Prohlášení Vladimíra Hučína

Ze spolehlivých zdrojů bylo zjištěno, že nechvalně známý náměstek Okr. státního zastupitelství v Přerově Mgr. Radim Obst si v posledním období zajistil přístup do utajovaného soudního trestního spisu, vedeného na moji osobu.

Je zřejmé že Mgr. Radim Obst má značný zájem zjistit, jaké informace se v tomto rozsáhlém spise nacházejí k jeho osobě, neboť je mu známo, že byl řadu let předmětem operativního zájmu BIS Olomouc a to především v souvislosti s úzkými vazbami jeho rodiny na bývalé vedoucí pracovníky StB Přerov. Zájem Mgr. Radima Obsta o utajovaný trestní spis je také s největší pravděpodobností motivován snahou zvrátit rozsudek Krajského soudu v Olomouci, kterým jsem byl zproštěn veškerých vykonstruovaných obvinění, iniciovaných Okr. státním zastupitelstvím v Přerově, kde tento nechvalně známý státní zástupce již řadu let působí, dokonce ve funkci náměstka. Je také zřejmé, že státní zástupce Mgr. Radim Obst má obavy i z iniciativy senátora Jaromíra Štětiny, který na základě svých zjištění požádal o revizi jeho bezpečnostní prověrky, která je nezbytně nutná pro výkon funkce náměstka Okr. státního zastupitelství.

K bezpečnostní prověrce Mgr. Radima Obsta považuji za nutné opět zmínit, že dle mého názoru byla získána NEOPRÁVNĚNĚ a o tom jsem také informoval nejen sdělovací prostředky, ale také i Parlamentní komisi pro kontrolu BIS, která však díky své nezpůsobilosti nereagovala s patřičným důrazem.

 
Za mimořádně pokryteckou a účelovou považuji zprávu BIS o zjištění, že ruské tajné služby na území ČR podněcují aktivity proti obranyschopnosti ČR.

I zde jsem nucen upozornit, že od počátku mého působení v BIS jsem tyto a podobné informace získával z prostředí KSČm, ale i z prostředí ČSSD a to také byl jeden z hlavních důvodů mého propuštění z BIS, zatčení a uvěznění. Vedení BIS tyto účelové informace o dávno zjištěných aktivitách dnes vypouští především z toho důvodu, aby snížilo význam možného následného skandálního odhalení, že tyto aktivity již byly dávno na území ČR monitorovány a výsledkem bylo mé zatčení pod vykonstruovanou legendou, že jsem důvodně podezřelý z bombových útoků a z dalších trestných činů.

Veřejnost by se měla z důvodu vlastní bezpečnosti zajímat, proč nebyli doposud odhaleni pachatelé bombových útoků na Přerovsku, včetně teroristického útoku na kancelář pobočky Konfederace politických vězňů, jejíž představitelé upozorňovali na konkrétní provázanost zájmů ruských tajných služeb s našimi představiteli KSČm a ČSSD.

Odpovědnost za daný stav padá na bedra BIS, NBÚ, PČR a justice, kteří jsou placeni miliardovými rozpočty z daní našich daňových poplatníků a doposud se nenašel nikdo, kdo by na sebe vzal riziko a na tyto výše uvedená negativa veřejně upozornil.

Vladimír Hučín
V Přerově, dne 26.září 2008

0