Pozvánka na výstavu: ROZKULAČENO! Půlstoletí perzekuce selského stavu

Pozvánka na výstavu: ROZKULAČENO! Půlstoletí perzekuce selského stavu

Pridat.euplakát výstavy Rozkulačeno!

Multimediální výstava "Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu" reflektuje období násilné kolektivizace v době komunistického režimu, kdy došlo k zásadní proměně venkova, jejíž důsledky jsou patrné dodnes i v našem regionu.

Zatímco nacisté české zemědělství pragmaticky využívali, ale přitom ho ponechali v chodu a dohlíželi na jeho stálou produkci, komunisté byli mnohem revolučnější. Při prosazování kolektivizace venkova a potírání odporu proti zakládání jednotných zemědělských družstev měla hlavní slovo StB. Bylo hromadně používáno státem organizované násilí a schvalováno bezpráví, hojně byli využíváni spolupracovníci Státní bezpečnosti, s jejichž použitím byly prováděny provokace. Výsledkem této činnosti došlo k zásadnímu narušení mezilidských vztahů, dlohodobému pohřbení soukromého vlastnictví půdy, zapuzení vědomosti o závislosti člověka na přírodě a negativnímu zásahu do tváře krajiny.

TOTALITA.czVýstava připomíná těžké osudy vysídlených rodin a sedláků, kteří se stali oběťmi tehdejší propagandy. Velkostatkáři i drobní rolníci a celé jejich rodiny nejenže přišli o svou půdu, ale byli i vyháněni ze svých domovů i domovských obcí a nezřídka končili ve věznicích a pracovních táborech a někteří dokonce až na popravištích, jako údajní nepřátelé státu.

Výstava, která ukazuje útok totalitních režimů na jednu sociální skupinu, časově zachycuje existenci selského stavu na českém území od Rakouska-Uherska přes první republiku, protektorát a socialismus až k současnosti, kdy sleduje příběhy selských rodin, které se rozhodly navázat na tradici rodinného hospodářství po pádu komunistického režimu.

Expozice vznikla ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů, Národního zemědělského muzea a Asociace soukromého zemědělství. Záštitu nad ní převzalo ministerstvo zemědělství.

Výstava Rozkulačeno! získala zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru v kategorii Muzejní výstava roku 2016 v soutěži Gloria musaealis, která je každoročně pořádána Ministerstvem kultury ČR, Asociací muzeí a galerií České republiky a Českým výborem ICOM.

Její putovní verze již navštívila mnoho koutů republiky a v Přerově (reportáž z vernisáže zde) bude k vidění do 7. února 2018, v březnu se přesune na dvoranu Městského úřadu v Hranicích.

Pořadatel: Výstavní síň Pasáž
Místo konání: Kratochvílova 14, Přerov

katalog k výstavě
Viníci bez viny, zločiny bez trestu
ČRo Plus o výstavě
ČT o výstavě


VIDEO: Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu (film z materiálů Paměti národa)

Téma kolektivizace a obraz venkova v literatuře a filmu
Proměny zobrazování násilné kolektivizace československého venkova na filmových plátnech a televizních obrazovkách
Filmové pohledy na dobu, která zpřetrhala pouta lidí k půdě i mezi nimi navzájem
knihy o kolektivizaci
23. 2. 1949 - Počátek kolektivizace zemědělství
Kolektivizace v ČSR
Kolektivizace a konec selského stavu
Kolektivizace v Československu
Jak probíhala kolektivizace v Československu
Kolektivizace zemědělství v Československu 1948-60
My jsme to nevzdali: Kolektivizace
Rozkulačování po česku
Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy
Jaké dopady měla kolektivizace zemědělství v minulém století na evropské přírodní bohatství?
Stát dodnes odstraňuje následky kolektivizace
Soud potrestal muže, který před 61 lety vyháněl sedláky na Přerovsku
Stát chtěl po dědicích splatit 100 let starou hypotéku

0