Dopis z KPV

Dopis z KPV

KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ ČR
Škrétova 6, 120 00 Praha 2, tel. 224 230 608, e-mail: ustredi@kpv-cr.cz

Vážený pan
František Přeslička
[adresa]

Naše značka: 153/10
Vyřizuje/telefon: Ing.B.Matějíčková / 224 230 608
Datum: 07.06.2010

Věc: Výzva k vrácení členské legitimace

Vážený bratře,

Rada KPV ČR je nejvyšším orgánem KPV ČR mezi Sněmy (čl. 16 odst. 1 Stanov). Z tohoto titulu je oprávněna rozhodovat v období mezi Sněmy o všech otázkách, o kterých by mohl jako nejvyšší orgán Sněm rozhodnout.

I když ustanovení o zániku členství (č1. 8 Stanov) výslovně neuvádí, že Sněm může vyloučit člena KPV ČR, vyplývá toto jeho oprávnění již z jeho postavení nejvyššího orgánu KPV ČR nadaného i legislativní působností k úpravě členských vztahů v rámci Stanov.

Rada KPV ČR na svém řádném zasedání dne 13. května 2009 rozhodla o Tvém vyloučení.

Předsednictvo KPV ČR vzalo rozhodnutí Rady KPV ČR o vyloučení na vědomí.

Na pokyn Předsednictva KPV ČR ze dne 05.05.2010 a Přípravné komise ze dne 10.05.2010, Tě žádáme do 10 dnů o vrácení členské legitimace KPv ČR.

Budeš-li mít zájem, podej v roce 2010 znovu přihlášku.

(kulaté razítko KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ ČR ÚSTŘEDÍ 1)
(podpis)
Leo Žídek
předseda politické komise

(podpis)
Zdeněk Kovařík
místopředseda KPV ČR

(podpis)
MUDr. NaděŽda Kavalírová
předsedkyně KPV ČR

0