Třetí odboj ČSR v letech 1948-1953

Třetí odboj ČSR v letech 1948-1953

Kniha renomovaného historika Václava Vebera (Osudové únorové dny, na niž tato kniha navazuje, Pakt a řada dalších prací) se zabývá méně známou kapitolou novodobých československých dějin. Václav Veber v ní popisuje aktivity protikomunistického odboje, který chápe jako aktivní činnost směřující k obnovení svobody a demokracie v naší zemi po únoru 1948, obhajuje a dokládá jeho existenci a legitimitu, odmítá občasné tvrzení, že třetí odboj neexistoval a že vše řídila neviditelná ruka Státní bezpečnosti. Snaží se dovodit, že Češi i Slováci nebyli pouze pasivními oběťmi komunistického násilí, ale že se dokázali i bránit, často i se zbraní v ruce.

Knihu "Třetí odboj ČSR v letech 1948 - 1953" si můžete objednat přímo od vydavatele, Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, telefon: +420 466 036 632, +420 466 036 132, e-mail: vydavatelstvi@upce.cz


VIDEO: Ztracená duše národa - Ztráta důstojnosti

0