Proč bývalý ředitel BIS Jiří Růžek lže a mlží?

...Sám sebe ale autor bere naopak neobyčejně vážně. Tak vážně, že kvůli budování svého obrazu v knize dokonce lže...
Jaroslav Spurný, Respekt 16/2014

Vydání knihy Jiřího Růžka "V labyrintu zpravodajských služeb" doprovázela reklama v tisku a i já jsem zpozorněl poté, co jsem se od přátel dozvěděl, že v této knize mi Jiří Růžek věnuje kapitolu na str. 194.

Když jsem se do knihy začetl, tak jsem např. zjistil, že Jiří Růžek na str. 196 popisuje, jak na hřbitově v Přerově policie objevila můj depozit, který obsahoval chemikálie, třaskaviny a rozbušky. Tuhle informaci nutno zmínit, neboť lze snadno z protokolů o policejní prohlídce, které mám (nejsou tajné) dokázat, že bývalý ředitel Jiří Růžek lže, že žádné moje chemikálie, třaskaviny a rozbušky se na hřbitově nenalezly.

Růžek byl jedním z těch, který v r. 2000-2002 přiživoval a inicioval mé obvinění z bombových útoků a svá tvrzení sděloval i v televizi.

Domnívám se, že Jiří Růžek vydal tuto knihu na základě nějaké obavy, že může být obviněn ze zneužití pravomocí a tak zvolil taktiku přirovnatelnou k známému rčení "zloděj křičí chyťte zloděje", aby tím ovlivnil a nebo zakryl svá provinění.

Ve svých tvrzeních v knize dokonce přejmenovává mého někdejšího nadřízeného v BIS Ing. Petra Částečku na Vladimíra Částečku a jemu podsouvá aktivity a situace, které se nikdy nestaly.

Stejně tak lživě za pomocí polopravd obviňuje i bývalého ředitele BIS JUDr. Stanislava Devátého.

Pokud se podaří vyprovokovat Jiřího Růžka ke konfrontaci, mohlo by to veřejnosti ukázat, jaké zločiny lze provádět z titulu ředitele BIS, a to za peníze daňových poplatníků.

Růžek, který byl ve vojenských zpravodajských kruzích znám jako zastánce bývalých příslušníků StB a komunistů ve své knize využívá polopravd a záměrně šíří lži a neštítí se tak zpochybnit i výroky Ústavního soudu ČR a dalších soudů, které mne zprostily veškerých vykonstruovaných obvinění.

Mám dnes i jiné starosti, nežli se zajímat co zrovna provádí nechvalně známý, bývalý ředitel BIS Jiří Růžek, ale bylo by škoda nevyužít jeho tvrzení např. o mém "depozitu" chemikálií, třaskavin a rozbušek na přerovském hřbitově a celou věc nezažalovat. Nejde jen o mou osobu, ale i o závažné obvinění z neúcty k pietnímu místu, jakým je hřbitov. Je to jistá možnost prokázat, že do vedoucích pozic BIS byl dosazen zločinec, který je schopen natolik zneužívat své postavení, že tím ohrožuje svobodu a životy jiných.

Růžkovo tvrzení o nálezu mých třaskavin a rozbušek na hřbitově v Přerově je podezřele shodné s podobným tvrzením bývalého důstojníka StB Ludvíka Zifčáka, který ve svém tisku Nové Bruntálsko opakovaně takové lži v r. 2001 po mém zatčení zveřejňoval.

Je bohužel také nutno uznat, že v daném případě lze snadno prokázat, že Jiří Růžek ve své knize sice lže, ale odpovědnost za tuto skutečnost nesou i ti, kteří umožnili dosadit Jiřího Růžka na místo ředitele BIS.

Vladimír Hučín 2.4.2014Selhala exšéfovi BIS paměť? Zvažuji žalobu na Růžka kvůli lži

...chci panu Růžkovi pogratulovat k tomu, že místo, aby nám pomohl v roce 1999 nehoráznou pomluvu vyvrátit, stvořil o 15 let později pomluvu ještě nehoráznější a absurdnější...

Radek John, Parlamentní Listy 29.3.2014Připomeňme si, jak to bylo

Nevím, co píše, nebo nepíše Růžek ve své knize, myslím, že nestojí za to abych ji kupoval, natož, abych ji četl. Ale něco napíši k té věci, jak policajti něco odnášeli z židovského hřbitova, který je naproti Hučínova domu.

