Miloš Zeman na Hradě nechal vyvěsit vlajku Izraele

Miloš Zeman na Hradě nechal vyvěsit vlajku Izraele
Pridat.euVlajka, kterou není možné vyvěsit špatně. Ilustrační foto.
V polovině devadesátých let jsem se jako důstojník BIS v rámci svého operativního zaměření dostal k písemnosti z prostředí organizace KSČ v Kolíně. Byl to v podstatě podnět členů stranické organizace - místní organizace KSČ, kde podepsaní členové této stranické buňky požadovali urychlené dodávky zbraní a výbušnin pro teroristickou Organizaci pro osvobození Palestiny (OOP). V daném případě se jednalo především o Semtex, samopaly a munici. Na této písemnosti byl mimo jiné podepsán i tehdejší stranický funkcionář KSČ Miloš Zeman. VIDEO: Explosiopedia - Semtex 1A Brisance test Tuto písemnost jsem získal a měl jsem ji po dobu svého působení ve své kanceláři v BIS Olomouc. Když jsem byl z BIS na hodinu propuštěn, tak svazky, zbraň, munice a další písemnosti podléhající utajenému režimu, jsem musel odevzdat. Ale měl jsem tam spoustu dalších tiskovin, písemností, akvárium a jiné věci. Ty jsem doslova nacpal do připravené plechové bedny a do tašek. To vše bylo odvezeno do mého bydliště. Po mém zatčení dne 7. března 2001 byla u mne doma provedena opakovaná domovní prohlídka a při této prohlídce speciálním týmem "Výbuch" mi byly zabaveny např. seznamy členů Lidových milicí, PS-VB, StB, KSČ a další písemnosti, které prokazovaly členství a kolaboraci osob s komunistickým režimem. V mnoha případech se jednalo o osoby, které se podvodem dostaly opět na exponovaná místa v bezpečnostních složkách, státních zastupitelstvích, justici a do dalších významných pozic ve státním aparátě a to především za pomocí podvodů s bezpečnostními prověrkami. No a mezi těmito písemnosti byl i ten dvojlist, v jehož textu byl ten požadavek na urychlení dodávky Semtexu, zbraní a munice pro OOP. VIDEO: Izraelská vlajka nad Pražským hradem Z tohoto důvodu považuji vyvěšení izraelské vlajky na Pražském hradě za pokrytecké a podlé jednání, neboť Miloš Zeman jako člen zločinecké strany KSČ koncem 60 let a v r. 1970 podporoval teroristy z OOP. Tato skutečnost se mne dotýká i z toho důvodu, že jsem v 70.a 80.letech byl za podporu Izraele v boji s OOP opakovaně, vazebně vyšetřován a trestně stíhán, což v případě potřeby mohu doložit výslechovými protokoly z trestních spisů StB (viz příloha na konci stránky). Já si dodnes vyčítám, že v září r. 2018, když jsem mělo možnost v Přerově při návštěvě proruského prezidenta Miloše Zemana mu položit otázku, tak jsem nezačal s otázkou o jeho někdejší podpoře teroristické organizace OOP, ale položil jsem dotaz na jeho zneužití BIS v období, kdy byl v pozici premiéra, kdy požadoval po BIS akci proti Markétě Regecové. Také jsem se ho, za halasného nesouhlasu jeho příznivců, stačil zeptat na jeho přátelské návštěvy a bezpečnost ČR ohrožující kontakty v zámku komunistického agenta StB a KGB Epanastatise Prusalise (kr. jméno "Stratos"). Nutno zmínit, že extrémní levičák Prusalis byl členem předvolebního týmu Miloše Zemana (!!!). Po této mé otázce mi již byl odebrán mikrofon a s klíčovou otázkou na jeho podporu teroristické organizace OOP jsem se už ke slovu nedostal. Moje tehdejší vystoupení s pomocí mého kamaráda Zbyňka Horvátha při návštěvě proruského prezidenta Miloše Zemana v Přerově bylo doprovázeno nesouhlasným, frenetickým řevem a pískotem bývalých členů LM, SNB-StB, PS-VB a mnoha dalších komunistických kolaborantů, kteří tenkrát v hojném počtu přišli přivítat Miloše Zemana a vyjádřit mu podporu, což bylo naprosto a nadevše signifikantní. (K přiložené kopii z výslechu: Je to jen malá část protokolace o zájmu StB ve věci boje Izraele s OOP. Tak např. jen na základě této výpovědi jsem byl více jak 50x ve vyšetřovací vazbě StB vyslýchán k této věci. Svědek se za své svědectví stydí a považuje to za své největší životní selhání. Jeho výpověď s ním byla orgány StB připravena. On např. nikdy neřekl, že uznávám teror. On to nazýval odbojem. Bohužel protokol, a ne jenom tento, nakonec podepsal, a to z toho důvodu, že v době mého zatčení v r. 1983 byl krátce po svatbě, jeho manželka měla vysoké rizikové těhotenství a on při celodenním výslechu projevil o ni obavy. Toho vyšetřovatelé využili s tím, že záleží jenom na něm jak se k věci postaví a pokud podepíše, tak ho pustí. Jinak musí počítat s tím, že manželka potratí. To mu opakovaně sdělili a to ho zlomilo. I v dalších dnech, a to po dobu asi jednoho roku, byl pod různými záminkami předváděn k výslechu na StB. Bohužel v dalších výsleších popsal pravděpodobný úkryt pušky Spr.30-06 s optikou. Ovšem ta už nebyla v hrobě na židovském hřbitově, ale byla nalezena v podzemí mého domu v nedokončeném podzemním průchodu, který měl vyústit na žid. hřbitově. Po 17.listopadu tento svědek poskytl důležité informace, které jsem např.využil jako předseda Občanské komise při výsleších orgánů StB Přerov a Ostrava.) Vladimír Hučín
Připomeňme si: Cílem Organizace pro osvobození Palestiny bylo dosáhnout zničení Izraele. OOP byl projekt KGB OOP byl projekt KGB a Jásir Arafat byl vycvičen v KGB OOP byl projekt KGB a Mahmúd Abbás byl vycvičen v KGB Utajované valky Ruska - Egypt-Izrael Seriál Cesta ke svobodě VIDEO: Rakety, které Hamas střílí do Izraele (anglicky) VIDEO: Izrael setřeluje útočící rakety
0