Ocenění účastníka 3. odboje pro Petra Hladkého

Ocenění účastníka 3. odboje pro Petra Hladkého
Pridat.euPetr Hladký s osvědčením o jeho protikomunistickém odboji. Foto Ladislav Chodílek Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (ANO) předala dnes v Praze dalším 33 odbojářům či pozůstalým osvědčení za třetí odboj, odznak a pamětní dekret. Mezi oceněnými byl i můj 'bratr ve zbrani' Petr Hladký. Medailonky dnes oceněných účastníků třetího odboje jsou ZDE. Z celkového počtu došlých 4951 žádostí o vydání osvědčení již ministerstvo rozhodlo o 95 % případů. Komise z MO přijela do Přerova v pondělí 5.2.2018 a v naší kanceláři KPV se konal výslech ve věci uznání protikomunistického odporu u osoby Petr Hladký. K výslechu byl předvolán i Jindřich Havrlant, který již uznání dostal. Já jsem hovořil (viz příloha na konci stránky) mj. i o samopalu Beretta a o dalších okolnostech, jako např. o výbušninách, které mi P.Hladký ve třech případech dovezl počátkem 70. let z Ostravy, kde se učil na hornickém učilišti. Jeho činnost pokračovala od r. 1986 poté, co jsem se navrátil z výkonu trestu. To však bylo už jen o šíření textu Ch77, HOS, Několika vět a jeho účasti na protestních akcích. I za tyto aktivity byl asi dvakrát za měsíc zadržován a vyslýchán StB. To však dle jeho názoru již byla "brnkačka" proti tomu, co musel snášet v 70.letech. Do věci ze zapojil mimo jiné i bývalý příslušník StB Jindřich Hrabálek, který údajně podrobně popsal a sdělil, že "aktivity V.Hučína byly vysoce nebezpečné pro okolí, neboť mohly ohrozit občany" atd. Petr Hladký je poslední z mého okruhu známých, který by měl dostat ocenění (Brázda, Maier, Havrlant a Hladký - opakovaně jsem žádal paní Bagárovou, aby zvážila podání žádosti o uznání v případě svého zesnulého manžela, ale ona bohužel z toho má strach, prý má na tu dobu, kdy estébáci Karla sebrali a vyšetřovali, ty nejhorší vzpomínky.) Mrzí mne, že při udělení ocenění za účast v odboji/odporu proti komunismu nebyla u Petra Hladkého zohledněna pomoc, kdy počátkem 70. let pro mne získával důlní výbušniny, ke kterým se dostal v průběhu svého působení v OKD jako učeň na hornickém učilišti. Jeho kvality se také projevily při výsleších na StB, kdy nikdy nic neprozradil. Toho si opravdu velice cením. Jeho výslechové protokoly ze 70.let jsou k dispozici. Pro mne bylo také důležité, že neprozradil samopal Beretta, který jsem měl ve svém držení a který jsem použil v r. 1974 při sebeobraně při střetu se sovětskými regulovčíky.odznake účastníka 3. odboje Kromě zápisu z únorového výslechu zveřejňuji dnes také zprávu StB o nepřátelské činnosti v okrese Přerov ze dne 14.9.1989. Tento dokument mi byl zabaven při domovní prohlídce v r. 2001 a je součástí utajovaného trestního spisu. Ovšem to je jen taková okresní úroveň StB. Zabaven byl také podobný materiál, který, ale byl již na krajské úrovni a ten sděloval, že v rámci opatření operativního je v zájmu StB, aby Ing. Tomáš Hradílek byl středem zájmových - protisocialistických aktivit. Tyto a další písemnosti byly ukryty v tajných schránkách, které byly v TO BIS Olomouc. Zodpovědnost za to měl tehdejší ředitel FBIS Jan Princ. Byly tam i např. zprávy o vyřazení JUDr. Jiřího Pščolky Občanskou komisí, materiály související se soudcem JUDr. Jiřím Zavrtálkem a mnoho a mnoho dalšího. Vladimír Hučín, 20.6.2018

Společná fotografie účastníků 3. odboje oceněných 20.6.2018 Společná fotografie účastníků 3. odboje oceněných 20.6.2018. Foto Viktor Meca.

Jen trochu úctyStát podle expertů nevyčerpal možnost pomoci vězňům komunismuVáží si stát bývalých politických vězňů? Žijeme díky nim ve svoboděSeznam osob, kterým bylo vydáno osvědčeníPROČ NEBYLI KOMUNISTÉ ZAKÁZÁNI ?"Komunisté se nám vracejí do vlády a nechtěl bych, aby se tato doba někdy vrátila"
0