Kdo přišel vítat prezidenta Miloše Zemana

Kdo přišel vítat prezidenta Miloše Zemana

Pridat.eu

Nemohl jsem si nechat ujít návštěvu prezidenta Miloše Zemana v Přerově a při této příležitosti se ho pokusit v rámci možností přesvědčit, že v Přerově ho bývalí političtí vězni, členové KAN, PTP a další odpůrci komunistického režimu nevítají a opovrhují jím.

Při příchodu na Náměstí T.G.M. jsem byl obklopen pracovníky PČR a poučen, že moje přítomnost je bedlivě sledována, a že je tady obava, abych nebyl iniciátorem nějakých rušivých aktivit či nějakých dalších problémů. Já jsem pracovníky PČR a další ujistil, že v žádném případě nechystáme žádné násilnosti, a také jsem vyjádřil názor, že se jim divím, když ochraňují proruského virotika Zemana.

Do zahájení příchodu prezidenta bylo ještě asi 15-20 min. času a tak jsem si skočil na WC. Po příchodu na WC jsem byl doslova přiražen na pisoár mužem v civilu, který zřejmě patřil k pracovníkům PČR. V rámci sebeobranné reakce a především z leknutí jsem se ohnal loktem a muže jsem zasáhl do obličeje. Ten se zhroutil, držel si obličej a bylo vidět, že krvácí z nosu. Na ležícím jsem si všiml, že měl u pasu pistoli v pouzdře, neboť jeho bunda byla vyhrnutá.

Já z WC rychle odešel na náměstí a usadil se na lavici před pódiem se Zbyňkem Horváthem a dalšími odpůrci Zemana. V daném případě bylo nutné sedět co nejblíže pódia, abych měl přehled. Samozřejmě jsem věděl, že moje účast na této akci není vítaná a jako bývalý zpravodajec také vím, co všechno jsou Zemanovi lidé a policejní aparát, řízený ředitelem plk. Tomášem Landsfeldem, schopni udělat. No, vedle mne se usadila nějaká ženská a ta mi neustále něco vyčítala, chválila Zemana a tak pod. Prostě bylo vidět, že mají potřebu co nejvíce mne zaměstnat.

Už při shromažďování občanů-sympatizantů Zemana bylo vidět, že se v drtivé většině jednalo o bývalé členy Lidových milicí, KSČ, SNB-StB, ČSLA, PSVB a o další podporovatele bývalého zločinného, komunistického režimu. Abych pravdu sdělil, tak takové složení a takovou koncentraci bych spíše očekával, kdyby tam byl nějaký představitel KSČm. Mnozí z těchto přítomných členů zmíněných totalitních organizací se také netajili svým vstřícným postojem k SPD.

Já jsem samozřejmě počítal s tím, že jdeme do nepřátelského prostředí, ale překvapila mne tam např. přítomnost a aktivita jistého JUDr. Jaroslava Vrbíčka, který byl před 17.listopadem 1989 jedním z vedoucích pracovníků SNB v Přerově.

Já jsem tohoto Vrbíčka měl mimo jiné v r. 1990 před Občanskou komisí, které jsem v Přerově předsedal. Dobře si pamatuji jeho zkroušené až servilní vyjadřování, dle kterého jsem usoudil, že by mohl "projít" do řad nově zřizované PČR. Vrbíček se tenkrát při pohovoru vyjadřoval i v tom smyslu, že vedoucí úloha KSČ byla chybou, že svého jednání lituje, že nikomu neublížil a tak pod. Působil na mne zdrceně a skoro mi ho bylo i líto. Já mu sice připomenul některé akce, které byly řízené StB a on na nich do jisté míry participoval, ale on na to, že StB byla všemocná a on že "jenom plnil rozkazy". Bohužel, já jsem ho nechal projít a to i přesto, že jistý spřízněný příslušník SNB mne před pohovorem s Vrbíčkem varoval se slovy "na Vrbíčka si dávej pozor, je to komediant a kurva a dovede ze sebe dělat svatouška".

Tento Vrbíček seděl při akci se Zemanem přede mnou (je dobře zachycen na fotografii, přímo pod mikrofonem). Já si ho nejprve nevšiml, neboť od té doby zestárl, ale ještě než začaly naše protesty, tak na nás rázně jako první vyrukoval s tím, ať dáme okamžitě pryč ty cedule (všechny v příloze na konci stránky) a tak pod. Jeho nesouhlasné aktivity postupně narůstaly a já mu sdělil, že byla chyba, že ta Sametová revoluce byla sametová. On na to, že nikdy nepřevlekl kabát a to ať si dobře zapamatuji! To však tam již přiběhli pořadatelé, neboť viděli, že se tam k něčemu schyluje a ti také požadovali, abychom cedule s nápisem "Stop totalitě" a " Stop Zemanovi" sundali. Samozřejmě jsme neuposlechli, což rozčilovalo za námi sedící zdivočelé komunisty-důchodce a spol.

