Temná tvář Miloše Zemana. Nevolte Miloše Zemana! Poslední varování před Milošem Zemanem!

Z archivu bezpečnostních složek:
http://www.abscr.cz/data/knihy/C88/34/C88_34_51.jpg
http://www.abscr.cz/data/knihy/C88/42/C88_42_73.jpg

Kandidát na prezidenta (bývalý člen KSČ) Miloš Zeman v prvním televizním duelu tvrdil, že byl u StB veden jako nepřátelská osoba a že potom odjel do Anglie, což je nestandartní postup. Registr svazků však ukazuje, že nemluvil pravdu, že byl na něj zaveden svazek (PO), tedy prověřovaná osoba, který byl následně změněn na svazek signální (S). Krátce po 17.listopadu 1989 bylo zřejmě rozkazem gen Aloize Lorence rozhodnuto o skartaci dokumentace, což může mimo jiné znamenat, že Miloš Zeman byl využíván i jako informátor StB či vlivová osoba.

Je nutno si uvědomit, že Miloš Zeman byl osobou, která měla možnost se seznamovat s tak zvaným státním tajemstvím ekonomického charakteru. Divím se, že na tuto okolnost a na další souvislosti nikdo v televizním duelu neupozornil a nereagoval. Také se domnívám, že by měly ve sdělovacích prostředcích zaznít informace, že za premiérování Miloše Zemana byla BIS úkolována aktivitami, které měly zločinný charakter viz např. kauza Markéty Regecové, skupování knih o Janu Kavanovi a další, včetně vyrábění podvržených důkazů o kolaboraci šlechtických rodů s nacisty.

Jako bývalý důstojník BIS se hrozím představy, že tento bývalý premiér Miloš Zeman, který umožňoval v tajných službách po řadu let páchat zločinné aktivity, účastnil se schůzek s levicovými extrémisty, se může stát prezidentem ČR.

Vladimír Hučín - místopředseda KPV Přerov, 22.1.2013Rozčílení válečných odbojářů nad výroky Karla Schwarzenberga

Při předvolebních kláních, při volbě prezidenta zazněly mnohé kritické hlasy na adresu Karla Schwarzenberga od válečných odbojářů. Překvapilo mne, že nikdo z týmu Karla Schwarzenberga se při této příležitosti podrobně nezabýval minulostí těchto odbojářů, kteří v drtivé většině tvořili před listopadem 1989 páteř organizace zvané Svaz protifašistických bojovníků a dnes se prezentují jak Svaz bojovníků za svobodu.

Tato organizace nejen že výrazně kolaborovala s KSČ, ale v mnohých případech její členové byli po okupaci ČSR r.1968 vojsky Varšavské smlouvy v čele se SSSR napojeni na sovětské bezpečnostní služby, což jsem měl jako bývalý zpravodajský důstojník FBIS a BIS možnost opakovaně prokázat.

Nevím, kde berou tito generálové zmíněné organizace tu drzost účelově vytýkat Karlovi Schwarzenbergovi jeho logický názor na tzv. Benešovy dekrety, když sami napomáhali upevňování zločinné normalizace. Za varující je i ta skutečnost, že v tomto kritickém názoru na Karla Schwarzenberga se tito váleční odbojáři spojili i s takovými levicovými extrémisty jako je Klub českého pohraničí.

Můj názor samozřejmě může být brán jako podjatý, neboť jsem si své zažil v řadách BIS za premiérování Miloše Zemana kdy jsem byl zatčen a vězněn a dobře si pamatuji na zločinné praktiky, které za jeho éry byly používány v BIS. Myslím si, že kdyby se všechny tyto okolnosti řádně a včas osvětlily, tak žádný slušný člověk ctící demokracii by nemohl volit za prezidenta Miloše Zemana.

Vladimír Hučín. 25. 1. 2013


VIDEO: Pro Miloše- na cestu

Copyright © 2013 Ziggy Horváth


Proč levice nemůže volit Zemana

Předsednictvo ČSSD podpořilo vlažně a spíše nepřímo Miloše Zemana.
Vyšlo vstříc nezanedbatelné části stranické základny, přestože kampaň Jiřího Dienstbiera byla oprávněně velmi kriticky zaměřena proti společenským jevům....

Anna Šabatová, Právo 21.1.2013Paradoxní volba

Chápu, že pro mnohé lidi hlásící se k levici je Karel Schwarzenberg pro svou účast v Topolánkově a hlavně nyní v Nečasově vládě a pro své předsednictví TOP 09 nepřijatelný. Tato kritika je oprávněná, a proto nikoho k jeho volbě nevyzývám.
Já sám ale budu ale Karla Schwarzenberga volit....

Petr Uhl, Právo 24.1.2013Odstřihnutí je studentská akce, která není nikterak organizována. Naším cílem je, aby se prezidentem ČR nestal člověk spojený s komunisty.

0