Senátní panoptikum

Senátor je povolán především k tomu, aby kontroloval přijímané zákony - měl tedy erudici a zkušenosti v oblasti tvorby práva a fungování právního systému vůbec.

Tvrdí-li kandidáti na senátora pro volební obvod Přerov něco jiného, je to jen předvolební propaganda a prázdné heslo. Např. „Slušností proti aroganci“,“Senioři potřebují větší ochranu“ či „Veřejná správa jako služba.“

Místo toho máme jako voliči slyšet: “Je potřebné rekodifikovat občanský zákoník, připravit řádný zákon o soudech a soudcích - odtrhnout soudní moc od moci výkonné, připravit změnu ústavy - přímá volba prezidenta, změnu zákona o obcích – přímá volba starosty, posílení funkce zastupitelstva, atd.

Jak výše uvedené požadavky splňují kandidáti usilující o senátorské křeslo v Přerově?

Myslím, že pan Bakalík, pan Haken a paní Jančarová mají velmi slabý volební potenciál a kandidují jen na náhodu co kdyby. Vždyť senát je přece dobře placená „práce“.

Ostatní kandidáti míním, kandidují z téhož důvodu, ale přece jen mají v sobě něco volitelnějšího, jsou osobnostmi, ať už v negativní či pozitivním slova smyslu, voliče provokují, voliči o nich přemýšlejí, odmítají je nebo přijímají. Prostě přerovské voliče polarizují a volit je bude větší „drama a zábava.“

Postoupí do druhého kola:

- Vladimír Hučín, urputný a principiální, orientovaný do minulosti a na tvrdá fakta, pro mnohé antikomunistický„rebel bez příčiny“?,

- Josef Nekl, orientovaný především na lidi a na rovnost mezi nimi, pro mnohé nepřijatelný pro svoji komunistickou minulost?,

- Jiří Lajtoch orientovaný především na technologii moci s cílem vyjít s „každým“, pro mnohé kariérní typ sledující zejména vlastní úspěch a prospěch?,

- a co např. neutrální a neznámý Eduadr Solich, lékař, o kterém voliči neví nic, který pochází ze „šedé“zóny a může být mnoha voličům až lhostejný, nebo naopak?

A volební tendence pro druhé kolo podle mého názoru :vysoce pravděpodobné je utkání Lajtoch–Nekl, pravděpodobné Nekl-Hučín, či Lajtoch-Hučín, nepravděpodobné utkání Hučín –Solich, ale možné.

autor: kopáč Přerovské noviny 30.09.2008

0