Můj názor na tvrzení bývalého ministra vnitra Františka Bublana

Můj názor na tvrzení bývalého ministra vnitra Františka Bublana

(Foto: František Bublan v Jaroměřicích nad Rokytnou před krajskými volbami do zastupitelstev 2008 aneb Jak na to, má-li lež krátké nohy... .)

V sobotním Právu ze dne 4.dubna 2009 jsem si přečetl v rubrice "Publicistika" na str. 6 článek od bývalého faráře - pracovníka BIS a někdejšího ministra vnitra Františka Bublana pod nadpisem: "Marnost nad marnost" [text je připojen]. Ve svém článku se F.Bublan kriticky pouští do dosluhujícího ministra vnitra Ivana Langera a dokonce tvrdí, že I.Langer se vlastně bojí svého odchodu z ministerstva vnitra, neboť nebude mít pod kontrolou materiály z policejní akce "Krakatice".

Já osobně mám spoustu velkých výhrad k I.Langerovi, ale v daném případě musím I. Langera a veřejnost varovat před F.Bublanem, kterého dobře znám z dob, kdy jsem působil jako důstojník BIS na problematice extrémismu.

Někdy se ptám, zda v těch nejvyšších patrech bezpečnostních složek není podepsána mezi ČSSD a ODS nějaká tajná opoziční smlouva. Já mám za to, že jsem v knize "V.Hučín, není to o mně, ale o nás" dostatečně popsal negativní roli F. Bublana v BIS a jeho podíl na neobjasnění závažných trestných činů. A tak se ptám.Proč mezi sebou výše jmenovaní vedou tyto verbální války, které nic neřeší? Proč I.Langer nesáhne ke konkrétním důkazům, které by F.Bublana zcela určitě dostaly přinejmenším do pozice velmi podezřelého člověka, který zneužívá bezpečnostní aparát k ochraně komunistických zločinců a jejich kryptokomunistických poskoků? V tomto konkrétním případě by se mělo dle mého názoru začít třeba dokumentem BIS, který má Č.j.: V21/2000-BIS-2 a který byl vytvořen na ústředí BIS v Praze dne 4.ledna 2000. Tento dokument je opatřen podpisem tehdejšího ředitele operativních odborů mjr. Mgr.Františkem Bublanem, který krátce na to působil také jako ředitel civilní rozvědky (ÚZSI).

Nechci zde zacházet do podrobností, ale výše konkretizovaný dokument prokazuje, že F.Bublan v době, kdy se již dařilo stanovit okruh pachatelů bombových útoků v Přerově a to včetně teroristického útoku na kancelář Konfederace politických vězňů, svým pokynem zastavil mé operativní působení na tomto mimořádně závažném případu. Zde je nutné zdůraznit, že F.Bublan měl jako ředitel operativních odborů BIS přístup k informacím k této problematice a musel vědět, že operativní šetření je vedeno do prostředí krajní levice s vazbami na KSČM. A zde vidím jeden z hlavních důvodů Bublanova jednání ve věci jeho ukončení mého pověření šetřit bombové útoky v Přerově. F.Bublan je mi z prostředí BIS znám především jako ochránce bývalých příslušníků StB a jejich přisluhovačů z řad KSČ a SSM. Já osobně jsem se na toto téma s Bublanem dostal do ostré výměny názorů a to opakovaně. Tyto vyhrocené situace nápadně gradovaly po nástupu vlády ČSSD.

Už vidím, jak mi můj kamarád Martin Vadas (známý dokumentarista) bude připomínan, že tímto svým článkem přesvědčuji přesvědčené, ale že není vůle tento marasmus změnit a tak pod. Já si ale říkám, že kapka po kapce proleptá i kámen a především se chci zeptat, proč dosluhující ministr vnitra I.Langer nesáhne po důkazech, které se zde nabízejí? Přece jen bych se také rád zbavil dojmu, zda se tito dva naši výše jmenovaní strážci bezpečnosti nedrží pod krkem nějakými kompromitujícími materiály a zda své vzájemné obviňování myslí vážně.

Vladimír Hučín - tajemník NFAN
V Přerově dne 7.dubna 2009Marnost nad marnost

Polemika s již odcházejícím ministrem Ivanem Langerem se může jevit jako zbytečná a marná, nicméně není možné nechat bez povšimnutí účelové polopravdy, které tento kontroverzní ministr ještě před definitivním uzavřením dveří své kanceláře šíří.

Ve svém článku Proč se bojíte Krakatice, Jiří Paroubku (Právo 3. dubna) se vychloubá, co všechno na ministerstvu udělal, jakých vynikajících výsledků dosáhl. Jediné, v čem vynikal, bylo mistrovství v propagandě a prodávání běžné ministerské práce, kterou by musel vykonat každý na jeho místě, ale ne každý by tento výsledek označoval super výrobkem.

Příkladem může být náš vstup do schengenské spolupráce, jehož přípravu si tvrdě odpracovali předchozí dva ministři, včetně termínu, který přišel zrovna v době, kdy Langer nastoupil na vnitro a mohl tedy stříhat pásku a mluvit o Evropě bez hranic.

