjektů:
- Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska),
- Konzervativní strana a
- Klub angažovaných nestraníků
(KČ, KonS a KAN, dále jen "Prohlašující politické subjekty"):

V zájmu ochrany hodnot moderního právního státu, parlamentní demokracie a rovné a svobodné soutěže politických stran, které jsou v důsledku aktuálního politického vývoje v naší zemi vážně ohroženy, rozhodly se Prohlašující politické subjekty postupovat v duchu hesla:

VIRIBUS UNITIS (SPOJENÝMI SILAMI)

a společně vyjádřit veřejnou podporu ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v r. 2017 politické straně TOP09 (dále jen "TOP09") a to především proto, že jako jediný ze subjektů aktuálně zastoupených v Poslanecké sněmovně, dlouhodobě, konsistentně a věrohodně deklaruje, že nebude na vládní úrovni spolupracovat s politickým hnutím ANO 2011 a jeho reálné politické kroky tomu odpovídají.

Prohlašující strany důvodně předpokládají, že TOP09

  1. neuzavře žádnou dohodu o koaliční, opoziční ani jiné stálé parlamentní či vládní spolupráci s politickým hnutím ANO 2011, ani s politickou stranou Komunistická strana Čech a Moravy, ani jiným politickým subjektem, jehož cíle či postupy by nebyly souladné s hodnotami moderního právního státu, se standardy parlamentní demokracie nebo se zásadami rovné a svobodné soutěže politických stran, a dále že
  2. nepodpoří svými hlasy schválení důvěry vládě s účastí subjektů dle předchozího odstavce,
  3. ani nepodpoří svými hlasy schválení žádného ústavního zákona, který by v svém důsledku měnil ústavní pořádek České republiky způsobem, který by omezoval politická a občanská práva znovunabytá po r. 1989.

Pokud TOP09 potvrdí oprávněnost těchto předpokladů, pak prohlašující politické subjekty konstatují, že:

  • nebudou samostatně kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v r. 2017,
  • doporučí svým voličům volbu TOP09,
  • a současně jí nabízejí své kapacity pro tvorbu volebního programu i sestavování kandidátek ve zmíněných volbách.

V Praze dne 9. května 2017

Koruna Česká logoZa politickou stranu Koruna Česká
(monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Mgr. Petr Nohel, Ph.D. – předseda
a JUDr. Petr Krátký - místopředseda

Konzervativní strana logoZa politickou stranu Konzervativní strana

RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D. – místopředseda
a Tomáš Müller – kancléř

KAN logoZa politické hnutí Klub angažovaných nestraníků

Ing. Jiří Domlátil – předseda
a Ing. Miroslav Matějka – místopředseda

 
 
 

0