Kolokvium na počest gen.Františka Moravce a moje reakce na osobu gen.Radovana Procházky

Kolokvium na počest gen.Františka Moravce a moje reakce na osobu gen.Radovana Procházky

Pridat.euJaroslav Skopal a Vladimír Hučín na kolokviu věnovanému památce gen.Františka Moravce. Foto: Vladimír Havlíček.

Od vážené a milé paní Marty Šenkapounové (praneteř gen.Františka Moravce) jsem dostal pozvání na kolokvium k uctění památky legendárního generála Františka Moravce. Akce se konala dne 15.března 2019 v Dusíkově divadle v Čáslavi, a to i pod záštitou Vojenského obranného zpravodajství (VOZ) za přítomnosti jeho ředitele gen. Jana Berouna. Na akci jsem jel z Přerova spolu s Jaroslavem Skopalem, který o gen.Františkovi Moravcovi napsal knihu. brigádní generál František Moravec

Kolokvium názorně připomenulo zásluhy statečného gen. Františka Moravce v boji za svobodu především z období druhé světové války.

V průběhu programu a odborných osvětových výkladů byl promítnut k mému překvapení záznam zdravice gen.Radovana Procházky, který se na akci ze zdravotních důvodů nedostavil. Zde jsem zpozorněl, neboť bývalý ředitel VOZ gen. Radovan Procházka byl jeden z těch, kteří v r. 2000-2001 proti mé osobě realizoval zpravodajské úkony a připravoval moje zatčení. Konkrétně se v jeho případě jednalo např. o ovlivnění vedení Konfederace politických vězňů ČR (KPV ČR), neboť organizátoři mého zatčení se obávali, že členové KPV budou veřejně protestovat proti takovému postupu. Já byl tenkrát místopředsedou KPV Přerov. Gen.Radovan Procházka byl k těmto podlým aktivitám motivován i tím, že si tak upevní své postavení a po mém zatčení nastoupí k BIS a to jako důchodce(!)Není to o mně, ale o nás

Gen.Radovan Procházka dobře věděl jakou problematikou jsem se u BIS zabýval. Jeho cílem bylo vytvořit názor, že jsem pachatelem několika bombových útoků a také i dalších závažných zločinů. Jeho aktivita v tomto směru byla natolik přesvědčivá, že o mé vykonstruované trestné činnosti přesvědčil i např. politika Miroslava Kalouska a také celou řadu dalších osobností. Svým jednáním nejen že zmařil objasnění celé řady trestných činů KSČM, Klubu českého pohraničí a dalších krajně levicových organizací, ale především znemožnil vyšetření doposud neobjasněných bombových útoků v Přerově.

Jeho role ve věci mého zločinného odstranění z BIS, zatčení a následného vazebního vyšetřování byla natolik významná, že jsem tuto skutečnost nemohl přejít s tím, že se již dnes jedná o starého člověka a využil jsem na kolokviu přítomnosti ředitele VOZ gen. Jana Berouna a sdělil jsem mu své pocity a zkušenosti s gen. Procházkou. Z tohoto rozhovoru jsem pochopil, že gen.Jan Beroun částečně věděl o co jde a osobně mi přislíbil, že se pokusí s gen.Radovanem Procházkou promluvit.

Věřím, že gen.Radovan Procházka je ve svém věku zdravotně indisponován, ale dokud je živý, tak si myslím, že by mělo být jeho mimořádně podlé jednání zveřejněno a rozhodně by tento někdejší představitel VOZ neměl být prezentován jako nějaký příkladný ochránce demokratických hodnot.

Vedení VOZ je dnes tvořeno především z mladších lidí, kteří nemají zkušenosti s gen.Procházkou a s totalitními praktikami komunistického režimu, a tak tito lidé mohou podléhat uměle vytvořené iluzi, že gen.R. Procházka je nějaký hrdina, který po r. 1989 zakládal VOZ.

Za jistou ironii osudu považuji také tu skutečnost, že kolokvia se účastnil i bývalý soudruh důstojník StB (rozvědka) Miroslav Polreich, který v době, kdy byl gen. František Moravec pronásledován a musel utéct před zatčením, tak horlivě plnil v USA zločinné zpravodajské úkoly řízené ze Sovětského svazu. Před zahájením kolokvia jsem jen u WC lehce soudruha Polreicha "pozdravil" s tím "co Vy tady soudruhu?" Polreich odvětil něco v tom smyslu, že ať toho nechám. Po mém odjezdu z Čáslavi jsem se dozvěděl, že soudruha rozvědčíka z StB Miroslava Polreicha ranila mrtvice, ale u toho už já jsem nebyl.

Vladimír Hučín - válečný veterán 3.odbojeVIDEO: Jaroslav Skopal promluvil při křtu knihy o generálu Františku Moravcovi


VIDEO: Generál Jan Beroun na čáslavském kolokviu o gen. Moravcovi


VIDEO: Miroslav Polreich - Moje informácie

0