Martin Vadas: Zahájení kampaně + fotografie

Vladimír Hucín mel príležitost predstavit se návštevníkum akce nejen na podiu, ale i v mnoha neformálních rozhovorech, pri kterých ho prítomné hlasité kytary rušily jen obcas. Obcané si mohli s Vladimírem Hucínem potrást rukou a mnoho z nich to také udelalo, aby videli, že on není jen virtuální tvárí z televizních zpráv, novin a casopisu, ale prišel mezi ne jako chlap z masa a krve a navíc i s pevnýmn charakterem.

O tom, že práve o ten charakter jde, vypovídá nekolik drobných príhod z místa. Neprátelé Vladimíra Hucína se pokusili na rádne ohlášenou akci trochu zaútocit. Zatím není jasné, kým byli vysláni. Jeden muž poté, co prijal z rukou malého chlapce program akce ve Volebních novinách Vladimíra Hucína, tyto noviny demonstrativne na míste roztrhal a poházel po zemi.

Jiný clovek pozvání na koncert gestem odmítl a vztekle se rozkricel, že "Toho cloveka já znám, ten nikdy v živote nepracoval"... Namítl jsem mu, že Vladimír Hucín pracoval celý život, pokud zrovna nebyl komunisty veznen a po roce 1989 byl po dobu deseti let nejlépe hodnoceným dustojníkem Bezpecnostní a informacní služby. Odpovedel, že ví... Asi chtel ríci, že ví své(?). Vrátil své gestikulující ruce do polohy svalovce s rukama smerujícíma za záda, daleko od práce, a odebral se v doprovodu jakési ženy a mladšího juniora do místního výcepu, kde celé odpoledne pil pivo a prohánel hrací automaty. Lidé prítomní jeho extempore mi rekli, že jeho postoj je pochopitelný, nebot se jedná o zde dobre známého bývalého funkcionáre KSC.

Tyto dve drobné príhody dobre vypovídají o prostredí, do kterého Vladimír Hucín svojí volební kampaní na Prostejovsku vstupuje. Jak jeho prítomnost na míste je duležitá pro probuzení všeho dobrého, co v obyvatelích Hané po letech komunistické devastace ješte zbylo. A ani toho nebylo málo, jak o tom svedcí mnohá další setkání.

Martin Vadas

----

fotografie pana Vadase jsou zde

0