Jen pro dokreslení uvádím, že soudruh JUDr. Jaroslav Vrbíček nar. 20.6.1945 nastoupil k SNB dne 21.srpna 1968(!!!) a dosáhl hodnosti plk. Byl po listopadu 1989 zařazen jako vedoucí II.oddělení Kriminální služby PČR v Přerově. Ano, to jsou ty důsledky sametovosti a také mého pochybení jako předsedy Občanské komise Přerov. Již řadu let vím, že soudruh Vrbíček byl jeden z těch, kteří nad rámec svých možností dělali vše pro to, abych byl na základě vykonstruovaných důkazů odsouzen za spáchání bombových útoků, které doposud nejsou objasněny.

Je to jen vzorek těch, kteří za své zločiny nebyli potrestáni a je tedy logické, že takoví a jim podobní vítají současného proruského prezidenta ČR Miloše Zemana, z jehož iniciativy byla provedena celá řada velmi závažných a nepotrestaných zločinů.

Tuto (doufám) poslední návštěvu Zemana v Přerově nějak pořád nemůžu a nemůžu rozdýchat. To, co předvedl v Přerově, byla dobrá ukázka toho, jak využívá zpravodajské znalosti místní nálady a svých lží ke zvýšení své popularity. Jeho samozvané návštěvy probíhají všechny stejně. Napřed si nechá udělat monitoring situace, který mu dodá potřebnou detailní znalost místních poměrů. Potom má rozhovor s místními hodnostáři, následuje projev k veřejnosti a pak je diskuse s občany. A ta vždy probíhá tak, že osoba z veřejnosti má dotaz, na což on reaguje. Ale důležité je to, že Zeman má vždy poslední slovo. To znamená, že lidé nemají už žádnou možnost bránit se, nebo vyvrátit mu jeho mylná, anebo přímo lživá tvrzení nebo urážky.

On opravdu nemine jedinou příležitost, kdy může někoho napadnout. Třeba to, jak se vyjádřil o paní Regecové, že vydírala Philips, to je žalovatelné. Ale zároveň je na takovém výroku dobře vidět, jak je Zemanovo vidění světa naprosto pokřivené. Vždyť ta žena se soudní cestou domohla jedině toho, na co měla plný nárok, a co jí bylo neprávem odpíráno. Jaképak tedy vydírání!? Stejně problematické byly jeho rasově podbarvené provokativní výroky, za které opět sklidil mezinárodní ostudu. Ale moji milí Přerované to přešli bez mrknutí oka a ještě mu zatleskali.

Tady je to fakt nenormální situace. Dobře to bylo vidět i v reakci na mou řeč, když jsem zmínil politické vězně. Reakce publika byla smutným potvrzením mého mnohokrát opakovaného tvrzení o tom, jak rudý je Přerov. To vše po mnoha letech od Listopadu, po všech těch zákonech o zločinnosti komunistického režimu atd. Kam se v Zemanově Přerově poděla úcta k těm, kdo proti komunistické totalitě bojovali?

To spektrum těch starých struktur, které ho vítaly, o něčem vypovídá. Já si tu někdy připadám jako na jiné planetě, kde lidé nejsou schopni vidět skutečnou realitu kolem sebe. Nevoli vyvolala i má vzpomínka na Zemana-opilce. Ale co dostal jako dárek z Přerova? Dvě lahve alkoholu, samozřejmě. A v jiných místech to je stejné, alkohol tvoří podstatnou část darů prezidentovi. Tož tak...

Vladimír Hučín


VIDEO TV Terra: prezident M. Zeman v Přerově (ZH od 11:50, VH od 23:20)
Rozsáhlejší video "Poslední mise ubožáka Zemana", zachycující diskusi po odjezdu Zemana, je k dispozici přes facebook.



Smutný pohled na prezidenta, který se vyžívá v urážení
Týden s prezidentem 27.9.2018
Zeman ma zvláštní choutky a mysl zastřenou alkoholem
Prezident chátrá, ale novináři o tom nesmí mluvit
Otázka prezidentské (ne)způsobilosti
Je dobře, že se Zeman neúčastní významných událostí. Zůstanou důstojné
Zemanovi bodyguardi dostanou limuzíny BMW za 39.000.000 Kč
Kvůli pálení trenek na Hradě udělila inspekce životního prostředí napomenutí
Romy pobouřily Zemanovy výroky, zveřejňují své fotky z práce
Uráží a ještě kecá
Zeman je buď hloupý, nebo lhář, měl by se omluvit

0