V Ostravě vše při starém ★ Překvapení se nekoná

V Ostravě vše při starém ★ Překvapení se nekoná

Pridat.eu Ilustrační foto: výpis z trestního rejstříku údajného "kriminálníka, psychologického teroristy a nevídaného gaunera".

Stará, obtloustlá, komunistická struktura, tentokrát v podobě krajské soudkyně JUDr. Lenky Severové, opět prokázala, že se nehodlá řídit rozsudkem Nejvyššího soudu ČR, který je pro ni závazný a v nepravomocném rozsudku opět zamítla moji žalobu. Svoje zamítnutí mimo jiné opřela o dopis bývalého prezidenta ČR Václava Klause, který ve svých názorech podpořil někdejšího funkcionáře KSČ, mluvčího Charty 77 a ministra vnitra Ing. Tomáše Hradílka, který mne v mediích obvinil ze série bombových útoků v Přerově, z toho, že moje činnost před listopadem 1989 byla ryze kriminální, že jsem psychologický terorista, a že většího gaunera než jsem já, neviděl.

Postkomunistická soudkyně JUDr. Severová je naprosto transparentním důkazem zhoubného vlivu někdejšího ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Nováka na polistopadovou justici. JUDr. Novák je již řadu let kolegou ve společné advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák. rudá justiceTuto skutečnost jsem tam zmínil za neustálého přerušování soudkyní a to především z toho důvodu, abych vysvětlil i nadstandardní motivaci JUDr. Sokola k obhajobě Ing. Hradílka, který po listopadu 1989 svým vlivem maximálně dopomohl JUDr. Novákovi do politických pozic. Mým cílem bylo i prokázat, že Ing. Hradílek, JUDr. Sokol a JUDr. Novák jsou významnými polistopadovými činiteli, kteří se zasloužili o dokonalé zakonzervování zločineckých komunistických exponentů v justici a v bezpečnostním aparátě ČR. Jinými slovy řečeno, nebýt těchto jmenovaných, tak by JUDr. Lenka Severovázatučnělá komunistická bestie JUDr. Lenka Severová nikdy nemohla rozhodovat tuto soudní kauzu, neseděla by na odpovědném místě Krajského soudu v Ostravě. Ona byla před listopadem '89 v předsednictvu KSČ na Krajském soudě v Ostravě, v SSM byla obávanou předsedkyní SSM a v SČSP měla také vedoucí pozici. Není přece normální, aby taková osoba mne soudila, navíc v tak politicky citlivé věci. Ona nejprve z Krajského soudu měla po 17.listopadu '89 vyletět, ale min. spravedlnosti Novák ji zakonzervoval. Vždyť na těchto a podobných okolnostech byla postavena moje skutečná příčina tehdejšího zatčení.

Přítomný komunistický esenbák JUDr. Jiří Pščolka (jeden z hlavních organizátorů zločinného spolčení - mého zatčení v r. 2001) jen dokresloval naprosto nedostatečnou očistu bezpečnostního resortu ČR.

Žalovaný Ing. Hradílek po mé závěrečné řeči nebyl schopen se k věci vyjádřit.

Já budu v žalobě pokračovat odvoláním k Vrchnímu soudu v Olomouci. Ovšem ta skutečnost, že krajská soudkyně JUDr. Severová se nehodlá podřídit závaznému rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR je pro mne překvapením a zároveň ujištěním, že je nutno proti zločineckým postkomunistickým strukturám bojovat, a to všemi zákonnými prostředky.

Vladimír HučínMoravskoslezský Deník přinesl (v rubrice zločiny a soudy!) krátkou zprávu, doplněnou videem a fotogalerií.

0