Rozpracovávat KSČM? Žádný problém!

Rozpracovávat KSČM? Žádný problém!

K článku "Vnitro hledá důkazy pro zákaz KSČM" v Právu:

BIS v žádném případě nevydá žádné zásadní informace k trestné činnosti KSČm. V případě, že by je vydala, tak konkrétním pracovníkům BIS by hrozilo trestní stíhání za mnohaleté krytí trestné činnosti KSČm, včetně znemožnění objasnění bombových útoků na Přerovsku.

Varování před nebezpečnou BIS!Vím o čem mluvím, neboť jsem na této problematice v BIS téměř deset let pracoval. Výroky naprogramovaného sedmilháře a darmožrouta - mluvčího BIS Jana Šuberta mi připomínají něco jako když zloděj křičí "chyťte zloděje". Doporučuji knihu "Vladimír Hučín, není to o mně, ale o nás" (vyd.Nuabi, Praha 2008) kde tuto tématiku šíře probírám.

BIS je již řadu let zbytečnou a draze placenou institucí, která ve svých řadách živí za peníze daňových poplatníků na vedoucích pozicích bezcharakterní individua, která by se v běžném životě poctivou prací neuživila.

Vladimír Hučín tajemník NFAN, místopředseda KPV Přerov.

Ilustrační foto: V roce 2000 s transparentem "KSČ odsuzuje terorismus BIS!" demonstroval David Pěcha, který později za podivných okolností údajně spáchal sebevraždu.Vnitro hledá důkazy pro zákaz KSČM, pomoci může i BIS

"Budeme pracovat pořád stejně. My zákon neporušujeme, ani ústavu, takže my se nebudeme vůbec omezovat."
předseda KSČM Vojtěch Filip

Čeští komunisté se dostali do hledáčku ministerstva vnitra, které shromažďuje důkazy, zda je KSČM zralá na rozpuštění či aspoň na pozastavení činnosti. Nevylučuje přitom ani využití informací civilní kontrarozvědky (BIS). Případný návrh na zákaz by pak vláda poslala Nejvyššímu správnímu soudu (NSS).

"Pro nás je primárně důležité posoudit, zda je, či není činnost této strany v rozporu se zákonem, s ústavou, s Listinou základních práv a svobod, jestli ta činnost je legální v rámci demokratického právního systému," řekl v úterý Právu zástupce vedoucího odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra Karel Bačkovský.

Podle něj rozhodující pro to, "zda má smysl návrh NSS vůbec podat, a jestli má šanci na úspěch, je vlastní činnost té strany". Dodal, že jde o stranu řádně registrovanou, početnou a činnou již léta v parlamentu.

Odbor dostal pokyn od ministra vnitra Radka Johna (VV) zpracovat analýzu možnosti podat návrh Nejvyššímu správnímu soudu. Podnětem byla únorová schůze Sněmovny, kde některé poslance rozčílila Marta Semelová (KSČM) svou obhajobou příslušníků Pohraniční stráže. Po jejím vystoupení Stanislav Polčák (TOP 09) Johna vyzval, aby připravil návrh na pozastavení činnosti KSČM, který by vláda soudu poslala.

Jak získat důkazy

Bačkovský není v této věci nováčkem, jeho rukopis nese již úspěšný návrh rozpustit Dělnickou stranu. V případě komunistů bude vnitro po nějakou dobu monitorovat jejich veřejné aktivity, vyjádření členů a funkcionářů v parlamentu i mimo něj.

Označit to jako "sledování", se ale bránil, protože prý nepůjde o sledování ve smyslu trestního zákona. Takové sledování by totiž umožnilo i použití operativních prostředků, tedy odposlechy a třeba i prolomení listovního tajemství. S tím prý ale vnitro nepočítá. "My budeme vyhodnocovat reálné veřejné projevy strany. K tomu, abychom mohli udělat analýzu, nemáme žádné speciální pravomoci, takže my se nemůžeme vloudit na neveřejné akce pod nějakým krytím, nějakou legendou. My můžeme reálně vyhodnocovat to, co je o té straně veřejně známé," prohlásil Bačkovský.

