Tisková zpráva Sdružení bývalých politických vězňů‏

Naše Sdružení bývalých politických vězňů se dopisem obrátilo na Magistrát HMP se žádostí o zastavení exhumace Otce Toufara.Sdružení bývalých politických vězňů Míníme, že pokud by se konala exhumace jedné oběti, musí se zároveň přistoupit k exhumaci a identifikaci ostatků lidí v ostatních hromadných hrobech, aby nedošlo k degradaci piety ostatních obětí komunismu.

Na tento dopis datovaný 10.10.2012 jsme nedostali žádnou odpověď a proto dopis zveřejňujeme.

Děkuji za zveřejnění

Ladislav Bergmann

Předseda
SBPV – sdružení bývalých politických vězňů
Na Bělidle 34, 159 00 Praha
info@politicti-vezni.cz


Čestné pohřebiště III. odboje v Praze ĎáblicíchPraha, 1O. října 2014
číslo j. SBPV-112/14

Vážený pane primátore, vážení radní,

naše Sdružení bývalých politických vězňů se dovědělo z médií o úmyslu Rady hl. m. Prahy exhumovat ostatky umučeného kněze římskokatolické církve Josefa Toufara v areálu Čestného pohřebiště politických vězňů III. odboje.

Rád bych připomenul, že pietní místo bylo zřízeno úsilím našeho zemřelého předsedy Stanislava Stránského a doc. ing. Nedomy CSc. po roce 1990, jako symbolické místo odpočinku našich sester a bratrů popravených a umučených komunistickým terorem v 50. letech.

symbolický náhrobek P. ToufaraVzhledem ke skutečnosti, že exhumace ostatků faráře Toufara bude vyžadovat manipulaci s dalšími lidskými ostatky, mezi nimiž je také řada zavražděných komunistickým režimem, nelze k exhumaci přistoupit bez souhlasu příbuzných těchto obětí. Byl by to neetický, necitlivý a velmi politováníhodný čin a naše organizace je tímto záměrem velmi pobouřena. Pokud by se konala exhumace jedné oběti, musí se zároveň přistoupit k exhumaci a identifikaci lidí v ostatních hromadných hrobech, aby nedošlo k degradaci významu ostatních obětí komunismu.

Žádáme vás proto buď od záměru exhumace upustit a nerušit klid zde odpočívajících, včetně našich sester a bratrů, nebo provést kompletní exhumaci všech pohřbených obětí ve hromadných hrobech a jejich ostatky vrátit jejich rodinám. Tato akce by se dala například financovat z finančních prostředků bývalé KSČ, která tato zvěrstva prováděla.

Ladislav Bergman předseda

Doc. Ing. Jiří Nedoma CSc.

Paní Anna Musilová, paní Zdena Mašínová - za pozůstalé (souhlas s dopisem telefonicky)

/kopie dopisu v příloze/tisková zpráva Magistrátu hl. m. Prahy
● Miloš Doležal: Otevřený dopis předsedovi Sdružení bývalých politických vězňů
Z hrobu byly vyzvednuty ostatky, které mohou patřit Toufarovi
Podle odborníků je šance, že ostatky patří páteru Toufarovi
Sdružení bývalých politických vězňů chce exhumaci všech vězňů
Když exhumovat, tak všechna těla. Nejen Toufara, žádají bývalí muklové
Farář Toufar. Z oběti komunistické zvůle blahořečeným mučedníkem?

PřílohaVelikost
dopis-SBPV-10-rijna-2014.pdf789.27 KB
0