Většina "nezklamala"

Výsledky komunálních voleb podle mého není nutno příliš vysvětlovat a zdržovat odpovědné a KAN logopřemýšlivé lidi nějakými komentáři. Považujeme-li se ale za nestraníky, a to angažované, za sebe podávám toto mé nedlouhé vyjádření:

Za nastávající rozložení politických sil v obcích nemůže ani tak odborná kvalita a důvěryhodnost kandidátů jako voliči, tj. jejich odpovědnost a poctivost v rozhodování. Přístup většiny voličů k výběru svých zástupců do mocenských pozic se nekultivuje; zdá se mi, že nopak. Od zavedení regulérního volebního systému byli průměrní voliči vždy úspěšně okouzlováni; postupně efektními brýlemi a kravatou, drzým čelem a snadno vítězící arogancí, zdánlivě hlubokými ale neověřitelnými znalostmi, fajfkou pod puberťáckým účesem, předstíranou lidovostí superboháče, pohrdáním hezouna společnou Evropou, závratným i když neprůhledným bohatnutím kandidáta, atp. Tyto voliče jakoby nezajímala pověst, prokázaná odbornost a práce již vykonaná kandidující osobou resp. politickým subjektem.

Nyní je na vrcholu obdivu oněch přelétavých voličů "estébácké" hnutí, které si pořídil pravděpodobný kágébák k dosažení svých střednědobých cílů, mazaně předstírající neškodnou naivitu a malý zájem o absolutní moc. K té A. Babiš už nemá daleko, za zlomek z deseti miliard, o něž zbohatl v době svého ministrování si dnes může koupit kohokoli, kdo mu pomůže do pozic nejvyšších.

Nesilnější média a politika působí bohužel z Prahy. Zdejší radnice je jakousi laboratorní troubou, kde se pečou všelijaké postupy na, i za hranicemi slušnosti, ale i zákona. Mám obavu z ještě hlubšího úpadku města při představě, že by se Babišova Adriana Krnáčová stala primátorkou metropole ČR.

Po posledních volbách se dnes kloním k ANO - NEbude líp.

Pro zlehčení závěru si dovoluji poťouchlou otázku: Kdy se po Olomoučákovi a Bratislavance Pražané dočkají primátora z Kyjeva a kdy Moskvana?

Jiří Domlátil, angažovaný nestraník

0