Nezapomeňme!

Tisková zpráva Konzervativní strany ke Dni památky obětí komunistického režimu.

27. červen je Dnem památky obětí komunistického režimu. Toho dne byla v roce 1950 popravena nejznámější oběť zvůle komunistické justice, doktorka Milada Horáková. Spolu s ní byli tehdy popraveni i Jan Buchal, JUDr. Oldřich Pecl a Záviš Kalandra.

Zločinný monstrproces s doktorkou Horákovou a dalšími dvanácti obžalovanými odstartoval řadu dalších menších i větších procesů, při nichž bylo nespravedlivě odsouzeno přes dvě stě tisíc lidí, kteří celkově odseděli v komunistických žalářích a koncentrácích přes milion let...

Nebyli ovšem první. Již o rok dříve, 21. června 1949, byl na plzeňských Borech popraven legionářský hrdina generál Heliodor Píka, který se - mimo jiné - v roce 1945 odvážil protestovat proti záboru Podkarpatské Rusi Sovětským svazem.

Milada Horáková patřila k těm, které komunisté nezlomili ani za pomoci sovětských poradců užívajících nejrůznější zrůdné praktiky. Je obdivuhodné, že Milada Horáková tomuto tlaku odolala a zachovala si lidskou důstojnost až do samotného konce. Na nikoho z těch, kdo teror nevydržel, nelze po takovém nelidském zacházení hledět jako na člověka, který selhal. Zázrakem spíše je, že se našlo mnoho takových, kteří týrání vydrželi.

Z vězeňského spisu Vladimíra Hučína.
Ilustrační foto: z vězeňského spisu Vladimíra Hučína.

Zrůdnost komunistického režimu nebyla pouze v justičních vraždách a zinscenovaných procesech. Jeho propagandistická a mocenská mašinerie obyvatelstvo přinutila, aby tyto zločinné akty schvalovalo. Jednání těch, kdo dobrovolně a rádi podepisovali petice, dožadující se trestu smrti pro "zrádce", si zaslouží odsudek a pohrdání.

Nepochopitelné a morálně odsouzeníhodné je i to, že se stále najdou lidé, kterým nevadí být členy strany, nesoucí ve svém názvu "komunistická". Je to jeden z důsledků toho, že zločiny komunismu zůstaly dosud nepotrestány.

Morální zdraví tohoto národa, vzhledem k těmto skutečnostem, zůstává narušeno a podlomeno. Stále silnější je proto aktuální obecné přesvědčení, že dnešní nejen ekonomické zločiny, páchané některými klíčovými politiky, zůstanou nevyšetřeny a nepotrestány. Téměř dvacet pět let po pádu komunistické říše zla kvůli nefungujícímu právnímu státu národ nemůže věřit v obecnou spravedlnost. Tuto víru mu komunisté vzali - a doposud se mu nevrátila.

Podmínkami návratu spravedlnosti je nezapomínat na totalitní režimy, připomínat si zločiny komunismu a samozřejmě i trestat současné zločince.

Představitelé Konzervativní strany se zúčastní u příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu pietního aktu u Památníku účastníků protikomunistického odboje a obětí komunistické zvůle v Brně Bohunicích, který se uskuteční v pátek 27.6.2014 ve 13:00.

Vyzýváme k tomu všechny občany.

Za Konzervativní stranu,
Josef Bílek, předseda● Další obdobné akce:

Pietní akt k uctění obětí politických procesů komunistického režimu, Pankrác
27.6.2014 ve 13:00, Vazební věznice Praha-Pankrác

V souvislosti s uctěním památky popravy JUDr. Milady Horákové si Vás dovoluji za Konfederaci politických vězňů a Vazební věznici Praha-Pankrác pozvat dne 27. června 2014 od 13:00 na pietní shromáždění, kterým si připomeneme oběti politických procesů komunistického režimu. Pietní akt se koná na indentickém místě popravy Dr. Horákové v areálu Vazební věznice Praha-Pankrác.
S úctou
Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů

Program:
12:45 - Sraz účastníků a veřejnosti u tzv. motorové brány Vazební věznice Praha-Pankrác
13:00 - společný odchod účastníků na pietní místo
13:10 - uvítání ředitelem Vazební věznice
13:20 - pietní akt - položení kytic a věnců, státní hymna
13:40 - vystoupení hostů
14:20 - konec pietního aktu, "Večerka" (trubač Hradní stráže)

Svojí účast potvrďte do 24. 6. 2014: J. Dolejší, tel.: 261 032 111, 724 349 053; e-mail: jdolejsi@vez.pan.justice.cz. Po nahlášení hostů Vám bude obratem rozeslán podrobný program.

Pietní akt k uctění obětí totalitních režimů, na Újezdě 27.6.2014 v 10:00, u Pomníku obětem komunismu, na Újezdě, Praha

Hlavní město Praha a Konfederace politických vězňů ČR si Vás dovolují pozvat na pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu v pátek 27.června 2014 v 10:00 hodin u Pomníku obětem komunismu na Újezdě.

Prosíme o potvrzení účasti: +420 236 002 314, jana.tejkalova@praha.eu

Program pietního aktu:
9:45 - 9:55 - příchod hostů k pomníku
9:58 - řazení za věnce
10:00 - státní hymna, položení věnců a kytic, úvodní slovo moderátora, projevy, zdravice hostů
10:45 - rozloučení, "Večerka" (trubač Hradní stráže)V předvečer smutného výročí
Lidé si připomněli politické vězně i popravu Milady Horákové
Lidé si připomněli justiční vraždu Milady Horákové
● FOTOGALERIE Pankrácká pieta za Horákovou
Lidé vzpomínali na Miladu Horákovou, chtějí pro ni pomník

architektonicko-výtvarná Soutěž o návrh pomníku dr. Milady Horákové
Nadační fond Stránský

0