Takhle dopadla žaloba na komunistického esenbáka plk.JUDr. Jiřího Pščolku

Takhle dopadla žaloba na komunistického esenbáka plk.JUDr. Jiřího Pščolku

Ilustrační foto: Vyšetřování skončilo, vítejte v Absurdistánu!...Vzhledem k provedenému šetření, kterým bylo zjištěno, že ze strany Policie České republiky došlo k pochybení, bylo Vaše podání vyhodnoceno jako oprávněné ... Zaplaťte za to Pščkolkovi 57.564 Kč.

V r. 2001, ihned po mém zatčení, mne někdejší představitel ostravské PČR plk. JUDr. Jiří Pščolka opakovaně ve sdělovacích prostředcích označil za pachatele několika bombových útoků v Přerově. Na dotazy novinářů a redaktorů vícekrát tvrdil, že jako vedoucí speciálního policejního týmu "Výbuch" má na to důkazy. Dále do medií uváděl, že jsem kriminálník a že můj protikomunistický odboj byla kriminální činnost.

Plk. JUDr. Jiří Pščolka - bývalý komunistický esenbák - člen KSČ, věděl, že pokud bych nebyl zatčen a mohl nadále působit jako důstojník BIS, tak by on a jeho blízcí komunističtí soukmenovci měli u PČR potíže s bezpečnostními prověrkami v důsledku svých někdejších utajovaných aktivit s StB v rámci jejich boje proti třídnímu nepříteli.

Po mém propuštění z vyšetřovací vazby a po zprošťujícím rozsudku jsem na tohoto komunistického esenbáka podal žalobu na ochranu osobnosti, kterou bohužel projednávala bývalá členka výboru KSČ - dnes krajská soudkyně v Ostravě - JUDr. Lenka Severová, která očividně stranila svému někdejšímu kolegovi z řad KSČ, a ta rozhodla, že se plk. JUDr. Jiří Pščolka ničeho protiprávního nedopustil, že se nemusí omlouvat a ani nic platit.

Zjevná a trestuhodná činnost někdejšího komunistického esenbáka plk. JUDr. Jiřího Pščolky, byla natolik závažná, že i Policejní prezidium - oddělení kontroly a stížností dne 11. ledna 2005 rozhodlo, že moje stížnost na plk. JUDr. Jiřího Pščolku, který mne v mediích označil za kriminálníka a pachatele bombových útoků, je oprávněná, a že došlo k pochybení, které ale bude řešeno na půdě Správy Severomoravského kraje PČR Ostrava.

Plk. JUDr. Jiří Pščolka v té době urychleně ukončil pracovní poměr u PČR a na základě rozsudku výše zmíněné komunistky - soudkyně Krajského soudu v Ostravě, bylo rozhodnuto, že musím tomuto někdejšímu komunistickému esenbákovi zaplatit 57.564 Kč za náklady řízení.

Tedy já, který jsem byl zatčen a vězněn na základě vykonstruovaného obvinění z organizování doposud neobjasněných výbuchů, rok nezákonně vězněn v nejtvrdších podmínkách koluzní vazby, léta souzen u neveřejných soudů a nakonec zproštěn veškerých obvinění, jsem nucen platit v podstatě za to, že jsem si dovolil zažalovat jednoho z nejvyšších někdejších komunistických esenbáků - zástupce ředitele Správy Severomoravského kraje ČR Ostrava plk. JUDr. (SNB) Jiřího Pščolku.

Na celé věci je zajímávé i to, že po rozhodnutí soudkyně Krajského soudu v Ostravě - komunistky JUDr. Lenky Severové, následně v této záležitosti - a v můj neprospěch - neveřejně rozhodoval i Vrchní soud v Olomouci a to soudce JUDr. Jan Zavrtálek, který byl ve věci podjatý už jenom z toho důvodu, že při zákroku pracovníků PČR - ÚOOZ (odbor terorismu) byly u mne v bytě dne 7. března 2001 při domovní prohlídce nalezeny, mimo jiné, i tajné dokumenty StB z 80. let které prokazovaly zvrácené homosexuální praktiky soudce JUDr. Jana Zavrtálka, který jako někdejší soudce Krajského soudu v Ostravě své homosexuální praktiky prováděl i s mladistvými osobami, což je ve své podstatě trestná činnost. Lze zde samozřejmě spekulovat, zdali nebylo nakonec využito i těchto kompromitujících skutečností k tomu, aby soudce Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Jan Zavrtálek rozhodl v můj neprospěch.

