Vládo, vrať majetek Mašínům!

Vládo, vrať majetek Mašínům!

Brigádní generál Josef Mašín. Ilustrační kolorované foto z Wikipedie.

Je neomluvitelné, že se restituční proces táhne do dnešních dnů i v případech, ve kterých přišli o majetek lidé aktivní ve III. odboji.


Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.
Listina základních práv a svobod, čl.11

Konzervativní strana patří mezi nekompromisní zastánce atributů svobody. Mezi neustále zpochybňované, ale nezaměnitelné, základy tohoto lidského statku nesporně patří vlastnictví. Právě proto komunistický režim po roce 1948 krutě zasáhl toto základní občanské právo.

Po roce 1989 tedy nové, demokraticky zvolené, representace v rámci obnovy klasických občanských svobod rozhodly o zmírnění škod, které na nich byly napáchány po únorovém "vítězství" arogantního bolševického režimu, a označily dobu od 28.2.1948 do 17.11.1989 za dobu nesvobody, a to se všemi důsledky. Po nechutně dlouhých tahanicích byl také Parlamentem České republiky uznán III. protikomunistický odboj.

Z tohoto pohledu je tedy neomluvitelné, že se restituční proces táhne do dnešních dnů i v případech, ve kterých přišli o majetek lidé aktivní ve III. odboji. Mezi tyto postižené, úřednicky vykládanými paragrafy týrané, rodiny nesporně patří Mašínovi.

I LOVE MASINVyzýváme proto Vládu, aby v tomto smutném případě vyšla vstříc této rodině hrdých a statečných lidí, aktivních ve II. i III. odboji, vrátila jim komunisty ukradený majetek, uhradila jeho aktuální znehodnocení a ukončila tak vrcholně nedůstojné soudní tahanice.

Vyzýváme Vládu České republiky aby i v jiných, podobně tristních případech postupovala analogicky a napravila některé nedostatky restitučních zákonů svými exekutivními rozhodnutími.

Za MS Konzervativní stranu

Josef Bílek, předseda

12. února 2015Připomeňme si:
Plukovník Josef Mašín měl majetek. Rodinný statek v Lošanech u Kolína. Zdědili jej jeho děti. I ten zabavili komunisti, přesto, že Josef a Ctirad Mašínové nikdy nebyli odsouzeni. Jak se to mohlo stát? Jednoduše!
Soud z formálních důvodů nevydal Mašínovým rodinný statek
Statek v Lošanech byl po zestátnění dílnou a ubytovnou, nyní je kvůli nejasnému vlastnictví prázdný. Zdena Mašínová se dům s pozemky snaží získat zpět od počátku 90. let.
Zdena Mašínová
Proč se nesoudí i bratr Josef? Českému rozhlasu v emailu napsal, že považuje za absurdní, aby se osobně musel domáhat o návrat ukradeného majetku. Zároveň je podle něj ostuda, že případ není ani 25 let po pádu komunismu vyřešený.
Rodina Mašínů velmi mnoho vykonala pro svobodu a demokracii v Československu, potažmo v České republice, to je prostě bez debat.
Jediná zmínka o synech Mašínů je ve vsi k nalezení asi jen na hřbitově. Na rodinném náhrobku nechybí jméno Ctirada, který před třemi lety zemřel v Americe.
Nejvyšší soud nevydal Mašínové rodinný statek na Kolínsku
Před domem je pomník generála Josefa Mašína, ke kterému se vozí květiny. Co je ale za bránou, vypovídá o tom, jaká tu byla minulost.
"Mašínová chce zpět rodinný majetek. Vrah zůstane vrahem..."
Ing. Pavel Janeček BBS(Hons), KSČM
Zastupitel města Náchoda

Úspěch KSČM: Hledám letadlo, abych odsud odletěla, přiznala Mašínová. Hučín přikyvuje.
Po delší úvaze jsem se rozhodla, že se odvolám k Ústavnímu soudu, protože se mi to zdá jako opravdu nehorázná nespravedlnost vůči naší rodině a obětem, které naše rodina přinesla.
Pokud Zdena Mašínová se stížnosti neuspěje, je připravená případ řešit i na půdě evropského soudu pro lidská práva.

0