Protest přerovské pobočky KPV

Protest přerovské pobočky KPV

Protest přerovské pobočky KPV proti udělení medaile Václavu Klausovi a proti zařazení Tomáše Hradílka mezi účastníky odboje a odporu proti komunismu.

Přerovská pobočka Konfederace politických vězňů je hluboce pobouřena a rozhořčena aktivitou organizace The Victims of Communism Memorial Foundation, která udělila bývalému prezidentovi ČR Václavu Klausovi Truman-Reaganovou medaili za boj proti komunismu.

Václav Klaus si takové ocenění v žádném případě dle našeho názoru nezaslouží a to říkáme jako ti, kteří na vlastní kůži poznali zrůdnost komunistické ideologie a proti této ideologii bojovali.

Konfederace politických vězňůK tomu dodáváme, že naše pobočka byla přímo poškozena výroky Václava Klause, který ve svém dopise a v dalších vyjádřeních podpořil dehonestaci našeho místopředsedy KPV Vladimíra Hučína, ač věděl, že tento byl zproštěn soudy veškerých vykonstruovaných obvinění, která byla proti němu vznesena za vlády ČSSD a Ústavním soudem ČR byl následně uznán jako účastník protikomunistického odboje.

Minulost a postoje Václava Klause před r. 1989 a ani jeho pozdější aktivity nebyly nikdy v souladu s našimi postoji a jako bývalí političtí vězni jsme opakovaně upozorňovali na jeho servilitu ke KSČ a KSČM.

Za alarmující a trestuhodné považujeme i zařazení bývalého předsedy stranické organizace KSČ Tomáše Hradílka mezi účastníky odboje a odporu proti komunismu. Tomáš Hradílek sehrál hanebnou roli nejen jako tak zvaný disident, ale i jako polistopadový ministr vnitra ČR, v čemž ho veřejně podpořil bývalý prezident Václav Klaus.

Oba výše jmenovaní dle našeho názoru rozhodně nepatří mezi osoby, které lze hodnotit pozitivně.

Za pobočku KPV Přerov č. 51

předseda František Přeslička
místopředseda Vladimír Hučín
jednatel František Cigánek


- Václav Klaus převzal v USA Truman-Reaganovu medaili svobody
- Victims of Communism Memorial Foundation
- Vaclav Klaus Wins Truman-Reagan Medal of Freedom
- Notes for the Victims of Communism Memorial Foundation Award Speech
- Vystoupení při přebírání Truman-Reaganovy medaile svobody
- Stal se politováníhodný omyl, Klaus by měl medaili vrátit
- Iniciativa žádá Američany, aby Klausovi odebrali medaili
- Klausismus jako ohrožení demokracie
- Americká nadace žertuje: Klaus jako bojovník proti komunismu
- Klaus byl oceněn jako bojovník proti komunismu. Někdo zřejmě zešílel
- USA: Medaile pro Klause
- Zlobu pravdoláskovců jsem očekával

0