Abychom neprohráli všichni všechno

    Pridat.euVolby do Evropského parlamentu se v České republice uskuteční v pátek 7. června (hlasování začíná ve 14 hodin a končí ve 22 hodin) a sobotu 8. června (hlasování začíná v 8 hodin a končí ve 14 hodin). Volit mohou občané ČR (i jiných členských států EU) starší 18 let za předpokladu, že jsou nejméně 45 dnů před volbami přihlášeni k trvalému nebo dočasnému pobytu v ČR.

Do otevření volebních místností zbývají už jen hodiny. Od našeho vstupu do Evropské unie v roce 2004 byly volby do Evropského parlamentu volbami druhého řádu. Po sérii ekonomických krizí, ve světle přicházející klimatické změny, nezvládnutého nástupu sociálních sítí, migrační krize a po napadení Ukrajiny agresivním Ruskem, se řada zvyklostí a schémat změnila.

Souběh více krizí ukázal na výhody, ale zejména na slabiny, Evropské unie. Klesající konkurenceschopnost evropských zemí, pomalá reakce na nepředvídané události, nebo skokové zvýšení bezpečnostního rizika ukázaly důležitost Evropské unie. Kdo tvrdí opak, je lhář. Malé státy mají malou šanci zvládnout existenční výzvy XXI. století.

Společnost i jedinci žijí ve stavu úzkosti. Hrozby, kterým jsme vydáni všanc, se týkají všech a není před nimi úniku. Musíme pochopit, že příroda a společnost mají zvláštní spojitý vztah, v němž nebezpečí nedbá ničeho, co se mu staví do cesty. Na novou situaci musíme být schopni pružně reagovat. Hrozí nám válka s Ruskem a bankéři si hrají na „etiku“ nefinancování zbrojní výroby? Ukrajinci jsou zabíjeni a jejich domovy ničeny, a přesto mnoha firmám nevadí nadále obchodovat s Ruskem a z embarga si dělat srandu? Klimatická změna není hrozbou, ale realitou. Její projevy v podobě přírodních katastrof jsou dnes na denním pořádku, ale přesto řada křiklounů kritizuje snahy dopady nepříznivých podmínek alespoň mírnit, když už ne zvrátit.

Obecně v rozvinutém světě, Evropu nevyjímaje, klesá vzdělanost a s tím související odolnost mladých lidí čelit často životním problémům a situacím, s nimiž se potýkali už naši dávní předkové. Školy nepřipravují mladé na život. Zato stále častěji jejich učitelé a učitelky zpochybňují základní hodnoty, na nichž naše civilizace vznikla.

Od společenství vzájemné výhodnosti a spolupráce se dnešní Evropská unie dostala do situace, kterou je třeba změnit. Zatímco dříve liberální demokracie vynikaly dynamikou, vzdělaností a z toho plynoucí prosperitou, dnes se EU i její členské země mění v byrokratické molochy, které ztrácejí konkurenceschopnost a přespříliš se vlamují do lidských životů. Jakou politikou a přístupy se lze vrátit na cestu budoucnosti pro nás i naše nástupce, pojednává volební program Klubu angažovaných nestraníků, který naleznete na našich webových stránkách: www. kan.cz

Úzkost, vztek či iritace nikdy v historii, ani zítra, slušně prožitý život nezajistily a nezajistí. Naopak, přinesly a přinesou války, bídu a smrt. Každý máme co ztratit, i když si myslíme, že nikoli. Nenechávejte svojí volbou, nebo neúčastí, prostor lži, nenávisti a zradě.

František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků.

Kancelář Evropského parlamentu
Jak hlasovat v Česku
Informace Ministerstva vnitra ČR
Seznamy, přehledy a výsledky
O křesla 21 europoslanců letos usiluje 675 kandidátů
Co vám populisté a extrémisté nikdy neřeknou
Od vstupu do EU nám vzrostl reálný HDP v přepočtu na obyvatele o více než 40%

0