XXIX. sněm Klubu angažovaných nestraníků


Pridat.euXXIX. sněm KAN se konal 16. září 2023 v Praze.

Sněm vzal na vědomí zprávu předsedy o činnosti ÚR KAN i zprávu hospodáře o hospodaření od posledního sněmu v roce 2021. Proběhly volby do všech stupňů zastupitelstva. Staronový předseda p. Laudát v projevu zdůraznil nutnost přijímání nových členů KAN a pokračování práce na novém programu KAN. Na závěr bylo přijato Usnesení tohoto sněmu, které je ZDE.Připomeňme si:

Založení KAN
Nestraníci a političtí vězni v roce 1968
Disident a politik Rudolf Battěk
Kolegium Koordinačního centra OF dalo najevo, že manifestace OF na Václavském náměstí za účasti prezidenta Havla nebude mít nic společného s akcí, kterou tam ve stejný den pořádají KAN, KPV, HOS a Svaz PTP

0