OTEVŘENÝ DOPIS Leo Žídkovi, Františku Šedivému a Ing. Blance Matějíčkové


Pridat.eu
Trojka autokratů v KPV: Leo Žídek, František Šedivý a Ing. Blanka Matějíčková. Ilustrační foto.

Podle výše uvedeného pořadí píši nejdříve Leoši Tobě. Je to postup neobvyklý, ale nejsem si zcela jistý, a to na základě vašeho středečního vystupování na Shromáždění delegátů (dále SD), vás nazývat bratry.

Vzhledem k tomu, že jsem v posledních letech nebyl s Tvými názory, nepřipouštěním diskuze, atd. spokojen, napsal jsem Ti dosti dopisů, ve kterých jsem se snažil na Tvá pochybení upozorňovat, přestože bratři z Moravy mě upozorňovali, že moje snaha bude zbytečná. Bohužel měli pravdu. Proto ber tento dopis jako poslední. V dalších dopisech, ve kterých jsem pranýřoval chování vás tří, jsem vás nazýval AUTOKRATY.

Bohužel, neuspěl jsem. Na SD ses jako moderátor, velmi tvrdým způsobem, snažil prosadit ukončení KPV ČR. Očekával jsem, že se tak stane vzhledem k Tvému dopisu ze dne 13. června 2018 odeslaném v 9:45 hod., adresovanému Ústředí, Fr. Šedivému a mně. V něm jsi zdůrazňoval, že současnou krizi v KPV ČR nelze jiným způsobem řešit, nežli ukončením činnosti KPV ČR.

Můj názor je jiný. Uvědomil sis, že vaše pochybení jsou již tak velkého rozsahu, která vaši trojici nutí k tomuto návrhu, a rovněž jste si uvědomili, že se tak zbavíte odpovědnosti a dalších kritických názorů, které se na internetu objevují. Ku příkladu píší: Claudie, Marcela Uvirová, Horáček-zklamaný syn pol. vězně, bratr Pavel Horák, Mrázkovi z Tišnova, Jiří Kubík a další a další, nejsem již jediným pisatelem.

Františku Šedivý, dlouhá léta se snažíš totalitním způsobem ovládat KPV ČR, o čemž jsem napsal mnoho dopisů, bohužel však na Tebe nezapůsobí zhola nic. Největší Tvoje "sláva" se datuje z let, kdy jsi spolupůsobil s PaedDr. Jiřím Málkem. Nelze si představit větší totalitu. Vylučování těch nejlepších bratrů, kteří se odvážili upozorňovat na vaše pochybení. Dokázali jste vyvolat příšernou vřavu, bez ohledu na platné Stanovy, které podobné vylučování nepřipouštěly. K tomu jsem v minulých letech napsal rovněž mnoho dopisů, nebudu se k nim vracet.

Pozoruhodné je Tvé vystoupení na SD konané dne 26. 9. 2018. Jako vždy jsi přišel pozdě, tedy v době, kdy jsi měl podat zprávu o Hospodaření. Jak jsem poznamenal ve svém příspěvku, byl jsi zcela nepřipraven, napovídali Ti Žídek, Ing. Matějíčková. Jako vždy Tvá zpráva byla kusá, neodborná. Nemám, co bych dále ke Tvé osobě řekl, pouze poznamenávám, že celá léta jsou Tvá vystoupení na Radách rázu despotického a postrádají jakýchkoliv demokratických principů.

Paní Ing. Blanko Matějíčková, k Vaší osobě poznamenávám, že Vy jste hlavním strůjcem současné Krize. Narodila jste se v roce 1952, tedy v době, kdy mnozí z nás měli již odpykáno několik let ve výkonu trestu, když se řada z nás předtím zúčastnila druhého odboje proti nacistům, později třetího odboje proti komunismu. A Vy si dovolujete být vůdčí osobou se snahou ovládat Žídka, Šedivého a další členy, kteří prokazatelně nejsou seznámeni s našimi Stanovami a Občanským zákoníkem. Sabotujete přijímání pozůstalých a činíte další kroky, které nejen podle mého názoru poškozují KPV. Řada členů KPV Vám zatím důvěřuje a nezodpovědně Vám "fandí". Zatím se Vám tato "politika" daří, ale jen dočasně.

