Návštěvní dny v totalitní věznici Uherské Hradiště

Návštěvní dny v totalitní věznici Uherské Hradiště

Pridat.eu"Zemřeli jsme, aby národ mohl svobodně žít". Detail z pomníčku obětem komunismu v Uherském Hradišti.

Veřejnosti běžně nepřístupný objekt opuštěné uherskohradišťské věznice po roce opět otevře své brány veřejnosti
v sobotu 9. září od 13.00 do 17.00
a v neděli 10. září od 9.00 do 17.00
(poslední vstupy do budovy umožněny v 16.30).

V sobotu od 17.30 proběhne na nádvoří věznice již tradičně ekumenická bohoslužba, sloužená na památku obětí totalitních režimů a jejich persekvovaných rodin. Bohoslužbu hudebně doprovodí spolek Umíme Hrát.

Akce probíhá v rámci Slavností vína a Dnů evropského dědictví ve spolupráci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Města Uherské Hradiště, Slováckého muzea a Spolku Memoria.

Vstup je volný, z ulice Politických vězňů nedaleko Střední uměleckoprůmyslové školy (dříve budova krajského soudu), kde je také situován malý pomníček obětem komunismu.

TOTALITAV 'pomalu ale jistě' se rozpadající bývalé věznici, používané oběma totalitními režimy minulého století až do roku 1960, mohou návštěvníci vidět původní cely, samotky, kapli a také venkovní prostor, kde stálo popraviště. K tomu budou předloženy informace z historie a výpovědi osobností, které zde byly vězněny. Průvodce vám budou dělat zástupci společnosti Memoria, studenti uherskohradišťského gymnázia a skauti.

Bývalá věznice Uherské Hradiště je památka evidovaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR (č. 12494/7-8591). V rámci České republiky se jedná o naprostý unikát, jediný takto zachovaný objekt svého druhu. Na rozhodnutí o jeho důstojném a smysluplném využití však společnost stále ještě s napětím čeká. Od roku 1994, kdy stát získal tuto významnou památku do svého majetku. Opravdu neexistuje jiné místo pro úschovu soudních spisů než tato jizva na tváři centra města? Opravdu není možné ve státním rozpočtu najít peníze potřebné na proměnu stále více chátrající památky v kulturně-historicky vzdělávací instituci evropského formátu? Pokud by muzeu či památníku byla věnována pouze malá část objektu, šlo by o další promarněnou příležitost.

Memoria, iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti, stále sbírá podpisy pod PETICI Za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti.
Facebook - virtuální prohlídka - atd.


VIDEO: povídání politického vězně pana Petruchy

EXPOZICE VĚZNICE UH. HRADIŠTĚ
Expozice věnovaná dějinám uherskohradišťské věznice


VIDEO: Věznice Uherské Hradiště 1


VIDEO: Věznice Uherské Hradiště 2

Společná tisková zpráva Ministerstva financí a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Memorandum o spolupráci ve věci budoucího využití areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti (pdf download)
Soud se věznice jen tak nezřekne
Detail veřejné zakázky - Zpracování studie využití areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti
Ve výběrovém řízení jsme vybrali firmu, která během několika týdnů zpracuje studii využití areálu
Ateliér Velehradský


VIDEO: Mučili vězně elektřinou - Abeceda zločinů komunismu

Andrej Babiš: Věznění? Mučení? Popravy? Jsem tak překvapen!
Babiš navrhuje muzeum zločinů komunismu. Míra cynismu dovršena?
Na obměnu bývalé věznice nevyčlenil Babiš do rozpočtu na rok 2017 ani korunu


VIDEO: Prostory věznice a dvůr

Jan Zámečník: Dějiny věznice v Uherském Hradišti. Období do roku 1945 (pdf)
Helena Staufčíková: Věznice v Uherském Hradišti v procesech 50. let minulého století (pdf)


VIDEO: Památník obětem komunismu v Uherském Hradišti

Setkala jste se někdy s tím, že se Vám někdo z Komunistické strany omluvil a nebo vyjádřil lítost?
"Ne, nesetkala."
Jak se k Vám chovali lidé, když jste vyšla z vězení?
"Báli se, otáčeli se, nechtěli mě vidět, trvalo to dlouho."
Z rozhovoru s Annou Honovou – jednou z bývalých politických vězňů.

0