Jan Macháček: Proč má Čunek privilegium?

Měla nejvyšší státní zástupkyně právo vyměnit žalobce v případu vicepremiéra Jiřího Čunka? Opozice v čele s Jiřím Paroubkem a stínovou ministryní spravedlnosti Marií Benešovou tvrdí, že bylo flagrantně porušeno hned několik zákonů. Žalobkyně Vesecká hájí své rozhodnutí jako zákonné, a tedy možné. Totéž tvrdí ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, který si k tomu nechal udělat právní analýzu.

Jako první vicepremiér

Od vzniku samostatné České republiky se ještě nestalo, aby nejvyšší státní zastupitelství náhle rozhodlo o výměně dozorujícího žalobce těsně předtím, než byl případ předán k soudu.

Státní zástupce nebyl na zásah shora vyměněn dosud nikomu. Ani opilci za volantem, ani bankovnímu lupiči, dokonce ani Pitrovi, Krejčířovi a Železnému, tedy lidem, kteří se často tváří, že si dokážou zařídit leccos.

Dokonce ani Vladimír Hučín, na kterém se vyšetřovatelé i státní zastupitelé dopustili bezpočtu neuvěřitelných nezákonností a zjevných šikan, se výměny státního zástupce ve svých kauzách nedočkal, přestože by si ji on i řady jeho zastánců jistě velmi přáli.

Neexistují sice důkazy, že by se Renáta Vesecká rozhodla vyhovět přání Jiřího Čunka, který o výměnu žalobce a vyšetřovatele žádal. Ale dosud u nás převládal právní výklad, že Nejvyšší státní zastupitelství do jednotlivých kauz zasahovat tímto způsobem nesmí.

Je podivné i alarmující, že se tohoto "privilegia" jako prvnímu dostává místopředsedovi vlády.

Mezi Západem a Byzancí

Demokracie jako mechanismus výběru vlády se dnes používá až na výjimky na celé zeměkouli. Rozdíl mezi Západem a Orientem (či Byzancí) spočívá mimo jiné v tom, že na Východě existují i v rámci demokracie privilegované vrstvy, kasty a elity, pro které platí tak trochu jiné právo.

Na Západě je základem důvěry a společenské soudržnosti v právním státě princip, že stejné právo platí pro všechny. I kdyby došlo ke změně převládajícího právního výkladu, nelze začínat politikem.

Bill Clinton, svého času nejmocnější muž zeměkoule, jistě také potřeboval volné ruce k akceschopnému vládnutí. Ale protože lhal během vyšetřování, musel se podřídit tomu, co od něj žádal vyšetřovatel Kenneth Starr (bezpochyby také toužil po jeho výměně). Lhát pod přísahou se nesmí a Američané by nikdy nepřipustili, že hlava státu to smí mít během vyšetřování snazší.

Sama Vesecká jaksi mimoděk připustila, že poněkud orientální inklinace k přepjaté ochraně státu před kritikou je jejímu srdci blízká, když v televizi pravila, že kritika jejího postupu "hraničí s trestným činem útoku na státní orgán".

Soudní proces není ostuda

Pokud dnes někdo tvrdí, že státní zástupci či policisté z Přerova, kteří vyšetřovali Jiřího Čunka, jsou součástí jakési mafie, která organizovala štvanici proti Hučínovi, pak mají být tito lidé dávno vyšetřováni. Je totiž mrazivá představa, že stovky obyčejných lidí mohou skončit ve spárech jakéhosi konspiračního bratrstva, ale politik může kdykoli uniknout.

Soudní proces s Jiřím Čunkem by měl začít co nejdříve. Bude to proces veřejný, Čunek bude mít možnost se veřejně hájit, obžaloba i obhajoba budou veřejně snášet argumenty.

Když se Jiří Čunek obhájí, může od soudu odejít očištěn. Pro své příznivce možná jako hrdina či mučedník (tedy: mučedník, který si neumí udělat pořádek v papírech, což je minimum, které už teď s jistotou víme). Privilegií už měl však pan Čunek ve svém případu až dost.

Jan Macháček, HN.IHNED.CZ 13.6.2007

0