Na otázku, zda je možné pro takovou činnost využít civilní kontrarozvědku (BIS), Bačkovský nevyloučil, že ano. "Zcela obecně bych řekl, že je možné v rámci spolupráce mezi státními orgány využívat i informací od zpravodajských služeb. Ale důležité je, zda vůbec takové informace zpravodajské služby mají. A to bych ve vztahu k tomuto konkrétnímu případu nechtěl nijak předjímat," řekl Bačkovský. Dodal, že nemá důvod se domnívat, že BIS sleduje KSČM.

Mluvčí BIS Jan Šubert jen obecně odpověděl na dotaz Práva, zda se civilní kontrarozvědka může podílet na získávání informací svědčících o případných protizákonných aktivitách komunistů. "Zpravodajsky se dlouhodobě zabýváme všemi aktivitami, u kterých je podezření, že směřují k destabilizaci a odstranění daného politického systému a ústavního pořádku a podporují rasismus, xenofobii a antisemitismus," uvedl Šubert.

Polčák: Ať si drží dámy ve stáji

Šéf komunistů Vojtěch Filip naznačil, že počítá s tím, že činnost KSČM bude monitorovat i BIS. Jak ale řekl Právu, komunisté nemají důvod nic na své činnosti měnit: "Budeme pracovat pořád stejně. My zákon neporušujeme, ani ústavu, takže my se nebudeme vůbec omezovat," prohlásil. Dodal, že vláda se tím snaží odvrátit pozornost od svých problémů a jen si udělá mezinárodní ostudu.

Polčák ale vidí aktivity KSČM jinak. "Myslím, že teď by mělo znít doporučení komunistické straně, aby některé své dámy držela ve stáji, protože to, co napovídala na výročí pana Klementa Gottwalda, už je absolutně za hranou všeho možného. Už ten parlamentní projev považuji za zneužití postavení ústavního činitele," řekl poslanec Právu na adresu Semelové.

Pokud analýza ukáže, že návrh má u Nejvyššího správního soudu šanci, a vláda do toho půjde, pak podle Bačkovského musí návrh být "velmi dobře podložený a vyargumentovaný v tom, že KSČM porušuje platné zákony, ústavu, představuje hrozbu pro demokratické zřízení, což musí být v každém případě takovéto žaloby podloženo konkrétními důkazy".

To je pro soud klíčové. "Pokud se vláda rozhodne podat k nám návrh na pozastavení činnosti nebo zrušení KSČM, musí – stejně jako v každém jiném případě – doložit, v čem strana porušuje zákon," řekl Právu předseda NSS Josef Baxa s tím, že pak přichází na řadu dokazování s plnou parádou.

Vláda měla již jednou na stole podnět k pozastavení činnosti komunistické strany. Byl výsledkem práce senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČM, kterou vedl senátor Jaromír Štětina (TOP 09). Komise na podzim 2008 podložila svůj návrh 76 indiciemi, jak KSČM porušuje Ústavu ČR. Senátoři závěrečnou zprávu poslali Topolánkově vládě. Ta se k jejímu projednání nedostala a návrh na pozastavení činnosti NSS neposlala. Neprojednala ji ani Fischerova vláda. Podnět byl stažen.

Co říká zákon

Podle zákona o sdružování v politických stranách může Nejvyšší správní soud na návrh vlády pozastavit činnost politické strany, nebo ji zrušit svým rozhodnutím o rozpuštění.
Jde o případy, kdy strana:
- porušuje ústavu a zákony
- její činnost směřuje k odstranění demokratických základů státu nebo k uchopení a držení moci zamezující druhým stranám ucházet se ústavními prostředky o moc, nebo směřuje k potlačení rovnoprávnosti občanů
- její program nebo činnost ohrožují mravnost, veřejný pořádek nebo práva a svobody občanů.

Právo 9.3.2011Mladí komunisté chtěli velebit Stalina v sídle Středočeského kraje

Sdružení mladých komunistů Komsomol si chtělo udělat v sobotu 12. března konferenci přímo v zasedací místnosti v budově krajského úřadu na pražském Smíchově. Šéfce středočeských zastupitelů za KSČM namluvili, že půjde o zasedání skupiny historiků.

