Nejvyšší uznání - odboj a válečný veterán

Nejvyšší uznání - odboj a válečný veterán

Vladimír Hučín s svědčením účastníka odboje a odporu proti komunismu. Foto Jiří Domlátil.
Další fotografie jsou v rozsáhlé FOTOGALERII Martina Vadase.

Vladimír Hučín převzal 26. září 2014 v Praze z rukou ministra obrany Martina Stropnického osvědčení za odbojovou činnost proti komunismu. "Třetí odboj, spolu s bojem za samostatné Československo a s protinacistickým odbojem, tvoří kontinuální řadu, na niž mohou být budoucí generace právem hrdé," uvedl v projevu ministr obrany.

odznak častníka odboje a odporu proti komunismuodznak  válečného veteránaVladimír Hučín v roce 1973 rozšířil po Přerově k výročí srpnové okupace letáky s nápisem "Pryč se sovětskou diktaturou", později s pomocí výbušnin zničil několik vývěsních skříněk KSČ a SČSP. Do své činnosti se snažil zapojovat i další osoby. Krajským soudem v Přerově byl dne 17.5.1977 odsouzen pro nedovolené ozbrojování k podmíněnému trestu odnětí svobody na 9 měsíců. Roku 1983 se žadatel dohodl s Ladislavem Brázdou na akci proti spolupracovníkovi StB Antonínu Mikešovi. Dne 2.12.1983 ráno poničila exploze vstupní vrata domu Antonína Mikeše a jeho osobní automobil. Po tomto útoku byla spolupráce s A. Mikešem ze strany StB ukončena, a to z důvodu jeho dekonspirace. Okresním soudem v Přerově byl V. Hučín dne 7.6.1984 uznán vinným z trestných činů hanobení státu světové socialistické soustavy, pobuřování, nedovoleného ozbrojování, krádeže a poškozování cizí věci a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 2 a půl roku. Po svém propuštění v roce 1986 se podílel na činnosti Charty 77 jako její signatář. Zapojil se rovněž do Hnutí za občanskou svobodu.
Jmenovanému se současně na základě § 5 zákona č. 262/2011 Sb. přiznává postavení válečného veterána.

Medailonky dalších účastníků odboje a odporu proti komunismu, oceněných 26.9.2014 jsou ZDE.● VIDEO Předání osvědčení účastníkům 3. odboje, MOČR, autor: M. Šmidrkal
● VIDEO Události, komentáře 26.9.2014
Stát uznal za odbojáře proti komunismu Hučína a 37 dalších
Ministr obrany ocenil 38 lidí za třetí odboj, mezi nimi i Hučína
Ministr obrany předal osvědčení dalším účastníkům odboje a odporu proti komunismu
Bojovník proti komunismu Vladimír Hučín se stal válečným veteránem
Hučín získal status veterána, snažil se o to přes dva roky
Evidence účastníků odboje a odporu proti komunismu, jimž bylo vydáno osvědčení dle zákona č. 262/2011 Sb.


Ústřední rada KAN

...3. vzala se zadostiučiněním na vědomí, že Vladimíru Hučínovi bylo dne 28. 4. 2014 vydáno osvědčení ministra obrany o jeho účasti v odboji a odporu proti komunismu a bylo mu přiznáno postavení válečného veterána,

Usnesení ÚR KAN ze dne 14.6.2014

0