Evropská koalice pro Prahu

Evropská koalice pro Prahu

Pridat.euZnak hlavního města Prahy .

Společné tiskové prohlášení tradičně spolupracujících politických subjektů:

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků (dále jen "Prohlašující politické subjekty"), které společně zastávají tradiční hodnoty, vycházející z historického odkazu antiky, křesťanství a judaismu coby základu evropské kultury a civilizace, pokládají zmíněné konzervativní principy za nejlepší vodítko pro řízení obce i státu.

Ve snaze nabídnout hodnotově orientovanou politiku jako alternativu soudobé, často bezobsažné soutěže marketingových strategií, se Prohlašující politické subjekty rozhodly pro spolupráci s dalšími demokratickými subjekty, které se chtějí inspirovat správně fungujícími modely především západoevropských metropolí, a proto oznamují, že společně se stranami: SNK Evropští demokraté, evropani.cz a Sdružení pro Místní Správu, utvoří společnou koalici pro volby do zastupitelstva Hlavního města Prahy s názvem:

Evropská koalice pro Prahu

V konkrétní programové rovině budou Prohlašující politické subjekty usilovat mj. o:

  • investiční politiku a správu veřejných věcí, osvědčenou mj. zejména v západoevropských monarchiích, tedy takovou, která přesahuje horizont jediného volebního období (nezanedbávat údržbu staveb, neškudlit tam, kde se aktuálními "úsporami" vyvolají vyšší náklady později);
  • municipální podporu ekumenického dialogu, mezi konfesní usmíření, spolupráci a vyrovnání se s vlastní historií, za jejichž symbol pokládají mj. návrat Mariánského sloupu na Staroměstské nám.;
  • primátorskou záštitu pro akce Pochod pro život a Den pro rodinu (jako symbolu toho, že obec i stát musí podporovat prorodinnou politiku, má-li přežít), finanční podporu pořadatelům těchto akcí ze strany HMP a zdrženlivý přístup k akcím směřujícím k relativizaci rodiny a manželství;
  • ukončení všech klientelistických praktik, protekcionistické a prokorupční personální, zakázkové a dotační politiky pražské radnice; navrácení důvěry občanů v jejich komunální zastupitelský orgán.

V Praze dne 28. července 2018

Koruna Česká logoZa politickou stranu Koruna Česká
(monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Mgr. Petr Nohel, Ph.D. – předseda
a JUDr. Petr Krátký - místopředseda

Konzervativní strana logoZa politickou stranu Konzervativní strana

RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D. – předseda
a Mgr. Ing. Michal Struha – místopředseda

KAN logoZa politické hnutí Klub angažovaných nestraníků

Ing. Jiří Domlátil – předseda
a Bc. Marcel Miška – místopředsedaverze pro tisk

0