"Když jsem se dozvěděla, že jde o politickou konferenci, rezervaci zasedačky jsem zrušila. Taková akce nemá v budově krajského úřadu co dělat," vysvětlila šéfka středočeských zastupitelů KSČM Jiřina Fialová.

Zasedání "historiků" z komsomolu mělo zůstat veřejnosti utajené, pozvánku rozeslali jen svým členům, o akci neinformovali ani na svých stránkách. Že se o ní dozvěděl tisk, což vedlo k vykázání komsomolců z krajského úřadu, je mrzí. "Ten únik informací nás netěší," přiznal MF DNES místopředseda mladých komunistů David Pazdera. "Zřejmě za ním stojí umírnění, kteří bojují proti našemu radikálnímu křídlu," podezřívá Pazdera soudruhy z KSČM. "Měli bychom se jich zbavit," poznamenal obdivovatel Josifa Vissarionoviče Stalina a Klementa Gottwalda.

Středočeský hejtman David Rath dal od akce komsomolců na kraji ruce pryč. Povolil ji prý ředitel úřadu Petr Hostek. Jeho vyjádření se získat nepodařilo, je na zahraniční cestě. Komunisté jsou ovšem v kraji Rathovi dlouholetí spojenci. Jejich šéfce Fialové hejtman před časem téměř ze dne na den začal platit za vedení zdravotního výboru. Už předloni v listopadu Rath prohlásil: "KSČM je ve středních Čechách pro ČSSD seriózním partnerem. Jsou spolehliví, seriózní, věcní," vychválil je hejtman.

pei MF DNES 8.3.2011Naše sledování je nezákonné, čílí se komunisté proti zapojení BIS

Místopředseda komunistů Stanislav Grospič se dnes ostře ohradil proti informaci, podle níž by při přípravě návrhu na soudní zákaz KSČM mohla pomoci i Bezpečnostní informační služba. Označil to za porušení ústavy a demokratických principů. Podle Grospiče je nepřípustné, aby se ministerstvo vnitra a civilní kontrarozvědka zabývaly "špehováním parlamentní strany, která respektuje a dodržuje právní řád ČR na rozdíl od stran vládní koalice". Grospič to řekl v reakci na informaci, že ministerstvo vnitra při shánění důkazů na případný soudní zákaz KSČM nevyloučilo využití informací od BIS.

O tom, že vnitro se chystá na případný zákaz KSČM se mluví již delší dobu. Radek John již zadal odboru bezpečnostní politiky, aby našel potřebné dokumenty. Údajně je to stejný tým, který připravoval i úspěšnou žalobu na zákaz extremistické Dělnické strany.

Účast BIS na akci je ale velmi sporná a o jejím zásahu do přípravy na zákaz strany se jen spekuluje. Zástupce šéfa odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra Karel Bačkovský pouze deníku Právo řekl, že vnitro bude po nějakou dobu monitorovat veřejné aktivity a vyjádření zástupců KSČM v parlamentu i mimo něj. "Je možné v rámci spolupráce mezi státními orgány využívat i informací od zpravodajských služeb," poznamenal.

Sama kontrarozvědka není o nic konkrétnější. "Zpravodajsky se dlouhodobě zabýváme všemi aktivitami, u kterých je podezření, že směřují k destabilizaci a odstranění současného demokratického systému, ústavního pořádku a podporují rasismus, xenofobii a antisemitismus," řekl obecně iDNES.cz mluvčí služby Jan Šubert.

Podnětem pro obnovení jednání o zákazu KSČM bylo vystoupení komunistických poslanců při projednávání zákona o uznání protikomunistického odboje a jeho aktérů. Bývalý předseda komunistů Miroslav Grebeníček v této souvislosti mluvil o "politické adoraci teroristických aktů minulosti". Podle poslankyně KSČM Marty Semelové by si uznání a ocenění zasloužili spíše pohraničníci bránící komunistické hranice. Podle koaličních poslanců byly jejich projevy v rozporu se zákonem o protiprávnosti komunistického režimu.

jš iDNES.cz, ČTK iDnes.cz 10.3.2011

0