Zhoubný odkaz "Vítězného února"


Pridat.euVyzýváme všechny demokratické politické strany, aby vytrvaly ve svém rozhodnutí nepodpořit žádným způsobem vládu premiéra Babiše.

Konzervativní strana shledává "Vítězný únor" jako událost, jíž negativně pociťujeme i v současnosti. Uplynulé téměř tři dekády přinesly mnoho dobrého. Svoboda, kterou jsme z větší části obdrželi bez vlastního přičinění, pochopitelně přinesla své plody v podobě osobních svobod - svobody víry a vyznání, slova a shromažďování, soukromého podnikání,... -, politické plurality, možnosti cestovat, vzkříšení občanské společnosti... Nejvýraznějšími politickými úspěchy bylo přijetí Ústavy České republiky a vstup ČR do NATO a EU, které (přes nespornou kontroverznost řady agend, které EU podporuje...) symbolizují návrat našeho společenství domů, na Západ. To vše bylo dosaženo navzdory postkomunistickým "elitám", kterým se postupně podařilo prosadit názor, že antikomunismus je přežitkem. Pravý opak je však pravdou. Se stupňující se naléhavostí v posledním období vidíme, jak mělké kořeny svoboda v naší zemi zapustila, jak velkým kamenem úrazu pro postkomunistické "elity" naše sounáležitost se Západem je, jaký vliv dokáže Moskva jejich prostřednictvím vyvinout na naši společnost.

Ústavní pořádek naší země je pod silným tlakem, vážně hrozí destrukce zastupitelské demokracie. Levicoví extrémisté z KSČM a SPD usilují, pod pláštíkem referend, o vystoupení České republiky jak z EU, tak z NATO; nikoli vyšší participace občanů na veřejném životě, ale toto je jejich skutečný cíl. Obě jmenované strany sahají po podílu na vládě - zatím "pouze" formou její tolerance či podpory. To vše se děje za situace, kdy s aktivní podporou prolhaného presidenta vládne vláda v čele s premiérem - miliardářem v nebývalém konfliktu zájmů neobtěžujícím se věrohodným vysvětlením původu svého počátečního kapitálu, dle dostupných záznamů konfidentem zločinné Státní bezpečnosti pohrdajícím ústavní nutností získat důvěru Poslanecké sněmovny. Vláda zákona, svoboda občanů, zahraniční směřování a bezpečnostní ukotvení naší země jsou tedy fatálně ohroženy.

lhostejnost přináší ovoceKonzervativní strana vyzývá představitele demokratických politických stran, aby přestali bagatelizovat rizika plynoucí z nelegální, kuturně nekompatibilní (povětšinou islámské) imigrace a vzali obavy občanů vážně. Svým povýšeným a přehlíživým postojem k této aktuální otázce, stejně jako konformním, politicky korektním přitakáváním řadě kroků směřujících k převýchově společnosti, namířených proti dané a neměnné lidské přirozenosti (gender mainstreaming, adopce dětí homosexuálními páry,...) či proti svobodě (slova, podnikání,...), vhánějí mnozí demokratičtí politici voliče do náruče těch, kteří se neohlížejí na realistický popis rizik, ale naopak se snaží lživým přeháněním vyvolat ve veřejnosti co nejvíce strachu. To se jim zjevně velmi dobře daří. Takto pojatý populismus využívají k získání vlivu, který však hodlají uplatnit k dosažení zcela jiných cílů.

Konzervativní strana dále vyzývá všechny demokratické politické strany, aby vytrvaly ve svém rozhodnutí nepodpořit žádným způsobem vládu premiéra Babiše a aby měly na zřeteli zájem občanů a již nyní zahájily jednání vedoucí k maximalisaci počtu mandátů, který (s ohledem na specifické vlastnosti volebního zákona) demokratické strany mohou získat v příštích volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Konzervativní strana konečně znovu zdůrazňuje nejvyšší důležitost nadcházejících voleb do Senátu Parlamentu ČR a vyzývá zejména KDU-ČSL, STAN, TOP09 a ODS k takovému koordinovanému postupu, který povede k výsledku těchto voleb, jehož důsledkem bude účinné zabránění plánované destrukce ústavního pořádku České republiky.

