Kauza Hučín vs. Hradílek: opět odročeno

Kauza Hučín vs. Hradílek: opět odročeno

Ilustrační foto: JUDr. Lenka Severová.

Krajský soud v Ostravě jednal 30.-31.3.2015 ve věci žalobce Vladimíra Hučína a žalovaného Ing. Tomáše Hradílka ve sporu o ochranu osobnosti a nemajetkové újmě.

Byli vyslechnuti obžalovaný Ing. Tomáš Hradílek, a svědci JUDr. Radim Pražák a Mgr. Martin Vadas a bylo také čteno mnoho listinných důkazů. Bohužel několik významných detailů nebylo zaprotokolováno.

Za účelem dokončení dokazování a závěrečných návrhů se jednání odročuje na 20.5.2015 v 9.00 hod., č. dveří 15/přízemí, budova A Krajského soudu v Ostravě. Spisová značka 23 C 3 / 2009, řešitel JUDr. Severová.Ukázka Z knihy "Vladimír Hučín: Není to o mě, ale o nás"
Žaloba na ochranu osobnosti
Odvolání ve sporu s Tomášem Hradílkem
Protokol o jednání před soudem prvního stupně 8.9.2009
ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY
Pokračování kauzy Hučín vs. Hradílek


Připomeňme si: Otevřený dopis

JUDr. Táňa Šimečková, předsedkyně OS Přerov,
JUDr. Pavel Němec, místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR

Vážená paní předsedkyně okresního soudu,
Vážený pane ministře spravedlnosti,

jako účastník soudních představení u Okresního soudu v Přerově a Ostravě s nedobrovolně obsazeným panem Vladimírem Hučínem jsem nabyl přesvědčení, že Vašim soudcům nejde o nalézání práva, či spravedlnosti, o kterou zpravidla usilují soudci v demokratickém světě, ale zdejší Vaši soudci plní jakési vnější politické zadání, nebo "jen" vyhovují vlastní předpojatosti a procedurální soudní činnosti pouze předstírají, aby vytvářeli zdání normality.

K tomu patří takové excesy, jako bylo i poslední vynesení absurdního rozsudku nad panem Vladimírem Hučínem a MUDr. Chmelařem.

"Soudce" Mgr. Michal Jelínek svým způsobem vedení jednání i vynesením absurdního rozsudku ztratil před přítomnou veřejností (a dnes i písemným vyhotovením rozsudku) veškerou autoritu, kterou každý soudce potřebuje, aby jeho výroky byly vnímány veřejností jako spravedlivé, nebo alespoň férové a přijatelné. Na bodácích zásahové jednotky policie se předstírané zdání spravedlnosti dlouhodobě udržet nedá a autorita soudu také ne.

Zasáhněte, prosím, dokud není pozdě.

Zastavte nesoudné jednání Mgr. Michala Jelínka.

Zastavte stíhání pana Vladimíra Hučína a zbavte jej všech proti němu účelově vznášených obvinění.

Jeden Urválek českému národu stačil.

Umožněte Mgr. Michalu Jelínkovi napravení škod, které způsobil nejen Vladimíru Hučínovi, ale celému rezortu spravedlnosti, převeďte ho na jiné veřejně prospěšné práce - neintelektuálního charakteru bez výkonných pravomocí - aby odpovídaly jeho schopnostem ..

Děkuji za pochopení neobvyklé žádosti a očekávám Váš adekvátní zásah

Mgr. Martin Vadas, pedagog, dokumentarista, občan ČR
169 00 Praha 6

0