Setkání ředitele BIS Michala Koudelky s prezidentem ČR Petrem Pavlem

Pridat.euU méně informované veřejnost mohlo setkání současného ředitele BIS Michala Koudelky s prezidentem ČR Petrem Pavlem vyvolat pocit až dojemné shody obou těchto aktérů. Oba jmenovaní se vzájemně podporovali a ujišťovali v tom, že od druhé světové války je současná bezpečnostní situace ve světě, ale i u nás, velmi vyhrocená. Oba si ale dle mého názoru velmi dobře uvědomují, že v rozhodujících obdobích selhali.

Petr Pavel především jako asistent někdejšího ředitele vojenského zpravodajství gen.Radovana Procházky a Michal Koudelka jako podřízený někdejšímu řediteli BIS, nechvalně známému Jiřímu Růžkovi a následně zprofanovanému řediteli BIS Jiřímu Langovi. Tedy Michal Koudelka se s někdejším komunistickým rozvědčíkem a nomenklaturním kádrem KSČ Petrem Pavlem nemusí mít rád, ale oba mimo jiné spojuje i jejich vzájemná kompromitovatelnost z období, kdy se oba v rámci svých kompetencí servilně podřídili Václavu Klausovi a následně i Miloši Zemanovi, ač věděli, že jsou tito nejvyšší představitelé státu oba bezpečnostním rizikem a exponenti, orientovaní ve prospěch Ruska. Koudelka i Pavel to vše konali z toho důvodu, aby se udrželi ve svých vysoce lukrativních pozicích.

Já bych zde například zmínil především období, kdy jsem varoval před nestandartními kontakty Miloše Zemana s pracovníky ruských tajných služeb a militantními levicovými radikály v prostorách zámku známého sovětského agenta a spolupracovníka StB Epanastatise Prusalise vedeného pod krycím jménem Stratos.

Než jsem byl jako důstojník BIS v r. 2001 zatčen, předcházelo tomu několik bombových útoků, které doposud nebyly objasněny a také tomu předcházely mnou získané informace o provázanosti levicových radikálů s pracovníky ruských tajných služeb. O tomto nebezpečí jsem po řadu let jako operativní důstojník BIS psal zprávy a po mém zatčení mi bylo mimo jiné sděleno, že jsem záměrně šířil poplašné zprávy z ohrožení levicovým extrémismem ve spojení s Ruskem. Prezident Petr Pavel s Michalem Koudelkou ve své veřejné produkci současně varovali před proruskými dezinformátory. Je nutno připomenout, že za vlády Václava Klause a Miloše Zemana, kdy v ČR byly ruskými tajnými službami vytvářeny za pomocí sociálních sítí protiamerické názory ve prospěch zájmů Ruska, se Koudelka a Pavel nijak nad tímto nebezpečím nevzrušovali. Naopak já jsem s tím měl v BIS problémy, neboť jsem se soustředil i na tehdy parlamentní stranu KSČm, která byla předmětem mého zpravodajského zájmu a to z důvodu výše uvedených okolností.

Abych v rámci svých možností alespoň co nejvíce upozornil na některé konkrétní osoby, které svoji nezpůsobilostí zavinily a přímo záměrně sabotovaly operativní činnost na popisovaných bezpečnostních rizicích, předal jsem současnému ministru vnitra Vítu Rakušanovi alespoň nepatrnou část utajované spisové dokumentace a to před stovkami svědků při jeho návštěvě Přerova v rámci jeho akce "Debata bez cenzury". Z této spisové dokumentace si ministr vnitra může udělat názor na ty, kteří za vlády Václava Klause a Miloše Zemana měli ve svých vedoucích pozicích dbát na zvýšená bezpečnostní rizika a jejich následky. Toto zanedbání se dnes projevuje například nárůstem extrémismu, který zde beztrestně vyvolávají takové osoby jako např. Jindřich Rajchl, Ladislav Vrábel a další obskurní dezoláti s vyloženě proruskými postoji, jejichž cílem je vyvolávat nejen protiamerické nálady, ale i nenávistné názory proti Evropské unii. Tento stav samozřejmě vyhovuje těm, kteří každou nespokojenost občanů využívají k zakrytí agrese Ruska proti Ukrajině.

Často o těchto problémech hovořím s lidmi, kteří alespoň z části sdílejí moje postoje. Bohužel někteří mi sdělují, že přece moje opakované vyšetřování a uvěznění před listopadem 89, ale i po tomto datu mi bylo proplaceno, že jsem byl zproštěn veškerých obvinění, plně rehabilitován, dostal jsem statut válečného veterána a proč si tedy ještě stěžuji.

Chtěl bych věřit, že Michal Koudelka patří k tomu lepšímu, co se v současnosti v BIS nachází, ale po těch deseti letech co jsem v BIS působil si velké naděje nedělám. Koudelka je přece jen člověk, který neprošel jak se říká žádnou zátěžovou zkouškou a v krajním případě se odvolá na plnění rozkazů, které plnil pod vedením Jiřího Růžka a nebo Jiřího Langa což byla a je obvyklá obezlička. Tihle se v kritické chvíli vždy dokážou ještě navíc zahalit do mlhy utajovaných zkutečností. To sděluji i z toho důvodu, že se mne někdy někdo občas i zeptá, zda se vedení BIS někdy za své počínání v mém případě alespoň formálně omluvilo.

Vladimír Hučín

0