Varování před nekalými aktivitami předsednictva KPV ČR

Varování před nekalými aktivitami předsednictva KPV ČR

František Přeslička

Na základě opakovaných projevů zvůle a nezákonných aktivit Rady KPV ČR v Praze, bylo na pobočce KPV č. 51 v Přerově reagováno následujícím usnesením.

Věc: Protest proti údajnému vyloučení předsedy Pobočky Přerov Františka Přesličky RADOU KPV ČR dne 13.kvetna 2009 v Praze

Výbor Pobočky KPV ČR číslo. 51., Přerov se na dnešním jednání dozvěděl od předsedy Františka Přesličky, ale průběžně už i od zástupců medií a dalších, že byl dne 13.května 2009 na jednání RADY KPV ČR v Praze vyloučen z řad členů KPV ČR. Proti tomuto bezprecedentního postupu, odporujícímu Stanovám KPV ČR, ostře protestujeme.

Vzhledem k opakujícím se podobným svévolným a podlým aktům, v hrubém rozporu se Stanovami KPV ČR, toto sdělení poskytujeme Ministerstvu vnitra ČR, které ze zákona je povinno registrovat dodržování Stanov jednotlivých organizací. Rovněž o tomto stavu věcí podáváme informace sdělovacím prostředkům.

Podepsaní členové Výboru a předseda Revizní komise

Vladimír Hučín
František Cigánek
Ladislav Koutný
Božena Přesličková
Jindřich Vidlička
Jiří Zajíc

V Přerově dne 19.května 2009

---

Já osobně bych k výše uvedenému doplnil a upozornil, že ti, kteří z titulu vedení KPV ČR iniciovali uvedené nezákonné jednání, jsou nositeli nejvyšších státních vyznamenání, nejvyšších vojenských hodností a účastníci bohatých rautů na všech úrovních. Tito nejvyšší představitelé KPV ČR se velmi ochotně ujímají rolí poslušných stafážistů při významných aktech s občasnými zdvořilostními projevy o ničem, majícími charakter jakési Národní fronty.

Pobočka KPV v Přerově č. 51 byla za své zásadní a nekompromisní postoje terčem opakovaných teroristických útoků, včetně doposud neobjasněného bombového útoku z r. 1999.

Svévolný akt vyloučení předsedy Františka Přesličky z řad KPV je jedním z dalších důkazů, které svědčí o tom, že celorepublikové vedení KPV ČR je v rukou osob s mrzkými charaktery, což již dlouhodobě vyhovuje těm, kteří potřebují KPV mít na úrovni neškodných stafážních kladečů věnců, pronašečů zdvořilostních floskulí a především tak zvaných užitečných idiotů.

Vladimír Hučín - místopředseda pobočky č. 51. Přerov
V Přerově dne 19.května 2009

0