Klausův postoj k Mašínům se nezmění. Ani po Topolánkovi

Krok Mirka Topolánka, který udělil premiérskou plaketu bratrům Mašínům, zřejmě zůstane bez odezvy Hradu.

Podle vyjádření lidí z prezidentského úřadu i podle expertů se známé postavy protikomunistického odboje velmi pravděpodobně medaile a uznání od prezidenta nedočkají. Přestože Mašínovy navrhují senátoři na státní vyznamenání pravidelně.

Už včera prezident Václav Klaus pro TV Nova uvedl: "Ani můj předchůdce Václav Havel, ani já jsme neshledali dostatek argumentů pro to, aby dostali státní vyznamenání."

Dnes to potvrdil prezidentův mluvčí Petr Hájek. Na dotaz Aktuálně.cz, zda gesto premiéra ODS změní postoj prezidenta k návrhům senátorů, řekl: "Nepředpokládám."

Zákon o třetím odboji

Senátoři se přesto nevzdají a Mašíny znovu na státní vyznamenání navrhnou. Dokonce by byli i pro zákon, který by jejich třetí odboj uznal.

"Například zákon o tom, že se zasloužili o stát, bych podpořil. Ovšem nezískal by podporu, ani v Senátu ani ve sněmovně, právě pro celkový odpor k deklarativním zákonům," řekl Aktuálně.cz senátor Jaromír Štětina.

Podle něj ale medaile od premiéra otvírá novou situaci. "Prezident už byl zvolen a nyní nemusí zacházet s komunisty tak opatrně jako ve chvíli, kdy nevěděl, zda bude či nebude potřebovat jejich hlasy. Nemusí se ani ohlížet na průzkumy veřejného mínění, nemusí politicky lavírovat. Mohl by se k tomu postavit rovně jako přemýšlivý politik a chlap, který se chce zapsat do dějin nejen ekonomickou transformací," míní Štětina.

Příliš silné téma

Také známý antikomunista Vladimír Hučín, který měl před sedmi lety problémy, když podepsal petici za uznání odboje Mašínů, čeká, zda bude mít "plaketa" pokračování. "Je to pozitivní, na druhé straně premiér nechává ve funkci v BIS Jiřího Langa, který se proti uznání činů Mašínů zasazoval. Václav Klaus by se ale měl nad oceněním alespoň zamyslet," řekl Hučín.

Politolog Pavel Šaradín z olomoucké Univerzity Palackého soudí, že Václav Klaus se ale do tak kontroverzní situace nepustí. "Je to příliš silné téma, musel by k tomu mít zásadní postoj. A ani kdyby všichni členové ODS do jednoho byli pro udělení vyznamenání, neovlivní ho to Prezident Klaus nevyhledává natolik kontroverzní témata," řekl Šaradín.

"My nejsem kontroverzní případ. Absolutně ne," řekl Aktuálně.cz Milan Paumer, který se s Mašiny do Berlína prostřílel. Také odmítá, že by bylo špatně, že jejich příběh stále rozděluje společnost na ty, kteří je označují za vrahy a ty, kteří je uznávají. "Samozřejmě to tak musí být. Přece si nesedneme s komunisty k jednomu stolu," komentuje.

job Aktuálně.cz 1.3.2008Vyznamenání pro Mašínovy? Pozdě, ale přece

Dlouhá léta se snaží očistit v očích veřejnosti jméno Mašín. Naposledy v dokumentu Země bez hrdinů, země bez zločinců. Téměř dvacet let po listopadové revoluci přišlo první zadostiučinění: premiér Mirek Topolánek vyznamená Josefa Mašína. "Pozdě, ale přece," říká dokumentarista Martin Vadas.

Premiér Mirek Topolánek se rozhodl udělit Josefu Mašínovi vyznamenání. Je to podle vás správné?

Bezesporu. Jen je škoda, že už se tak nestalo dávno. To rozhodnutí přichází pět minut po dvanácté.

Proč myslíte?