Konzervativní strana uctí památku obětí komunistické diktatury 25. února v 10:00 hod. položením květin u pomníku tří odbojů na ulici Rooseveltově v Brně. Zveme každého, aby se k nám připojil.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík, předseda
22.02.2018


VIDEO: Publicista Luděk Navara - Vítězný únor a dnešní paralely

Vítězný únor plus 70 let

Letos 25. února uplyne 70 let od jedné z nejtragičtějších událostí novodobé historie naší země, která spustila hospodářskou, politickou i morální devastaci tehdejšího Československa na dlouho dobu.
V souvislosti s výročím komunistického Vítězného února 1948 je děsivou skutečností, že v naší republice jsou velice aktivní subjekty (dokonce v Poslanecké sněmovně a okolo Kanceláře prezidenta republiky), které usilují o skutečný návrat České republiky zpět do minulosti a přejí si nastolit poměry velmi podobné těm, jaké nastaly po komunistickém puči 25. února 1948.

Ztrácejí Češi, Moravané a Slezané svoji paměť? Neznají snad historii vlastní země, nepřemýšlejí a nemají vlastní názor, jestliže podléhají laciné populistické demagogii, dezinformační kampani ruských trollů, když v parlamentních volbách volí prospěchářské podvodníky, demagogy i extrémisty, a dokonce pomáhají komunistické straně do vládní pozice, či v případě prezidentské volby se smiřují s vítězstvím lží, demagogie a hulvátství?

Výsledek referenda o přistoupení ČR k Evropské unii v červnu roku 2003 jednoznačně ukázal zájem českých občanů o demokratické směřování ke svobodné společnosti západního typu. Podmínky našeho členství byly tehdy pečlivě a dlouho předem konzultovány a projednávány s reprezentanty Unie. Vláda i voliči dobře věděli, co je případně v unijním svazku čeká.

Nynější zahrávání s myšlenkou opuštění EU je velice nezodpovědné právě z toho důvodu, že teprve po rozhodnutí lidu o nějakém Czexitu bychom mohli vážně jednat o podmínkách další spolupráce s Evropskou unií a s jejími členskými státy. Je zcela naivní předpokládat, že by si Česká republika vydobyla pozici a podmínky, jakých dosáhne Velká Británie. Co však víme jistě už dnes je, že nějaký Czexit by znamenal politickou a kulturní separaci a ekonomickou tragédii pro naši republiku.

Opuštění hospodářského prostoru EU by pro ČR znamenalo zavedení cel, odchod zahraničních i některých tuzemských podnikajících subjektů, útlum činností resp. uzavření mnoha domácích firem, zvýšení nezaměstnanosti, chudý stát a dlouhodobě deficitní státní rozpočet, nemluvě o zastavení růstu HDP. Šlo by o propad ekonomiky o zhruba tři desítky let zpátky, pokles reálné kupní síly masivním zdražováním veškerých výrobků a služeb bez šance na valorizaci příjmů a důchodů. Zhoršení životních podmínek by postihlo bez výjimky všechny skupiny obyvatelstva. Opuštění Schengenského prostoru by omezilo svobodu pohybu (cestování). Všeobecný pád přibližně do 80. let minulého století by jistě přivodil opět emigraci velkého počtu inteligentních, schopných, talentovaných a demokraticky smýšlejících osob převážně do prosperujících liberálně demokratických zemí odmítnuté Evropské unie.

Připočítáme-li ještě možné vystoupení z NATO, paralela s Únorem 1948 je ještě věrohodnější, a představa budoucnosti země ještě tragičtější. Nechráněné hranice při absenci dostatečné vlastní obranyschopnosti by se staly lákavou pozvánkou pro vůdce, kteří rádi zabírají cizí území. Pak už by zbývalo jen faktické připojení k nové mocnosti.

Klub angažovaných nestraníků proto apeluje na spoluobčany, aby se zamysleli, co všechno nesmyslného, podlého, zlého a nelidského se dělo v naší zemi po tzv. Vítězném únoru 1948. KAN vyzývá zodpovědné lidi, aby nepodlehli šířeným účelovým lžím a snahám cíleným k opuštění EU a NATO. Pokud by taková změna byla opět nazývána vítězstvím pracujícího lidu, pak by tím "lidem" byl tentokrát lid pracující ve prospěch cizí mocnosti.

V Praze dne 20.2.2018

Milan Tausch, Jiří Domlátil, KAN


VIDEO: Pro a proti: Šlo Únoru 1948 zabránit?

0