Bylo to tehdy nějak dopoledne, následujícího dne po domovní prohlídce jeho domu, která již nepamatuji kdy byla započata, ale trvala i celou noc a já s (dnes již zemřelým) Pavlíčkem jsme tam před tím domem dohlíželi (kromě jiného), aby nám nic neušlo, zejména, jak Laďu po baráku tahali v poutech. Bylo tam policajtů jak much, jako by hlídali Bin Ladina, nikoliv Ladina Hučína.

Ale k věci (asi jak Růžek lže): po skončení té domovní prohlídky nějak dopoledne následujícího dne najednou policajti přijeli s nějakou rotační velkou nádobou, podobnou nějakému jako menšímu domíchavači betonu, což jsme pak pochopili, že je to zařízení na převoz výbušnin. Ale legrace spočívá v tom, že do toho nesl jeden policajt nějakou plechovku (prázdnou, jako od sežrané konzervy) , a velmi nápadně mě s Radkem Pavlíčkem od toho odtláčeli (asi na vzdálenost 10 metrů), že prý je to výbušnina! Museli jsme se smát, neboť jsme viděli, že se jedná o kamufláž s prádnou plechovkou a dělali jsme si z policajtů legraci, že jestli se té plechovky bojí, že jim ji tam zanesem my.

Teprve později jsme pochopili, že se vlastně jednalo o divadelní scénu, jak Hučín skladoval údajně výbušniny. Tak vážení, pokud Růžek píše něco jiného, tak má smůlu, tak jsem vám to napsal, jak to bylo, dokud jsme ještě tady.

Jarda Bezděk 3.4.2014Hrdinský epos o sobě samém

...Vznik BIS, účelové úniky informací z BIS směrem k politikům na konci devadesátých let, kariérní intriky v tajných službách, role českých tajných služeb po teroristickém útoku na New York v roce 2001 – všechna tahle důležitá témata Růžek ironicky popisuje a shazuje jako jeden velký diletantský zmatek, v němž ční jako maják jeho vlastní profesionalita a přehled. Sám sebe ale autor bere naopak neobyčejně vážně. Tak vážně, že kvůli budování svého obrazu v knize dokonce lže...

Jaroslav Spurný, 12.4.2014
Celou recenzi si můžete přečíst v časopisu Respekt 16/2014Výmysly Pepka Vyskoče. Vysoce postavený český zpravodajec si přečetl knihu... A promluvil

Kniha pana Růžka je slátanina jakýchsi myšlenkových pochodů člověka, který o zpravodajské práci jako takové mnoho neví...

...v této množině historek pan Růžek zcela zapomněl na zásady etiky zpravodajské práce a konkretizoval celou řadu příslušníků zpravodajských služeb, jejich zařazení a konkrétní činnost i akce v utajovaném režimu. Nepochopitelně píše i o stále činných příslušnících zpravodajských služeb ČR. Navíc není představitelné, že by tuto sumarizaci dat byl schopen realizovat bez jakýchkoliv podkladů...

...Celkově mám dojem, že některé pasáže v knize pana Růžka jsou k zamyšlení nad jeho osobnostní způsobilostí...

Martin Hejl, 25.4.2014
Celou recenzi si můžete přečíst v časopisu Parlamentní Listy....Stejně jako zpráva o kasinu na Václavském náměstí sídlícím v budově, která exšéfovi BIS patřila. Každopádně minimálně v době, kdy byl ve své funkci, to tak bylo. (I v současné době je Jiří Růžek spolumajitelem zmiňovaného domu číslo popisné 35, spolu s ním figurují ještě tři další vlastníci, on podle katastru nemovitostí má 1/2 podílu - pozn. red.) Nějak na to ve své knize samozřejmě zapomněl.

Z rozhovoru s ředitelem Národního bezpečnostního úřadu Tomáše Kadlecem v
Parlamentních listech 19.5.2014...Hodně z toho, o čem Jiří Růžek ve své knize píše, proběhlo úplně jinak a vyslovené odsudky, nebo konstatování, jsou – mírně řečeno – zavádějící. Autor, jakoby byl od hlavy k patě plný nezvladatelného nutkání vylíčit své účinkování v BIS obrazem střetu misionáře a světlonoše s reakcionáři...
Ředitel BIS J. Lang o knize svého předchůdce J. Růžka V labyrintu zpravodajských služeb...Zeman considered BIS an updated version of StB that can issue one arrest warrant after another and compete with the slow and inefficient police, Růžek writes in the book....
The Prague Post: Former intelligence chief spills the beans

0