Varování před pracovníkem BIS Františkem Stárkem!

Ve středu dne 27.8.2008 byl na Příbramsku v rámci společenské akce bývalých politických vězňů kontaktován předseda KPV Přerov František Přeslička někdejším pracovníkem BIS plk. Františkem Stárkem (přezdívka "ČUŇAS"), který projevoval intenzivní zájem o mou osobu.

F.Stárek se snažil přesvědčit F. Přesličku, že jsem se v BIS dopouštěl nezákonného jednání a že bývalý ředitel BIS Olomouc Ing. Petr Částečka tyto nezákonnosti podporoval. F. Stárek se také negativně vyjadřoval na adresu bývalého ředitele BIS Stanislava Devátého.

F. Přeslička od počátku k F. Stárkovi zaujal nedůvěřivý postoj, který byl navíc umocněn celkově odpudivým vzezřením F. Stárka. F. Stárek se snažil u F. Přesličky získat důvěru, naléhal, aby se F.Přeslička napil vína a i jinak se podbízel, nabádal F. Přesličku, aby šel ven z místnosti a tak pod. F. Přeslička si všiml, že je s F. Stárkem focen nějakými osobami a to i přesto, že si to nepřál.

O setkání s F. Stárkem informoval F.Přeslička dne 2.9.2008 na výborové schůzi KPV v Přerově.

K osobě F. Stárka upozorňuji, že je o něm pojednáno v knize "Vladimír Hučín - není to o mně, ale o nás" např. na str. 228 a 258. Z aktivity F. Stárka je zřejmé, že se tento nechvalně známý pracovník BIS pokouší ovlivňovat vedení KPV Přerov proti mé osobě, proti bývalému řediteli BIS Ing. Petru Částečkovi a proti JUDr. Stanislavu Devátému a to i poté, co mu musí být známy výroky osvobozujících rozsudků a další skutečnosti s tím související.

Vladimír Hučín 2.9.2008

0