Tisková zpráva senátora Jaromíra Štětiny: Tajné služby prorůstají do parlamentu

Aktualizováno! František Bublan, který byl v roce 2000 ředitelem operativních odborů BIS, je členem parlamentní komise pro kontrolu BIS. Vytváří tak nebezpečný střet zájmů.

František Bublan v roce 2000 osobně zastavil vyšetřování bombových útoků na Přerovsku. Učinil tak poté, co kapitán BIS Vladimír Hučín odhalil spojení mezi bombovými útoky a KSČM. František. Bublan zahájil kriminalizaci Hučína ze strany BIS a inicioval jeho uvěznění. Spolu s ředitelem BIS Jiřím Langem nesou podstatnou vinu za štvanici, kterou policisté a důstojníci BIS podnikli v rámci Hučínovy kauzy proti MUDr. Janovi Chmelařovi. Nesou tak zásadní část viny za jeho smrt.

František Bublan a Jiří Lang se nyní snaží paralyzovat činnost parlamentní komise pro kontrolu BIS, aby nevyšlo najevo, že se oba podíleli na přípravě brutálního politického procesu s Vladimírem Hučínem.

Jaromír Štětina, senátor
V Praze dne 3. října 2011Štětina a Bublan se dostali do sporu kvůli Hučínovi

[Celou zprávu ČTK si přečtěte ZDE] 3.10.2011Senátor Jaromír Štětina žádá předsedkyni PS PČR, aby byl vyslechnut ve věci BIS

Senátor Jaromír Štětina dnes upozornil dopisem předsedkyni Poslanecké sněmovny paní Miroslavu Němcovou, že se Bezpečnostní informační služba snaží paralyzovat činnost parlamentní komise pro kontrolu BIS, čímž zásadně ohrožuje demokracii v ČR. Prostřednictvím bývalého pracovníka BIS a člena komise pro kontrolu BIS Františka Bublana se snaží, aby komise neprojednávala důkazy o protiprávním postupům svých důstojníků, které komisi předložil senátor Štětina.

"Není přípustné", zdůrazňuje senátor Štětina, "aby tajná služba používala poslance jako vlivové osoby". Senátor Štětina požádal předsedkyni Poslanecké sněmovny, aby byl v Poslanecké sněmovně vyslechnut a mohl důkazy o protiprávních postupech důstojníků BIS představit.

Jaromír Štětina, senátor
Tisková zpráva senátora Jaromíra Štětiny, v Praze dne 4. října 2011Senátor Štětina žádá, aby komise pro kontrolu BIS vyslechla svědky

Senátor Štětina dnes požádal poslance Richarda Dolejše, předsedu Stálé komise pro kontrolu činnosti BIS PS PČR, aby při vyšetřování protiprávního postupu BIS byli vyslechnuti tito svědci:

- Paní Zdeňka Mašínová, která působila jako důvěrnice u soudu po celou dobu neveřejného procesu s Vladimírem Hučínem,

- pan Ing. plk. Petr Částečka, bývalý ředitel teritoriálního odboru BIS Olomouc, nadřízený Vladimíra Hučína,

- pan Vladimír Hučín.

Uvedení svědci předloží komisi nové skutečnosti, svědčící o protiprávním postupu BIS vůči Vladimíru Hučínovi.

Jaromír Štětina, senátor
Tisková zpráva v Praze dne 5. října 2011.Tajné služby prorůstají do parlamentu

František Bublan, který byl v roce 2000 ředitelem operativních odborů BIS je členem parlamentní komise pro kontrolu BIS. Tentýž František Bublan, který v roce 2000 osobně zastavil vyšetřování bombových útoků na Přerovsku z té doby. Udělal to poté, co kapitán BIS Vladimír Hučín odhalil spojení mezi bombovými útoky a severomoravskými komunisty. F.Bublan zahájil kriminalizaci Hučína ze strany BIS a inicioval jeho uvěznění.

TV Nova 3.10.2011Czech counter-intelligence controls its own activities

Today, Czech Senator Jaromir Stetina published a press release (full text cited below) in which he reminded of dangerous conflict of interest in parliamentary control of Czech Secret Service.

