Varování před ředitelem Městského ředitelství PČR Ostrava Mgr. Tomášem Landsfeldem‏

Varování před ředitelem Městského ředitelství PČR Ostrava Mgr. Tomášem Landsfeldem‏

Vážení občané,

dne 15.března 2010 v odpoledních hodinách byl v televizi na programu Studio ČT 24 odvysílán tiskový brifink ohledně útoku na romskou rodinu v Ostravě. Brifink byl řízen ředitelem Městského ředitelství PČR Ostrava plk.Mgr.Tomášem Landsfeldem (nar. 11.11.1966), který při této příležitosti sděloval v jakém stádiu vyšetřování se případ nachází. Považuji za nutné důrazně upozornit veřejnost, kdo je plk.Mgr.Tomáš Landsfeld, neboť tento policista se významně angažoval ve zločinném týmu "Výbuch" při vykonstruovaném obvinění, zatčení a uvěznění mé osoby, ovlivňoval svědky, nezákonně odposlouchával mne a mé přátele, prováděl zločinné aktivity ve snaze krýt tajné svědky, kteří byli speciálními policejními složkami využívání ke křivému svědectví a k dalším zločinným aktivitám. Při domovní prohlídce v mém bytě a v bytě mé matky manipuloval s tak zvanými důkazy, kradl dokumenty, které usvědčovaly vlivné činitele v justici a v bezpečnostním aparátě ze spolupráce s StB a s dalšími komunistickými sožkami.

Plk.Mgr.Tomáš Landsfeld se významně zasadil o zmaření vyšetření bombových útoků v Přerově čímž zachránil KSČM a další krajně levicové organizace před obviněním z těchto zločinných aktivit. Za daných okolností považuji za skandální a trestuhodné, že policista plk.Mgr.Tomáš Landsfeld se v současnosti nachází na postu ředitele Městského ředitelství PČR Ostrava. Mám za to, že za své zločinné jednání by měl být tento policista již dávno spolu s dalšími separován od slušné společnosti.

Na základě výše uvedeného tímto varuji občany před spoluprácí s policejním týmem, který má ve svém vedení policistu plk.Mgr.Tomáše Landsfelda, neboť je velmi pravděpodobné, že zločinecké metody, které byly jmenovaným opakovaně použity v kauze Hučín, mohou být nadále praktikovány. Tyto metody jsou velmi nebezpečné, mohou ohrozit nejen dobrou pověst, ale i zdraví a život.

Vladimír Hučín - místopředseda KPV Přerov, tajemník NFAN
V Přerově dne 15.března 2010Žádost o vysvětlení- otevřený dopis‏

Pane policejní řediteli Landsfelde,

jsem velmi znepokojen materiálem (prohlášení Kpt. Vladimíra Hučína,viz níže), který Vás viní z řady závažných trestných činů. Není pochyb o tom, že pokud se byť jen část z nich zakládá na pravdě, je Vaše další působení v řadách policie ČR závažným bezpečnostním rizikem. Žádám Vás proto o bezodkladné podání vysvětlení k uvedeným skutečnostem a zároveň Vás upozorňuji, že v případě prodlení budu nucen splnit svou povinnost a ohlásit celou věc orgánům činným v trestním řízení standardním způsobem, jak mi ukládá zákon.

S vírou ve spravedlnost a právní stát

Zbyněk Horváth, občan a daňový poplatník

Na vědomí: Policejnímu prezidiu, Inspekci Ministra vnitra, Nejvyšší státní zástupkyni, veřejnosti a médiímRe: Žádost o vysvětlení- otevřený dopis‏
K Vašemu podání Vám sděluji, že toto jsem postoupil krajskému řediteli Moravskoslezského kraje k dalšímu vyřízení.

plk. Mgr. Tomáš Landsfeld, v.r. ředitel
V Ostravě 16. března 2010

0