Mezi polopravdy nesporně patří i tvrzení o výměně rezavých aut za nová, neboť průběžná výměna se děla každým rokem. Langer tři roky neměnil nic a potom udělal monstrakci.

Podobné je to se snižováním počtu úředníků na ministerstvu, ke kterému prakticky nedošlo, neboť Langer pouze odsekal některé činnosti od vnitra a formou outsourcingu platí tyto nezbytné činnosti již soukromým firmám. Takový malý trik, z rozpočtového hlediska velmi diskutabilní.

Nábor policistů je vynucená záležitost, neboť za jeho vlády odešlo téměř deset tisíc policistů a další se k odchodu chystají. Věřím, že si to po demisi vlády ještě rozmyslí, neboť masívní nábor nových lidí se projevuje na kvalitě a profesionalitě jejich práce. Kromě odchodu tisíců policistů můžeme během Langerova působení zaznamenat i velký úbytek majetku ministerstva. Podivné prodeje rekreačních objektů a jiných zařízení budí dojem, že ministr přišel na tento resort podnikat. Vrcholem všeho je uzavřená smlouva o pronájmu lázeňských zařízení vnitra firmě, která vznikla den předtím, než bylo vyhlášeno výběrové řízení. A tak by se dalo ve výčtu dalších podivných kroků pokračovat ještě dlouho.

Úsměvné je i vychloubání o vynětí Inspekce policie z pravomoci ministra vnitra a zřízení Generální inspekce. To byl totiž požadavek výboru pro bezpečnost, kterým poslanci podmínili schvalování zákona o Policii ČR.

Sebechvála ministra Langera jsou jenom velká slova, slova a zase slova. Marnost nad marnost. Ivan Langer se možná Krakatice bát nemusí, pokud bude prošetřována pod jeho vedením. Má ji plně pod kontrolou, a proto doporučoval vyslechnout určitý okruh lidí. Byli mezi nimi i tací, kteří s tímto spisem vůbec nepřišli do styku, jsou to jenom jím dosazení funkcionáři. Proto jsme tento seznam odmítli, nehledě na to, že většině poslanců to byla jména naprosto neznámá a nevěděli by, o kom vlastně hlasují.

Potřebné osoby nechť si určí komise, která se ponoří do šetření této kauzy a bude mít relevantní informace o těch osobách, které mohou něco osvětlit. Většina poslanců zamítla tento návrh na zbavení mlčenlivosti asi 20 osob, neboť byly vybrány Ivanem Langerem.

Ministr vnitra se může tisíckrát ptát "kdo se bojí Krakatice". Jsou to jenom gesta, on se bojí svého odchodu z ministerstva vnitra, protože Krakatici nebude mít pod kontrolou. Někdo jiný nahlédne do kuchyně jeho resortu a zjistí, že chybí sporák a stůl má jenom tři nohy.

František Bublan (Autor je předseda bezpečnostního výboru Sněmovny za ČSSD), Právo 4.4.2009Proč se bojíte Krakatice, Jiří Paroubku?

Ve chvílích, kdy jeho země předsedá Evropské unii a připravuje klíčovou schůzku mezi Evropou a Amerikou, zasáhne "Čech" a "Evropan" Jiří Paroubek.

Podle zásady, když v národním týmu nehraje nikdo z mého klubu, ať raději prohraje, podrazil vládě nohy. A jako velký levičák a příznivec Lisabonské smlouvy si pomohl hlasy pravičáků a odpůrců Lisabonu. To k tomu, co píše o shnilých věcech ve státě.

Jiří Paroubek zbořil vládu a zjistil, že by měl nyní něco postavit. Jelikož to sám neumí, tak se rozhlíží, co by ještě šlo zničit. A protože po 3/4 působení mého týmu na ministerstvu vnitra jsou vidět pozitivní výsledky, tak se buldozer rozjel na mě. Když říkám výsledky, myslím hmatatelné výsledky, které můžeme vidět, na které si můžeme sáhnout, ne řeči zaslechnuté někde na pouti.

Mohl bych popisovat stav, v jakém jsme resort převzali. Mnohdy připomínal spíš skanzen z 80. let minulého století.

Co vadí Jiřímu Paroubkovi? Nové služebny, kde policisté pracují v moderním prostředí a postižený není na stejné lodi se zločincem? Výměna rezavějících aut za nová? Snížení počtu úředníků o více než 20 procent na ministerstvu za dva a půl roku? Zákon o Generální inspekci, který ji vyňal z pravomocí ministra vnitra? Největší počet nových zájemců o práci u policie od listopadu 89? Snížení počtu odposlechů? Protikorupční linka provozovaná spolu s Transparency International? Elektronizace státní správy, její největší změna od dob Marie Terezie, protože místo papírů si konečně začínáme posílat elektronická data? 3600 Czech Pointů, kde si na jednom místě mohou lidé pořídit důležité dokumenty? Ptáte se, co z toho je špatně pro občany České republiky, co na tom může vadit občanovi Paroubkovi? Ale o to jde. Jiří Paroubek se bojí srovnání. Bojí se srovnání stavu resortu z roku 2006 s rokem 2009. Bál se, že reforma policie a veřejné správy bude dokončena a prokáže svůj smysl. A tak plive kolem sebe a nestydí se do toho zatáhnout i děti mých přátel. Když o vás někdo bude neustále vykřikovat, že jste si nevyčistil zuby, tak těžko můžete na každého dýchnout, abyste ho přesvědčil, že je to nesmysl.

