Připomeňme si...

Připomeňme si...

Ilustrační foto Karel Benetka z obálky knihy Rudá drbna s IQ.

21. srpen 1968 a 1969Tisková zpráva Konzervativní strany: Srpnové výročí

Imperiální postup Kremlu se zastaví pouze tam, kde narazí na rozhodný tvrdý odpor.

Konzervativní strana si připomíná 46. smutné výročí okupace naší země Rudou armádou a armádami Varšavského paktu. V těchto dnech však není příliš místa pro prosté vzpomínání. Naše zkušenosti by nám měly být oporou při hodnocení současných událostí na Ukrajině. To nám bez příkras a propagandy umožní vidět skutečnost - tedy fakt, že imperiální postup Kremlu se zastaví pouze tam, kde narazí na rozhodný tvrdý odpor. Naše společenství však snadno podléhá moskevské propagandě, naslouchá našeptávání tu tradičně východní levice, tu „pravice". Ta v sobě východní inklinaci objevila relativně nedávno poté, co podlehla údajnému konzervatismu ruského vůdce, plukovníka KGB Vladimíra Putina.

Konzervativní strana podporuje a podpoří veškeré kroky, které reálně povedou ke zvýšení obranyschopnosti České republiky, vyšší součinnosti se spojenci v rámci NATO, ke snížení zadlužení naší země a snížení naší energetické závislosti na Ruské federaci. Do tohoto rámce patří také nezbytnost preference rodiny. Žádná země Západu není dlouhodobě udržitelná bez loyality vlastních lidí ke své vlasti i vůči Západu. Přitom právě v rodině získáváme občanské ctnosti, mezi které patří zejména solidarita, schopnost důvěřovat a spolupracovat.

Konzervativní strana konečně vyzývá vládu České republiky, aby přijala taková opatření, která rozloží dopad přijaté politiky sankcí vůči Rusku pokud možno rovnoměrně na celé společenství - po žádné úzké skupině občanů nelze požadovat, aby to byli právě oni, kdo jediní ponesou důsledky politiky celé země.

Za Konzervativní stranu

Josef Bílek, předsedaVIDEO: Waldemar Matuška - Krysař

Štětina: Ukrajinci se na rozdíl od nás v roce 68 brání
Mé vzpomínky na srpen 1968
Okupaci tehdejšího Československa je nutno stále připomínat
Vzpomínka na 21. srpen 1968
21Jednadvacet, jednadvacet, 68/69
21. srpen 1968 v Kojetine
Zachvatčiky!
Nepoučitelní Češi a 21. srpen 1968 šestačtyřicet let poté
Odsoudil vpád do ČSSR, skončil v blázinci, přesto Gruzín nelituje
Pomník jako omluvu za okupaci 1968 zaplatil ukrajinský podnikatel
21. srpen - den národní tragédie
Bratři z krve Kainovy
Srpen 68 se opakuje v Novorusku
21.srpen 1969 Lidová milice, komunistická pěst
Bylo mi necelých deset let a moje dětství skončilo
Vzpomínka na budoucnost
21. srpen, co více dodat...
Andrej Babiš a trocha čísel
Mráz přišel zevnitř
21. srpna vzpomeňme i na rok 1969, kdy Čechy masakrovali Češi
My nikagdá nězabuděm! Nězabuděm?

0