The text refers to events which took place more than 10 years ago, but stench of the affair still did not go away. Former officer of BIS Vladimir Hucin (1992 to 2001) worked mainly on subversion and dysfunction of state administration and left extremism. He was arrested and placed in detention in March 2001, at that time without charges and with limited access to his lawyers. Even though the Ministry of Interior launched full scale character assassination campaign claiming that Hucin is charged with terrorist attacks, nothing like this was ever part of the accusation. In fact, the whole point of the affair as per eye-witnesses who attended the trial in large numbers was transfer of old StB cadres to new, democratic structures and highly suspicious deaths of several Hucin’s informers who managed to provide evidence of this.

The trial took place mostly at District Court in Prerov, and higher instances in Ostrava and Olomouc, and was partially non-public, as some of the information discussed there was supposedly classified. As per those who were allowed to get in the court room, this "classified information" turned out to be open source screening of some local extreme-left newspapers. Among people who closely monitored the trial and reported on the development straight from the court room were former political prisoners from the Communist era; high-profile expatriates e.g George Vanek, Paul Zverina, Jan Benes (U.S. Army), and Hana Catalano (Bolshevik Inquisition published by JR Nyquist, interview of VH with Ryan Mauro for Worldthreats.com); members of various political parties (namely the Conservative Party KONS); Association for Support of Independent Justice Salamoun; people from the Bureau for Investigation and Documentation of Communist Crimes (UDV), and many others.

So this trial was no small matter, and it did get attention worldwide.

Recently, Senator Stetina started receiving threats, and in response to them he published a press release in which he described connection between cover up ("maskirovka") of this old case and current Parliamentary control of Czech counter-intelligence service.

As we already know from neighboring Poland, this high-level interference is not unique to the Czech Republic. In 2006, the President of the Verification Commission Antoni Macierewicz published "Report on liquidation of the Polish military information services ridden by KGB agents", which is now available at www.archive.org, where he describes very similar pattern in Poland.

As pointed out in the discussion on U.S. foreign policy after 9/11 in Uherske Hradiste, sometimes it is worth watching with whom sensitive information on alleged "terror suspects" is shared.

The photos were taken by film documentarian Martin Vadas between 2004 and 2006. He is also the author of documentary Probable story of Vladimir Hucin.

Press release: Secret service infiltrates Czech Parliament
Senator Jaromir Stetina
Date October 3, 2011; in Prague

Frantisek Bublan, who in 2000 served as director of operative corps of BIS (Czech domestic counter-intelligence service) is now member of Parliamentary Committee for the Control of BIS. This creates a dangerous conflict of interests.

In 2000, Frantisek Bublan personally stopped investigation of bomb attacks in Prerov region. He did so after Cpt BIS Vladimir Hucin revealed connection between these bomb attacks and KSCM. Frantisek Bublan launched criminalization of Hucin by BIS and initiated his imprisonment. Together with BIS director Jiri Lang, he bears significant responsibility for the witch-hunt conducted by the police and BIS officers against MUDr Jan Chmelar as a part of the case of Vladimir Hucin. They are therefore to blame for his death (note: Jan Chmelar died of heart attack when his professional credentials were challenged and his medical practice was just about to be closed).

Frantisk Bublan and Jiri Lang are now trying to paralyze activities of Parliamentary Committee for the control of BIS, to cover up their

VVeronika, CNN iReport, October 3, 2011, PragueJen zahořklost a čestnost komunismus neporazí

V poslední době rozvířil politickou scénu senátor Jaromír Štětina tím, že oznámil, že má v rukou doklady o nefér práci našich tajných služeb. Mj. oznámil, že František Bublan s ředitelem BIS Jiřím Langem nesou podstatnou vinu za štvanici, kterou policisté a důstojníci BIS podnikli v rámci Hučínovy kauzy proti MUDr. Janovi Chmelařovi a nesou vinu za Chmelařovu smrt. Oznámil také, že na něj podnikl jistý automobil útok, jako jsme zvyklí vídat v amerických detektivkách, a že se bojí o svůj život. Je samozřejmé, že o těchto aktivitách pana senátora informujeme stejně, jako jsme informovali o kauze pana Hučína. To, že se to některým lidem nelíbí, je samozřejmé. Překvapilo nás ale, že se to nelíbí i lidem, kteří byli podobnými praktikami postiženi za minulého režimu podobně jako pan Hučín v současnosti. Protože si těchto lidí velmi vážím, rozhodla jsem se jim odpovědět a vysvětlit, proč o aktivitách pana senátora nejen informujeme, ale jsme na jeho straně. Ze všech dopisů vybírám dopis pana Jiřího Wolfa:

