Otevřený dopis premiérovi Bohuslavu Sobotkovi

Pane premiére,

obracím se na Vás v okamžiku největší bezpečnostní krize, která nás potkala od pádu železné opony, s nadějí, že přehodnotíte, spolu s Vaší vládou, bezzásadovou a opatrnickou politiku, kterou zastáváte vůči otevřené agresi Ruska proti Ukrajině. Píšu Vám jako jednomu z nejvyšších představitelů České republiky, který má vrcholnou odpovědnost za její vnitřní i vnější bezpečnost.

Chápu, že Vám a vaší vládě jde o ochranu našich výrobců, jejichž produkty mířily do Ruska (kteří však jako ostatní musí nést též určitou míru podnikatelského rizika). Chápu, že je pro vládu obtížné zvyšovat, při nutnosti pokrýt přebujelé mandatorní výdaje, výdaje na obranu. Ale nemohu Vám nepřipomenout, že:

1) v době, kdy Rusko bezprecedentním způsobem porušilo mezinárodní smlouvy, kdy vojensky napadlo sousední stát, a kdy svým jednáním ohrožuje bezpečnost svých nejbližších sousedů, ale i nás a celé Evropy, kdy snaha o diplomatické řešení byla Ruskem arogantně odmítána, je tím nejmenším, ale v této chvíli asi jediným a přitom účinným způsobem zavést další, a tvrdé, sankce;

NATO2) před 12 roky se zavázala Česká republika, že jako ostatní státy, sdružené v obranné organizaci NATO, bude každoročně vyčleňovat na potřeby zvyšování obranyschopnosti 2% HDP. Toto se dělo pouze několik prvních let; poté se každoročně výdaje snižovaly, až nyní dosahují tyto výdaje pouze asi 1% HDP. Závazek Vaší vlády, zvyšovat od teď rozpočet na obranu tak, aby do roku 2020 dosáhl 1.4% HDP, je ve světle dnešní mezinárodní situace, kterou nezpůsobil Západ, ale Rusko, naprosto nedostatečný a ohrožuje obranyschopnost nejen naši, ale států NATO a EU;

3) je Vám jistě dostatečně známo, že na našem území provádějí ruské tajné služby nepřátelské akce, které mají za cíl oslabit naše souručenství s NATO a EU, získat nemalou část obyvatelstva pro proruskou politiku a tím destabilizovat naše demokratické zřízení. Doufám, že Vaše vláda učiní okamžité a účinné kroky, které toto působení eliminuje a také jasně označí lidi, kteří jsou Pátou kolonou Ruska a nejvíce ohrožují naší vnitřní bezpečnost.

Nepíše se mi vše výše uvedené lehce, ale jsem tím povinován svému svědomí a odkazu mého otce, Zdeňka Rejmana, který byl jedním z čelných organizátorů našich legií v Rusku, zasloužil se o vznik České družiny a svým dílem i o vznik Československa.

S díky za porozumění,

Martin Rejman

Praha, 3. září 2014

0