20. výročí mého dalšího zatčení

20. výročí mého dalšího zatčení

Pridat.euIlustrační foto.

Skoro vše se v tomto období točí kolem virové pandemie, ale já si přece jen i za těchto okolností dnes připomínám 20. výročí mého dalšího zatčení, které bylo za peníze daňových poplatníků téměř dva roky připravováno po nástupu ČSSD.

Podrobnosti jsou popsány na mých stránkách.

Spisový materiál - příslušný trestní spis - je doposud v utajovaném režimu, a to i z toho důvodu, že celá řada osob dnes působících na vysoce exponovaných místech nemá zájem, aby se jejich podlé a zištné jednání ukázalo na veřejnosti. A nejsou to jen osoby s komunistickou minulostí, ale i ti u kterých se předpokládalo, že by se neměli i přes možnost ztráty dobrého postavení, zapojit do nekalých až zločinných spolčení.

Svých postojů nelituji, snad jen toho, že jsem v některých svých ohledech a krocích mohl být ještě více důraznější.

Vladimír Hučín

0