Výzva k pracovníkům Bezpečnostní informační služby

Výzva k pracovníkům Bezpečnostní informační služby

Pridat.euLogo Bezpečnostní informační služby.

V reakci na to, že v čele vlády ČR je konfident StB, nomenklaturní kádr KSČ a trestně stíhaný podnikatel Andrej Babiš, dovoluji si vyzvat pracovníky Bezpečnostní informační služby (BIS), ale i další státní zaměstnance, k nejvyšší obezřetnosti a také k neuposlechnutí plnění rozkazů, pokud budou v rozporu s vyšším mravním principem. Svou výzvou apeluji především na ty státní zaměstnance, kteří věří, že smyslem jejich práce je ochrana skutečných zájmů České republiky. Jsem přesvědčen, že Andrej Babiš je jako premiér pro bezpečnost ČR vysoké bezpečnostní riziko, zvláště ve spojení s prezidentem Zemanem, s nímž si zcela evidentně, ke škodě státu, navzájem 'hrají do ruky'..

Já sám jsem v BIS pracoval téměř 10 let, ale po nástupu Miloše Zemana do funkce premiéra vlády ČR jsem na základě konkrétních situací dospěl k názoru, že se nemohu nadále propůjčovat ke zločinným praktikám, které se v BIS v několika případech realizovaly např. v zájmu volebního vítězství ČSSD, ovládané tehdy Milošem Zemanem a jeho kamarilou. Moje postoje vedly tenkrát k mému odstranění z BIS, následnému zatčení a vykonstruovanému obvinění ze sedmi trestných činů. Dobře vím, že tato okolnost byla v BIS následně používána k zastrašování případně dalších pracovníků BIS - i přesto, že jsem byl po několika letech všech obvinění zproštěn, a že soudce Krajského soudu v Olomouci při zdůvodnění zprošťujícího rozsudku mimo jiné řekl, že "vláda zadala BIS úkol, aby vyřešila kauzu Vladimíra Hučína".

Dnešní neutěšenou vnitropolitickou situaci nelze svádět jen na výsledky voleb, ale je to i důsledek dlouhodobé účelové nečinnosti bezpečnostních složek, které jsou z velké části odpovědné za pronikání bývalých komunistických exponentů do významných pozic ve vedení státu. Zde nutno jmenovat dva ředitele BIS, Jiřího Růžka a jeho nástupce Jiřího Langa, a také Františka Bublana, ředitele rozvědky (ÚZSI) a ministra vnitra. Především tito, ale i mnozí další, mají zásadní podíl viny na současném tristním stavu.

Nynější ředitel BIS Michal Koudelka již musí tušit, že bývalý konfident StB Andrej Babiš mu není nakloněn a tak bych mu radil, aby se alespoň v závěru pokusil o narovnání páteře, kterou si nechal dobrovolně nalomit. Pamatuji si Michala Koudelku z několika jednání v BIS ještě v původním sídle FBIS na tak zvaném "Majáku". Připadal mi vždy takový až příliš smířlivý a neodporující, což mi vadilo, a to především po nástupu ČSSD v období vedení BIS Jiřím Růžkem a Jiřím Langem, kteří nechtěli mít problémy a tak se neostýchali dělat cokoli, jen aby se ve svých pozicích udrželi. Rád bych věřil tomu, že Michal Koudelka má vyšší standard než oni. Generála nedělá hvězda, ale charakter.

Každý státní zaměstnanec pracující v oboru bezpečnosti ČR by si měl uvědomit, že jednoho dne může dojít k tomu, že se ho budou třeba jeho potomci ptát na to, jak se zachoval. Já si tuto situaci v tajné službě začal uvědomovat a proto jsem jednal tak, jak je známo. Prostě nechtěl jsem se stát součástí jakéhosi zločinného spolčení. To, že dnes situace vygradovala až do stavu, kdy premiérem ČR je estébácký konfident, nomenklaturní kádr KSČ a trestně stíhaná osoba je alarmující a já jen lituji, že proti tomu již nemůžu uplatnit metody 3.odboje.

Vladimír Hučín - válečný veterán 3.odboje

 
 
 
 

Video: MIRAI - Když nemůžeš, tak přidej
 
 

0