K této významné okolnosti nutno poznamenat, že zmíněné dokumenty byly předmětem zájmu pracovníků PČR - ÚOOZ, který byl tehdy řízen současným ministrem vnitra Janem Kubicem, a který se významně podílel na mém sledování, odposlouchávání, zatčení a na mnoha dalších nezákonnostech, včetně sledování a odposlouchávání mých přátel z řad KAN, KPV a dalších odpůrců komunistické ideologie.

K osobě někdejšího komunistického esenbáka - zástupci ředitele Správy Severomoravského kraje ČR Ostrava plk. JUDr. Jiřímu Pščolkovi nutno poznamenat, že tento si musel být ve své nenávistné mediální kampani dobře vědom toho, že v době, kdy je terorismus - organizování bombových útoků jedním z nejzávažnějších bezpečnostních rizik každého státu, musí mít zákonitě jeho obvinění značně negativní dopad na moji osobu.

Vladimír Hučín - tajemník NFAN, místopředseda KPV Přerov a člen Ústřední rady KAN.

(Přiložený soubor je předmět neúspěšné žaloby - kopie rozhovoru pro MFdnes 17. března 2001, v němž policista JUDr. Jiří Pščkolka hrubě napadl Vladimíra Hučína.)Vladimir Hucin on Col.JUDr Jiří Pščolka

Excerpt: In 2001, shortly after my arrest, Col.JUDr Jiri Pscolka repeatedly told the media that I am the person responsible for bomb attacks in Prerov, and that he as a leader of a special police team "Vybuch" (Explosion) is in possession of evidence which confirms this statement. This person is responsible for the fact that I was labelled as a criminal in the media. The reason behind this campaign was that if I was not removed from BIS, persons like former member of KSC and SNB Col.JUDr Jiri Pscolka would have had serious troubles with their security clearances due to their clandestine work in service of the StB against the so-called class enemy. After my release from detention(!) I submitted a claim for the protection of personality, but as it was handled by yet another former communist, today Judge of the Regional Court in Ostrava JUDr Lenka Severova, the matter was decided in Pscolka's favour; and I was ordered to pay 57.564 CZK in court expenses. Next instance, Higher Court in Olomouc, confirmed the decision of the Regional Court that Pscolka does not have to apologize for this defamation campaign. Personal interest of all above mentioned persons in this case has its origin in their communist past. According to the decision of the Police Presidium, Department for Control and Complaints from January 11, 2005, my complaint against Pscolka was justified, and the matter will be submitted to Czech Police Ostrava. In response to this, Pscolka retired from service. Judge of the HC Oloumouc JUDr. Jan Zavrtalek, who decided on my matter in a non-public hearing, is biased in this case as well. During the house search conducted in my house by UOOZ on March 7, 2001, the anti-terrorist unit of the Organized Crime Division, discovered some StB documents proving JUDr. Zavrtalek was engaging in homosexual practices with under-age persons, which is really a criminal offence. These StB materials were of interest to UOOZ during the house search, and could have been used to blackmail JUDr. Zavrtalek in this case. The head of Police CR – UOOZ at that time was current Ministry of Interior Jan Kubice, who is directly responsible for extensive monitoring, wire-tapping, and many other illegal activities leading to my eventual arrest; and also monitoring and wire-tapping of my friends from KAN, KPV, and other opponents of the communist ideology. It has to be stressed that JUDr Pscolka was undoubtedly aware how much harm such a defamation campaign in media will cause in the age of fight against terrorism.

anticomm.co.uk 6 May 2011. (Included on this page are many related links and copies of original documments.)

PřílohaVelikost
20010317mfDnesPSKOLKArozhovor.pdf269.36 KB
0