(2006) Karel Zejda: Zamyšlení nad možnýmiv výsledky voleb do Senátu v Prostějově

 


1/ Volby vyhraje paní Sekaninová, což bohužel podpoří sociální demokracii, která má hlavní vinu na současném stavu. Pochybuji, že s tímto výsledkem bude spokojena dr.Hemerková,když se neodhodlala k tomu, aby stáhla svou kandidaturu a spokojeni samozřejmě nebudou ani její voliči.

2/ Volby vyhraje paní dr. Hemerková – ta bude jistě spokojená jakož i její voliči. Ovšem její užitečnost v senátě při naléhavé potřebě nápravy oblasti bezpečnosti, policie a soudů je dosti problematická, poněvadž nemá v této oblasti dostatečné znalosti a zkušenosti.

3/ Volby vyhraje pan Hučín, což přivítá řada senátorů kteří ho podporují. Senát není záležitostí okresního formátu, nýbrž záležitostí celostátní. Měl by být složen z moudrých a zodpovědných lidí různých specifických znalostí podle jednotlivých oborů státní správy vzájemně se doplňujících. A v tom vidím v současné situaci Paroubkem a jeho 99 spolupachateli ohrožené demokracie naléhavou potřebu pana Hučína v senátu.

Mnozí lidé se mnou souhlasí a proto kandidaturu pana Hučína podporují.


Karel Zejda, Přerov, spolumajitel KAZETA, 29. září 2006

---


Pan Karel Zejda, člen přerovské ODS, před časem otevřeným dopisem vyzval Mgr. Ivanu Hemerkovou, kandidátku do senátu za prostějovskou ODS, aby uvážila případné stažení své kandidatury a podpořila Vladimíra Hučína a netříštila síla demokratických kandidátů ve volebním obvodu č 62 - na Prostějovsku. Jeho podnět vyvolal ostrou reakci několika spolustraníků a oblastní manažer ODS v olomouckém kraji Jiří Radil zlehčoval tento krok (a hlavně osobu p. Zejdy) s odkazem na jeho údajně vysoký věk.


 


0