Platforma našla hroby šesti polských obětí, za jejichž smrt odpovídá Lubomír Štrougal

Platforma našla hroby šesti polských obětí, za jejichž smrt odpovídá Lubomír Štrougal

Pridat.euFotografie sedmi ze třinácti polských obětí Lubomíra Štrougala:
Tadeusz Bernard (1933-1962), Edvard Bil (1924-1964), Jozef Holota (1931-1964)
Bolesław Lipski (1933-1963), Franciszek Majcherek (1926–1964), Jan Pietka (1935-1961), Jan Romanczyk (1939–1961)

Badatelé Platformy evropské paměti a svědomí dohledali hroby již šesti z celkem třinácti identifikovaných polských obětí, které zahynuly po zásahu elektrickým proudem na československé železné oponě a za jejichž smrt zodpovídá především tehdejší ministr vnitra, pozdější člen politbyra a komunistický premiér Lubomír Štrougal. Polský Ústav národní paměti, který na základě podnětu Platformy letos v únoru zahájil v této věci trestní řízení, již minulý měsíc oznámil, že má zájem ostatky svých občanů exhumovat.
Na základě podnětu Platformy evropské paměti a svědomí zahájili letos v únoru státní zástupci z Hlavní komise pro stíhání zločinů proti polskému národu, která spadá pod Ústav národní paměti, trestní řízení ve věci zabíjení polských občanů na československé železné oponě v letech 1961-1965, kdy byl ministrem vnitra Lubomír Štrougal (*1924).
Badatelský tým Platformy evropské paměti a svědomí identifikoval celkem třináct polských obětí, které zahynuly zásahem elektřiny pod vysokým napětím v drátěných zátarasech na hranici Československa s Rakouskem v době, kdy byl Štrougal ministrem. Další práce s cílem dohledat osud těl zabitých vedly k nalezení zatím šesti neoznačených hrobů, ve kterých ostatky dodnes s největší pravděpodobností spočívají.
Podle tehdejších komunistických předpisů měla být těla těch, kteří byli zabiti na železné oponě, pohřbena v neoznačených hrobech, a ty zarovnány s terénem. Nikdo z rodiny či blízkých nesměl být o pohřbení informován.
Platforma předává zjištěné informace polským státním zástupcům, kteří mají zájem ostatky exhumovat.

Poznámka: Fotografie jsme se rozhodli zveřejnit z několika důvodů: 1) podle našich vědomostí nebyly příběhy těchto obětí železné opony dosud zveřejněny a tito muži by byli pravděpodobně zcela zapomenuti; 2) bohužel až na pana Holotu nemáme k dispozici podobenky těchto mužů z doby, kdy byli naživu; 3) v minulosti jsme se již jednou rozhodli použít obdobné posmrtné zobrazení jiné oběti železné opony, 18-letého východoněmeckého uprchlíka Hartmuta Tautze, kterého zabila československá pohraniční stráž v roce 1986. Výsledkem mezinárodního zveřejnění jeho příběhu bylo, že mu byl do dvou let odhalen pomník a že soud rozhodl o jeho plné rehabilitaci a odškodnění rodiny.
Věříme, že zveřejnění podobenek těchto obětí bude příspěvkem na cestě k nalezení pozemské spravedlnosti za jejich smrt.

Tisková zpráva Platformy evropské paměti a svědomí, 27. července 2017

Další informace poskytnou:
The Platform of European Memory and ConscienceGöran Lindblad, prezident, president@memoryandconscience.eu , +46-706710366
Dr. Neela Winkelmannová, výkonná ředitelka, director@memoryandconscience.eu , +420-222 561 053
Platforma evropské paměti a svědomí sdružuje v současnosti 55 veřejných a soukromoprávních institucí a organizací ze 13 členských států Evropské unie, z Ukrajiny, Moldavska, Albánie, Islandu, Kanady a Spojených států amerických pracujících v oblasti vyrovnávání s dědictvím totality na evropské půdě. Zastupujeme asi 200.000 Evropanů a více než 1.100.000 severoamerických občanů s evropskými kořeny.Účtování s komunisty
Jména mrtvým - pocta hrdinům, úcta zemřelým
Rehabilitace a odškodnění za zabití uprchlíků na hranicích komunistického Československa – otázky a odpovědi
✠ konference Rok 1968 a ochrana státní hranice
Dokumentace usmrcených na československých státních hranicích
Klub českého pohraničí

0