V této zemi platí zákon, podle kterého jsou všichni ti, co se účastnili protikomunistického odboje, hodni naší úcty. Tato země ale doposud úctu bratrům Mašínovým neprojevila. Stále se spekuluje o tom, zda jsou hrdinové, nebo chladnokrevní zabijáci, ale žádný z politiků se za ně až doposud jasně nepostavil. Ocenění přichází pozdě, ale buďme rádi, že přichází.

Proč jsou Mašínové stále vnímáni tak kontroverzně?

Ti lidé v padesátých letech zcela vědomě nasadili své životy a zdraví v boji s režimem, který postupně likvidoval všechny bojovníky proti nacismu. Byl to boj Davida s Goliášem, stáli proti obrovské přesile a jenom zázrakem přežili. A právě to, že přežili, jim v očích lidí škodí. Jsou takovým mementem špatného svědomí pro ty, kteří na nic podobného neměli odvahu. Kdyby padli, jsem si jistý, že by byli vyznamenáni už dávno.

Dá se tento přístup vůbec změnit?

Především se musí posunout úroveň diskuze o těchto tématech. Musí se začít jinak chovat politici. Ti by neměli z čistého populismu nahrávat náladám ve společnosti, jak to dělal Václav Klaus. Je dobře, že vyšly nějaké publikace, které o příběhu Mašínových referují objektivně, například kniha Jana Nováka Zatím dobrý. Také skutečnost, že u nás začal fungovat Ústav pro studium totalitních režimů, jistě přispěje k tomu, aby se reputace Mašínových v Česku zlepšila.

Je vyznamenání důležitým krokem?

Myslím, že Mašín o vyznamenání nijak zvlášť nestojí. Jestli je to pro někoho důležité, tak pro náš národ. Abychom se konečně vypořádali s vlastní minulostí, očistili jména těch, kteří pro nás v minulosti něco udělali, nebáli se o nich říci: jsou to hrdinové.

- vas - Týden 28.2.2008K činům Mašínových - Prohlášení předsednictva ČHV

Předseda vlády Miroslav Topolánek se při své návštěvě USA v těchto dnech rozhodl vyznamenat svou zvláštní, nedávno zřízenou medailí bratry Josefa a Ctirada Mašínovy, kteří se na začátku padesátých let minulého století rozhodli pro ozbrojený odboj proti komunistickému režimu zahrnující násilné činy. Jejich motivy mohly být původně ušlechtilé. Při získávání zbraní a peněz a následném úspěšném pokusu o útěk do západního Berlína (a pak dále) však usmrtili několik osob na českém a německém území, a k tomu je třeba přihlížet.

Český helsinský výbor společně s jinými občanskými uskupeními od svého počátku r. 1988 pranýřoval porušování lidských práv režimem nastoleným v únoru 1948. Nechce předjímat výsledek diskuse vedené v souvislosti s tímto případem, byl-li oprávněn i ozbrojený odpor, zejména za stalinské tyranie. V žádném případě však nelze schválit zabití nebojujících nebo bezbranných osob. Tím by se proti tyranskému režimu, který se zpronevěřil hodnotám, jichž se dovolával, stavěla stejně krutá alternativa. Jednání bratří Mašínů ani dnes neschvalují mnozí občané ČR včetně těch, kteří aktivně a s rizikem vystupovali proti porušování lidských práv a byli za to vězněni a jinak pronásledováni.

Rozhodnutí premiéra je možno pokládat za obecnou legitimizaci násilí v politickém boji. Spojíme-li to s několika výroky jakoby v žertu vypůjčenými v různých situacích z nacistického myšlenkového světa, vzniká velmi vážná obava o budoucnost demokratických pořádků a dodržování lidských práv v ČR. Český helsinský výbor proti vyznamenání pro bratry Mašíny rozhodně protestuje.

Za Český helsinský výbor

Anna Šabatová, předsedkyně ČHV
Ivan Štampach, místopředseda ČHV

Časopis Lidská práva 1/2008 29.2. 2008

0