"Minule jste se zastávala pana Štětiny. Nyní vyšlo najevo, že tento bijce komunistů byl nejenom býv. komunista, poté polepšený, ale i tajným agentem StB, tedy udavačem. Není toho najednou moc pro jeho chválu? Tento člověk si na boji proti komunismu postavil po roce 89 svou imič, svou další kariéru, podobě jako svazácký funkcionář pan Mejstřík. Kryl, můj kamarád napsal: Nevěř ostnatému drátu, i kdyby se tvářil jako stonek růže. On věděl, co nám tím chtěl říci. Na pohřeb Ctirada jel Štětina jenom proto, aby se tam zviditelnil! Nevěřte, že tento druh lidí se náhle polepší - polepšil! Štětina je pouze "opožděný hrdina", bojovník, u kterého je priorita prospěch, plné korýtko v senátu, zajištěná hmotná kariéra. Z těchto zištných důvodů vstupovali jemu podobní i do KSČ a k StB. Ještě jednou se, prosím, zamyslete nad tím, zda budete mít nadále takového člověka ve své přízni. Bylo by to destruktivní. Znám Vás jako čestného člověka... Pokud budete tohoto člověka nadále obhajovat, musím Vaše řady opustit. Jsem antikomunista, který v boji za práva nás všech a svobodu a demokracii strávil 9,5 let po komunistických kriminálech. Opravdu nechci patřit mezi lidi, jako je vyčůraný pan Štětina. A pokud je někdo přítel a obhájce pana Štětiny, opravdu nemusím s takovou sortou lidí být na jedné lodi.
Jiří Wolf."

Vážený pane Wolfe, stejně jako vy POKLÁDÁM KOMUNISMUS ZA NEJVĚTŠÍ NEŠTĚSTÍ LIDSTVA. Podle mne neměl být dovolen komunistům vstup do politiky a jsem pro zrušení této zločinecké organizace. Proto podporuji každého politika, který se snaží toto prosadit. Nemohu za to, že se o to zasazuje pouze bývalý komunista. To je smutné a je to otázka k zamyšlení pro pravicové politiky, pokud jimi ještě někteří vůbec jsou. Co je platné, že jste Vy nebo já čestný nekomunista, když pro to nemůžeme nic udělat. V politice i v podnikatelské sféře se povaluje spouta bývalých komunistů a milicionářů a nikdo – ani Vy – si jich nevšimne, ani to o nich většina lidí neví. Jejich snem je přitom návrat před listopad a jsou tím velice nebezpeční. Pan Štětina se sice probral ze svého pomýlení pozdě, ale zaplať Bůh za to, co nyní dělá. I v knize knih Bibli je podobný příklad v obrácení Pavla. Zamyslete se prosím nad tím i z této strany a také nad tím, co pro to, aby se nám komunismus nevrátil, děláte Vy či Vaši přátelé. Jen zahořklost a čestnost nám nepomůže. Takže pokud někdo z politiků bojuje proti nekalým praktikám tajných služeb a pro zákaz zločinné a zavrženíhodné komunistické organizace, rozhodně stojí za to ho v tomto boji podporovat. Nemohu Vám zabránit, abyste se uzavřel do sebe, mezi "své lidi", ale věřte, že tím nic nevyřešíte. Aktivně bojovat proti tomuto zlu je podle mne mnohem záslužnější. A já si za to, co pan senátor dělá, tohoto člověka opravdu vážím a budu ho podporovat v jeho práci. Kéž by bylo víc takových Štětinů!

Ivana Haslingerová Fragmenty 4.10.2011

0