Paroubkův text v Právu z 1. dubna je plný slov jako mafiáni, odposlechy, konspirace, čistky. Je vidět, jaký je myšlenkový svět Jiřího Paroubka. Nebudu se s ním hádat, kdo má jaké známé. Ty jeho jsme všichni viděli s pistolí v ruce v akci. Paroubek nemá v ruce nic než řeči. Tak je vede.

Socialisté zamítli v parlamentu můj návrh, kterým jsem chtěl zbavit mlčenlivosti širší okruh politiků (včetně mě) a policistů v kauze Krakatice a trvali pouze na jediném, jimi vybraném policistovi. Proč se bojíte Krakatice, Jiří Paroubku?

Ivan Langer (Autor je ministr vnitra za ODS), Právo 3.4.2009Proč by měl Ivan Langer odejít

Ministr vnitra a místopředseda ODS Ivan Langer se diví, proč ČSSD požaduje jeho odchod z vlády.

Žádné pochybení ve funkci si nepřipouští a žádá argumenty.

Je smutné, když politik sám nepostřehne čas, kdy má odejít. Člověk se pak stává směšným, je-li to však politik, stává se symbolem "něčeho shnilého ve státě dánském".

Stalo se to v poslední době Jiřímu Čunkovi, Pavlu Kučerovi a naposledy Renatě Vesecké. Nyní se tak děje i v případě Ivana Langera, který se stal symbolem naprostého rozkladu policie a bezpečnostních složek vůbec. Stal se ministrem vnitra, kterého se bojí více policisté než zločinci.

Pokud se dnes vymlouvá, že byl v kauze tzv. Kubiceho zprávy vlastně obětí, zní to strašně hloupě a nepřesvědčivě. Nejen proto, že dostal pokutu od NBÚ, čímž byl prakticky uznán vinným za nezákonný únik tzv. Kubiceho zprávy. Ale především proto, že to byl on, kdo používal telefony a telefonní karty dětí svých známých. Proč vlastně taková snaha o konspiraci? Jak potvrdili odborníci na organizovaný zločin, takto se chovají ostřílení mafiáni, kteří chtějí zmást policejní složky a zamést stopy.

O jeho kontaktech a vztazích s lidmi pochybné pověsti kolují legendy. Část z nich potvrdila kniha Kmotr Mrázek, kde Ivan Langer vystupuje jako zdatný lobbista, který nabízí své služby místopředsedy Poslanecké sněmovny a předsedy její mediální komise. Jak mohou policisté mít důvěru v systém, je-li v jeho čele člověk, který lobbuje ve prospěch lidí, kteří jsou v jejich náplni práce?

Po jeho nástupu do funkce ministra vnitra byla zrušena finanční policie, čímž se splnil sen všech Krejčířů a Pitrů, protože dnes prakticky nelze zabavovat majetek získaný z trestné činnosti. Nastaly také nesmyslné čistky motivované údajným Langerovým bojem proti pohrobkům StB. Mnoho zkušených policistů tak bylo vyhozeno, nebo raději znechuceně odešlo do civilu.

Dnes vyšlo najevo, že Ivanu Langerovi najednou nevadí, je-li na postu zástupce šéfa Inspekce ministra vnitra, tedy jednotky, která je jakousi "policií policie", člověk, který byl podle médií aktivním udavačem.

Personální rošády v čele elitních útvarů dovedly tyto složky do situace naprostého rozkladu. Tyto útvary přišly jak o zkušené policisty, tak především o informační zdroje v prostředí zločinu, tudíž nejsou schopny prakticky v tomto prostředí působit. To má za výsledek propad odhalování závažné trestné činnosti, především v oblasti hospodářské kriminality a korupce.

Přitom boj s korupcí byl jedním z hlavních programových cílů jak Topolánkovy vlády, tak samotného Ivana Langera.

Z původně schválené vládní strategie boje proti korupci nebyl splněn ani jeden věcný cíl a naopak byly postupně všechny rušeny.

O co méně se však s korupcí bojovalo, o to více se o ní ovšem na ministerstvu vnitra hovořilo. Jestli byl v něčem Ivan Langer rekordmanem, tak je to v objemu prostředků, které utratil za reklamu.

Ivan Langer se rád chlubí tím, že využívá moderních technologií, zvláště pak internetu.

Na serveru youtube.com je k dispozici video, pravděpodobně vytvořené samotnými policisty, jehož hlavním sloganem je: Běž domů, Ivane… Ano, Ivane, už běž.

Jiří Paroubek (Autor je předseda ČSSD), Právo 1.4.2009

0