Ze zápisu o jednání Ústřední rady KANu

Usnesení ÚR KAN ze dne 17. 4. 2010

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ
USNESENÍ
6. zasedání Ústřední rady KAN
ze dne 17. 4. 2010

Ústřední rada KAN
...
2. vyslechla informace o životě a činnosti Jiřího Pernese a o kampani proti jeho jmenování ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Pamětníci z řad ÚR potvrdili, že odmítnutí účasti na VUML (Večerní univerzitě marxismu-leninismu) v dané době znamenalo pro nestraníka ztrátu zaměstnání. S ohledem na tyto skutečnosti soudí, že útoky proti Pernesovi, který prosazoval vyznamenání pro bratry Mašíny, jsou patrně účelové.
...
4. vzala na vědomí, odpověď prezidenta republiky na otevřený dopis ÚR KAN z 20. 3. 2010 (viz Příloha č. 2) a pověřuje Josefa Vláška přípravou odpovědi.

Opis odpovědi prezidenta republiky na otevřený dopis ÚR KAN ze dne 20.3.2010"

Prezident
republiky

V Praze dne 30. března 2010

Vážený pane inženýre,

Váš dopis ze dne 20. března t.r. musím velmi důrazně odmítnout - jak pokud jde o jeho obsah, tak o jeho tón. Již nežijeme, naštěstí, v dobách, kdy občan - a jím je i prezident republiky - nemůže svobodně vyjádřit svůj názor. Zvláště pak v osobním dopise.

Vůbec totiž nejde o podstatu zřejmě dosti tragického případu pana Hučína, ale o způsob její prezentace Vámi a dalšími. Tyto metody - a o ničem jiném jsem nehovořil a nehovořím - jsou pro mne ve svobodné demokratické společnosti nepřijatelné.

Pan Hradílek má na svůj názor právo a nikdo mu ho nemůže brát - ani Vy. Nevím nic o tom, že bych tím "zpochybňoval rozhodnutí soudu", přičemž ani tato rozhodnutí nejsou v demokracii nekritizovatelná, jak se zřejmě mylně domníváte.

Výhrůžný tón celého Vašeho dopisu a zvláště pak jeho závěr, naznačující pokus o prosazování své pravdy skandalizací, vydíráním a nátlakem, pokládám ve slušné společnosti za zcela nepřijatelný. Paradoxně potvrzuje, že jsem se ve své soukromě vyjádřené podpoře pana Hradílka nemýlil.

S pozdravem

Václav Klaus, v.r.

Zdroj: KAN

0