MUDr. Naděžda Kavalírová jako důkaz, že pod svícnem je největší tma

Dne 4.prosince 2009 byl v Lidových novinách na str.11 zveřejněn článek od předsedkyně KPV MUDr. Naděždy Kavalírové pod názvem "Vyznamenaní si řády zaslouží" a dne 3.prosince 2009 byl na ČT1 uveden pořad "Máte slovo". V tomto pořadu se jakoby řešily záležitosti kolem bývalých spolupracovníků StB, kolaborantů komunistického režimu a vůbec smysl Ústavu pro studium totalitních režimů za účasti jeho ředitele Pavla Žáčka a jeho sametového oponenta Stanislava Pence. Také se hovořilo o žabomyších peticích, které mají podpořit či zpochybnit osobu ředitele ÚSTR Pavla Žáčka.

Pro mne jako pro bývalého politického vězně před 17.listopadem 1989, ale i po něm je iritující to, že se zde řešilo, zda jistý pravdoláskovník z okruhu Václava Havla Joska Skalník byl či nebyl spolupracovníkem StB a neřeší se třeba jak zveřejnit zločinné aktivity a seznamy členů Lidových milicí, jak identifikovat členskou základnu Svazu československosovětského přátelství a jak upozornit na další vlastizrádné a kolaborantské organizace včetně SSM s jejichž pomocí se komunistickému režimu podařilo občany desítky let držet na uzdě. Zmíněný pořad "Máte slovo" byl zakončen tím, že bývalá svazačka Michaela Jílková vyzvala Žáčka a Pence k podání rukou, což se nakonec i stalo.

Ale vrátím se k osobě MUDr. Kavalírové, neboť ta si jistě dle mého názoru pozornost zaslouží a to už i z toho důvodu, že je díky doporučení samotného prezidenta Václava Klause nejvýše postavená v Radě ÚSTR. A proč tyto okolnosti zmiňuji? Především z toho důvodu, že tato bývalá politická vězenkyně je někdejší dlouholetá činovnice Svazu československosovětského přátelství (SČSP) a Československého svazu žen (ČSŽ) a za pomocí těchto vlastizrádných organizací se za období tuhé normalizace dokonce dostala na vedoucí místo referenta v mocenském orgánu Ministerstva sociálních věcí ČSSR, kde působila plných 16 let!!!

Dost dlouho jsem se zabýval otázkou, proč MUDr. Kavalírová jako předsedkyně KPV při každé příležitosti blokuje informace z mého utajovaného soudního procesu např. tak, jak to předvedla na sv. Hostýně v průběhu srazu politických věznů, což je ostatně i obsahem dokumentárního filmu Martina Vadase "Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína", který byl se značnými obtížemi nakonec odvysílán v České televizi dne 5.prosince 2006. V případě MUDr. Kavalírové jde o naplnění přísloví, že pod svícnem je největší tma. Ano, mne uráží, že na čelném místě KPV je osoba, která se takto zpronevěřila po r. 1968 a to kolaborací se sovětskými okupanty a dnes je dokonce i předsedkyní Rady ÚSTR.

Já byl opakovaně vězněn za protisovětskou činnost a tak mám za to, že v čele Rady ÚSTR by měl být člověk naprosto nezpochybnitelný. Jak potom může tato instituce něco někomu o komunistické totalitě vysvětlovat a dokazovat, když v jejím čele sedí prosovětská komunistická kolaborantka a ani Žáčkovi nebo Pelcovi a spol to nijak nevadí?!

MUDr. Kavalírová je zřejmě mimořádně otrlá žena, která se i v době mého nezákonného zatčení a věznění v r. 2001-2002 velice ráda jako členka představenstva KPV producírovala po nejrůznějších rautech, předávání vyznamenání a na dalších teatrálních ceremoniích, ač věděla, že mé zatčení je dílem pomsty postkomunistických struktur. Nemůže se tedy tato žena dnes divit, že se od ní veřejně distancují takové osobnosti protikomunistického odboje jako je Zdeňka Mašínová a řada dalších.

Uměle udržovaná gloriola MUDr. Naděždy Kavalírové je trapná, ale především pro vývoj ÚSTR nebezpečná, stejně jako korupce za pomocí státních vyznamenání a generálských hodností.

Vladimír Hučín
V Přerově dne 6.prosince 2009

0