"Jsem šťastnej a navýsost spokojenej, že patřím mezi ty, kdo do toho šli"

"Jsem šťastnej a navýsost spokojenej, že patřím mezi ty, kdo do toho šli"

Pridat.euFrantišek Zahrádka. Foto z roku 2012 Dan Sklenář.

Vážené sestry, vážení bratři.

Se smutkem v srdci vám oznamuji smutnou zprávu, že v pátek, tj. 15.12.2017 v 15. hodin v Českých Budějovicích zemřel František Zahrádka. Narodil se 30. října 1930 v Děčíně. Tuto zprávu jsem obdržel od pana PhDr. Petra Blažka Ph.D., historika ÚSTR.

Mladý skaut se po únoru 1948 (nebylo mu ještě 18 let) stal účastníkem protikomunistického odboje. Podílel se na tisku ilegálních letáků a časopisu Za pravdu! (ve skupině působil také Karel Pecka – spisovatel. František Zahrádka byl posledním žijícím členem této skupiny) a na převádění exulantů do zahraničí. Krátce byl kurýrem americké tajné služby CIC. V roce 1949 byl zatčen a odsouzen na 20 let. Propuštěn byl po třináctiletém věznění až v roce 1962.

O šest let později se podílel v Příbrami na založení pobočky sdružení politických vězňů K 231. V roce 1990 se spolupodílel na vzniku Konfederace politických vězňů. Spolu s PhDr. Jiřím Majerem spoluzaložil Muzeum III. odboje, velkou zásluhu měl také na vzniku Památníku Vojna. Působil jako poradce u několika filmů, včetně seriálu Zdivočelá země. V roce 2007 obdržel za své celoživotní zásluhy Řád Tomáše Garrigua Masaryka.

TOTALITAS Františkem jsme se poznali v roce 1954 na trestním táboře "L" (věž smrti). Pracovali jsme spolu na zpracování vysoce radioaktivní uranové rudy. František byl velmi zvídavý, navazoval známosti s kněžími – spoluvězni. Miloval pravdu, a byl ochotný za ni bojovat.

S Františkem, po dlouhých letech, jsme se sešli v KPV ČR a pokračovali v našem přátelství. Při různých našich setkáních se mi svěřil, že během jeho dlouholetého věznění mu zemřeli oba rodiče, aniž by ho pustili na jejich pohřeb. (Naděždě Kavalírové byl přerušen výkon trestu v trvání 7 dnů, aby měla možnost se účastnit pohřbu jejího otce. Naděžda, po uplynutí tří let a čtyřech dnů byla dne 12.11. 1959 propuštěna na svobodu, a v r. 1968 při obnově procesu byla plně rehabilitována). Posléze se také oženil. Jejich manželství však bylo bezdětné.

Postupem let byl členskou základnou zvolen do Předsednictva KPV ČR. I zde hájil pravdu i čest politických vězňů, což se mu stalo osudným. Vytknul totiž předsedkyni Naděždě Kavalírové, že ročně projezdila taxíkem 100.000.- Kč. V té době podal František na Lumíra Moslera, zaměstnance ÚSTRu, žalobu, že byl konfidentem Stb. Soudkyně zjistila, že František byl držitelem 3 legitimací KSČ (které si nechal ilegálně zhotovit na podnět americké tajné služby CIC, aby byl částečně kryt při případných konfliktech s bezpečnostními orgány komunistického státu). Této situace využila Naděžda Kavalírová s jejím "dvorem", a z důvodu jeho tzv. členství v KSČ, Františka vyloučila z KPV ČR. Ještě v nedávné době na Radě, pohrobci "dvora" Naděždy Kavalírové, vytrvale Františka špiní.

Jejich omluvy se František nikdy nedočkal.

Františku, je mi velice smutno, ale slibuji, že Tebe a Tvé nekompromisní morální hodnoty budu do konce svého života hájit.

Věřím, že my, co jsme Tě měli rádi, se sejdeme 20. 12. 2017 (středa) ve 13 hodin v Č. Budějovicích na hřbitově při Tvé poslední cestě.

František Wiendl, Klatovy 17. 12. 2017

Adresa pohřebního aktu: kaple sv. Otýlie, Pražská tř. 448/110 – Č. Budějovice


VIDEO: František Zahrádka - Muž Určený K Likvidaci❤️ Zemřel František Zahrádka, za totality převedl 11 lidí za hranice
❤️ VIDEO: Události 17. 12. 2017
❤️ FRANTIŠEK ZAHRÁDKA (1930-2017)
❤️ V dubnu 1966 potkalo Františka Zahrádku veliké štěstí
❤️ Nebýt jeho úsilí, asi by nevzniklo Muzeum III. odboje ani rozsáhlý Památník Vojna u Příbrami
❤️ Říkám NE jakémukoliv odklonu od slušného chování, demokracie a svobody slova
❤️ KNIHA: Lilie pod klopou, lilie za mřížemi
❤️ Vzkaz Dcerám
❤️ 2007 Řád T. G. Masaryka
❤️ 2012 Ocenění účastníka protikomunistického odboje
❤️ 2016 Stříbrná pamětní medaile města Příbram
❤️ VIDEO: Sumava's Guardian of Freedom
❤️ VIDEO: Studentská minikonference "Železná opona v regionálních dějinách"
❤️ VIDEO: Zemřel bojovník za svobodu
❤️ VIDEO: Neznámí hrdinové - Patník č. 16
❤️ VIDEO: Pracovní tábor Vojna
❤️ VIDEO: Památník obětem komunismu Vojna u Příbrami
❤️ VIDEO: Tresty v komunistických lágrech
❤️ VIDEO: Běžný den v pracovním táboře
❤️ Metodická příručka k filmu "František Zahrádka - Muž Určený K Likvidaci"
❤️ VIDEO: Výstava Tváře uranu
❤️ VIDEO: S Františkem Zahrádkou o hrdinství a padouších
❤️ FILM: Skauti bez lilie
❤️ If we say we have guts, we must always resist evil
❤️ They Mess It Up Like This
❤️ Museum der Opfer des Kommunismus und der Uranförderung
❤️ VIDEO: Historia na własnej skórze: František Zahrádka


VIDEO: Neznámí hrdinové - Patník č. 16

0