Otevřený dopis prezidentovi republiky

Otevřený dopis prezidentovi republiky

Kopie dopisu Ústřední rady KANu prezidentovi republiky.

Klub angažovaných nestraníků
www.kan.cz

V Praze dne 20. března 2010

Vážený pane prezidente!

Náš dlouholetý člen a (od listopadu 2009) člen Ústřední rady KAN Vladimír Hučín byl v roce 2001 obviněn ze sedmi trestných činů. Po vleklých soudních jednáních byl v roce 2006 zbaven všech sedmi obvinění.

V roce 2007 napsal Ing. Tomáš Hradílek příspěvek do Lidových novin (LN 23. 7.), pod názvem "Narcis Hučín zneužívá demokracii", v němž o Vladimíru Hučínovi soudí, že "většího gaunera ... neviděl...", a tvrdí, že ministr "Ruml prohlásil, že Hučín má ty výbuchy zřejmě na svědomí", že je Hučín "psychologický terorista" a že by "za čest a dobrou pověst Vladimíra Hučína nedal ani zlámanou grešli". Od tohoto Hradílkova tvrzení se distancoval v LN 25.7.2007 Jan Ruml, který uvedl, že V. Hučína několikrát veřejně podpořil. Hučína se proti Hradílkovi zastal v LN (27.7.) a na Neviditelném Psu (30.7.2007) také Milan Hulík. Hradílek však povzbuzen podporou, kterou mu vyjádřilo "mnoho lidí, mimo jiné i prezident republiky pan Václav Klaus svým osobním dopisem" obhajoval v LN 2.8.2007 svůj útok na Hučína textem "Ve svém kritickém postoji k Vladimíru Hučínovi jsem se utvrdil".

U soudního jednání v kauze žaloby Vladimíra Hučína na Tomáše Hradílka dne 1. února 2010 obžalovaný Hradílek, zastupovaný JUDr. Tomášem Sokolem, uvedl na svoji obhajobu tento text Vašeho dopisu z roku 2007:

    "Vážený pane inženýre, vážený Tomáši,

    už jsme spolu dlouho nemluvili, ale já na Vás vzpomínám a připomenu si to vždycky, když projíždím Vaším Lipníkem. Včera jsem si přečetl Váš dopis v Lidových novinách o panu Hučínovi, za který Vám velmi děkuji. Jsem moc rád, že se to někdo takto odvážil říci nahlas, už to bylo více než zapotřebí. Aniž znám konkrétnosti, chápal jsem to přesně tak, jak jste to Vy popsal. Těmto věcem je třeba se umět postavit a Vy jste znovu dokázal, že to umíte. Ještě jednou Vám děkuji.

    Moc Vás zdravím a věřím v nějaké setkání.

    Podepsán: Václav Klaus, president republiky."

Podivujeme se, že prezident ČR může ("aniž zná konkrétnosti") někomu děkovat za to, že veřejně zpochybňuje rozhodnutí soudů a čest nevinného občana, bojovníka proti komunistickému režimu a dlouholetého pracovníka BIS úspěšného v boji proti extrémismu (jak může dosvědčit například JUDr. Stanislav Devátý).

Věříme, že své stanovisko nám i celé veřejnosti vysvětlíte.

S ohledem na skutečnost, že tato kauza byla veřejně prezentována, zasíláme tento text jako otevřený dopis sdělovacím prostředkům.

Ústřední rada Klubu angažovaných nestraníků

(podepsán)
Pavel Holba, předseda
190 00, Praha 9, K Lipám 26Tisková zpráva pro ČTK od Klubu angažovaných nestraníků

Tímto předáváme ČTK dopis, který byl odeslán prezidentu České republiky Ing. Václavu Klausovi.
Ústřední rada Klubu angažovaných nestraníků je pobouřena dopisem pana prezidenta, který vyjádřil podporu bývalému předsedovi stranické organizace KSČ, bývalému mluvčímu Charty 77 a bývalému ministrovi vnitra vlády ČR Ing. Tomáši Hradílkovi.
Tento dopis byl následně zneužit před Vrchním soudem v Olomouci při žalobě pana Vladimíra Hučína na pomlouvačné a defamační články v Lidových novinách. Tento soud byl jednoznačně ovlivněn a zhodnotil slova jako "gauner" a "psychologický terorista" jako osobní názor.
V příloze dopis KAN prezidenteu ČR.

V Praze dne 24.3.2010Ze zápisu o jednání Ústřední rady KANu

Usnesení ÚR KAN ze dne 20. 3. 2010
ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ
USNESENÍ
5. zasedání Ústřední rady KAN
ze dne 20. 3. 2010

Ústřední rada KAN
...
3. schvaluje text Otevřeného dopisu Ústřední rady KAN adresovaného prezidentovi republiky (text je uveden v příloze č. 1, která je součástí tohoto usnesení) a ukládá předsedovi, aby tento dopis prezidentovi republiky odeslal.

Zdroj: KAN

Diskuse:
Do jaké míry může tato

Do jaké míry může tato neradostná minulost ovlivňovat současnou právní profesi?
VŠ: Těžko odhadnout. Už je dvacet let po Listopadu a nevidím rád, když se vše svádí na minulost. Chci však od sebe oddělit dvě roviny právnické profese: znalostní a osobnostní. U pass4sure 650-251 té první je dobrou zprávou, že každý rok přibude až dva tisíce nových právníků, kteří jsou skvěle jazykově vybaveni, často studovali v zahraničí a jen na nich závisí, jak kvalitní vzdělání získají. Jako problém však vidím druhou složku profese právníků, tu osobnostní. Tady vznikla přetržka čtyřiceti let ve výchově. Zoufale nám chybí dvě generace právníků, od kterých by mohli mladí právníci čerpat nejen dovednostní znalosti, nýbrž zejména životní postoje. Generace, která zažila demokratické poměry a mohla by si vychovat své nástupce, se bohužel roku 1990 nedožila nebo již neměla dost sil, zdraví a životní energie. Takže všechny rozhodujícípass4sure 646-656 právnické profese, zejména na vysokých školách, obsadila velmi nešťastná generace, která celý pass4sure 642-661 svůj dosavadní produktivní život prožila v komunismu. Samozřejmě je za to neodsuzuji, nebylo by to korektní, protože za to nemohou. Ale osobnosti, jako byl soudce Ústavního soudu Vladimír Čermák nebo jeho kolega Antonín Procházka, zoufale chybějí.pass4sure 117-101
Od Anonym v Čt, 2010-08-19 07:39 | smazat | upravit | odpovědět

Diskuse k tomuto tématu už byla uzavřena.

0