Vyznamenání pro dalšího politického vězně z Minkovic!

Vyznamenání pro dalšího politického vězně z Minkovic!

Kristina Vlachová a Jiří Gruntorád na záběru z videoreportáže serveru MO.

Ministr obrany udělil nejvyšší resortní vyznamenání

Při příležitosti oslav vzniku Československé republiky byla v prostorách Armádního muzea Vojenského historického ústavu Praha dne 27. října slavnostně udělena nejvyšší resortní vyznamenání.
Na slavnostním aktu předal ministr obrany Alexandr Vondra nejvyšší resortní vyznamenání - Kříž obrany státu ministra obrany České republiky a Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky. Byly také uděleny Záslužné kříže ministra obrany České republiky I., II. a III. stupně.

Křížem obrany státu ministra obrany České republiky byli vyznamenáni:
- In memoriam armádní generál Antonín Hasal, účastník I., II. a III. odboje, během druhé světové války přednosta Vojenské kanceláře prezidenta republiky, od roku 1944 velitel osvobozeného území.
- Plukovník ve výslužbě Jan Ihnatík, účastník II. odboje, příslušník 1. čs. armádního sboru v SSSR, který bojoval u Dukly a podílel se na osvobození Československa.
- In memoriam brigádní generál Josef Churavý, ruský legionář, za okupace jedna z nejvýznamnějších postav II. odboje. V roce 1941 zatčen gestapem a popraven.
- In memoriam brigádní generál František Krátký, příslušník čs. legií v Rusku, účastník II. odboje. Byl zatčen gestapem a popraven, jeho rodina byla po roce 1948 perzekuována komunistickým režimem.
- In memoriam divizní generál František Kravák, příslušník čs. legií v Rusku, účastník II. odboje. Byl zatčen gestapem a popraven.
- Podplukovník ing. Michal Kucharsky, velitel jednotky Úkolového seskupení AČR ISAF v Afghánistánu. Byl zraněn při útoku, přesto pokračoval ve své práci v Afghánistánu.
- Praporčík Jaroslav Losenický, velitel skupiny oddělení výcviku Komando Velitelství výcviku – Vojenské akademie Velitelství společných sil. Byl účastníkem zahraničních misí.
- Rotmistr Petr Motal, velitel průzkumné čety velitelské roty 43. výsadkového mechanizovaného praporu 4. brigády rychlého nasazení Velitelství společných sil. Byl účastníkem zahraničních misí.
- In memoriam dozorce finanční stráže Josef Oczko, příslušník Stráže obrany státu, který byl zákeřně zastřelen příslušníky Sudetoněmeckého Freikorpsu u Švarcavy.
- Brigádní generál ing. Aleš Opat, zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – ředitel Společného operačního centra MO. Účastnil se zahraničních misí ve velitelských funkcích.
- In memoriam štábní kapitán Oldřich Pechal, účastník II. odboje. Jako parašutista se dostal v roce 1942 na území Protektorátu, byl pomocí konfidentů dopaden, při výsleších nic a nikoho neprozradil. Byl odsouzen k trestu smrti a popraven.
- In memoriam plukovník Arnošt Valenta, důstojník letectva, účastník II. odboje, příslušník 311. čs. bombardovací perutě. Byl zajat na francouzském území, při útěku dopaden a zastřelen gestapem.
- Rotný Ivan Vorel, starší řidič – specialista 2. jednotky OMLT úkolového uskupení AČR ISAF. Účastnil se zahraniční operace na území Afghánistánu, kde byl těžce zraněn.
- Kapitánka ve výslužbě Vlasta Vyhnánková, účastnice II. odboje. Byla vězněna v SSSR, poté vstoupila do 1. čs. samostatného praporu v SSSR jako zdravotnice.

Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky za významné zásluhy o ochranu základních lidských práv a svobod obrželi:
- Jiří Gruntorád, politický vězeň a disident, signatář Charty 77, jenž se před rokem 1989 zabýval nezávislou vydavatelskou činností. Po roce 1989 vytvořil unikátní knihovnu samizdatové a exilové literatury, včetně období druhé světové války.
- Ing. Mgr. Kristina Vlachová, filmová scenáristka a dokumentaristka, která natočila řadu dokumentárních filmů věnovaných perzekuci v době totality.
- Podplukovník prof. Ing. Jiří Cabal, CSc., vedoucí skupiny experimentálně terapeutické katedry toxikologie / K-304 Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.
- In memoriam Ing. arch. Jaroslav Cuhra, architekt a politik, účastník II. a III. odboje, který byl za svoji činnost vězněn více než 17 let komunistickým režimem.
- Alois Denemark, účastník II. odboje, jeden z posledních žijících spolupracovníků výsadku z Velké Británie, který provedl atentát na Heydricha.
- In memoriam major Rudolf Drbohlav, účastník II. a III. odboje.
- In memoriam biskup Gorazd. Byl účasníkem II. odboje, poskytl úkryt čs. parašutistům po atentátu na Heydricha a byl popraven.
- Jitka Jakubcová, dobrovolná sestra Červeného kříže, která se s nasazením života podílela na záchraně vězňů z koncentračního tábora Flossenbürg.
- In memoriam JUDr. Otakar Motejl, právník, který v hájil nespravedlivě pronásledované komunistickým režimem, od roku 2000 působil jako Veřejný ochránce práv.
- Vojtěch Pressig, malíř a grafik, účastník protirakouského i protinacistického odboje. Pracoval i pro meziválečný Památník oboje, byl zatčen a vězněn v koncentračním táboře Dachau, kde také zemřel.
- In memoriam František Votava, účastník III. oboje, který byl při práci kurýra americké vojenské kontrarozvědky CIC zatčen a popraven komunistickým režimem.
- MUDr. Milan Zapletal, účastník II. odboje, poslední žijící spolupracovník paraskupiny BIVOUAC. Byl zatčen gestapem, vyslýchán, posléze deportován do Osvětimi. I přes tehdy nízký věk prokázal mimořádnou statečnost.
- In memoriam Rudolf Žabka, účastník II. a III. odboje. Za války ukrýval příslušníky paravýsadku, po roce 1948 v zinscenovaném procesu odsouzen na 25 let.
- Major Jan Železný, vynikající atlet, dlouholetý reprezentant České republiky, trojnásobný olympijský vítěz. V současnosti působí jako trenér Dukly Praha.

Dále byly uděleny:
Záslužný kříž ministra obrany České republiky I. stupně:
Plukovníku Štefanu Kaletovi

Záslužný kříž ministra obrany České republiky II. stupně:
Plukovníku Miroslavu Knoppovi
Plukovníku Imrichu Kutnému

Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně:
Plukovníku Petru Lančimu
Plukovníku Zdeňku Rýparovi
Plukovníku Janu Třináctému
Plukovníku Vladimíru Vyklickému

Novinky VHÚ 27.10.2011Mezi oceněnými ministrem Vondrou je i atlet Železný a ombudsman Motejl

[Celou zprávu ČTK si přečtěte ZDE] 27.10.2011

0