Protože naše skupina "žalovatelů" jsme podobných názorů, dovoluji si předložit následující návrh:

Na SD konaném dne 26. 9. 2018, nahrazujícím dřívější Radu jako nejvyšší orgán mezi Sněmy, vám byl drtivou většinou cca 90% hlasů zamítnut životně důležitý návrh ohledně naší organizace (jeden hlas proti, a to sestry Evy Máslové-pozůstalé a několika dalších členů asi čtyř, kteří se zdrželi hlasování), a sice váš návrh na její zrušení. Pokud ve slušných organizacích v demokracii utrpí vedení takové fiasko s tak zásadním návrhem, považuje se to za vyslovení nedůvěry a vedení odstupuje!

Konfederace politických vězňůK vyřešení dlouhodobě trvající krize v našem spolku naše prvotní "opozice" navrhuje, abyste v klidu a míru předali vaše nezákonné "vládnutí" posledně demokraticky svobodně zvolenému Předsednictvu z roku 2013, s úkolem vypracovat nové Stanovy, svolat Sněm nejpozději do konce března-dubna r. 2019, na kterém by bylo zvoleno nové Předsednictvo, čímž by činnost tohoto Předsednictva byla ukončena.

K tomuto kroku vás vyzývám, abyste přistoupili okamžitě, a to proto, aby v našem spolku zavládl klid a mír, ku spokojenosti nás všech!!!

Berte v potaz, že na neusnášení schopném Sněmu konaném 2. 12. 2015 vás bylo z 11členného Předsednictva zvoleno pouze 5 členů, tedy jste neměli zákonné právo (viz § 246 OZ) kooptovat další členy do Předsednictva, a v dnešních dnech žijete pouze vy dva, tj. Žídek a Šedivý. Zcela logicky jste se stali AUTOKRATY, což v demokratické společnosti je nepřípustné! Poznamenávám, že máte právo být také v Předsednictvu zvoleném v r. 2013.

V případě, že jste dlouholetými funkcemi unaveni, máte možnost svobodně ukončit svá členství v KPV ČR a neničit její život, obzvláště v dnešní rozporuplné politické situaci, kdy komunisté získávají na její moci. Proto musí naše KPV ČR existovat, aby byla připomínkou zločinné minulosti komunistů! Věřím, že ustoupíte od své "mocichtivosti", budete respektovat 90ti procentní přání účastníků SD a předáte s okamžitou platností celou administrativu Předsednictvu zvolenému v r. 2013, bez dalších vytáček a klamání členské základny.

Ještě poznamenávám a vyvracím bludy pí. Ing, Matějíčkové, že jsme opozice slabá. Zdůrazňuji, že s našimi názory se ztotožňuje min. polovina členské základny, neboť jsou to ty největší pobočky, jako je Brno, Praha, Plzeň a řada dalších poboček na Moravě i v Čechách.

Omlouvám se za dlouhý dopis, ale považuji současnou situaci v KPV ČR za opravdu vážnou.

František Wiendl
Klenová-Harant, dne 30. 9. 2018



Připomeňme si:
Volba vedení Konfederace politických vězňů je dle soudu neplatná
Soud: Šéfy Konfederace politických vězňů zvolili protiprávně. Vládnete jako mafie, vzkazuje odbojář
Vyjádření předsedkyně a místopředsedů ke zprávě ÚRK
"Jste jako komunisté." Konfederaci politických vězňů chtějí zrušit, muklové se bouří

PřílohaVelikost
provokativni-dopis-vedeni-kpv-srpen-2018.jpg94.62 KB
autokrati-v-kpv_zidek_sedivy_matejickova.jpg11.97 KB
0