MUDr. Jan Chmelař † 25.9.2005

MUDr. Jan Chmelař † 25.9.2005

MUDr. Jan Chmelař 14.9.2005 u soudu v Olomouci, který oba obžalované zprostil všech obvinění.

Letos je to už deset let, co Dr. Chmelař zemřel a tak je dobře osvěžit paměť těm, kdo pozapomněli... i těm, kdo si přejí, abychom zapomněli.Připomeňme si 25.9.2005:

● Zločinné zájmy státní moci, reprezentované vedením Inspekce BIS a to plk. JUDr. Janem Panašem se za vlády ČSSD neštítily např. vpadnout do soukromé ordinace MUDr. Jana Chmelaře. Následovalo mé skandální a teatrální zatčení, výslechy zdravotní sestry a desítek dalších občanů, obvinění lékaře a další zločinné praktiky, včetně podlých odposlechů telefonů a dalších nekalých praktik. MUDr. Jan Chmelař snášel velice těžce dlouhé a ponižující výslechy zvláštního Úřadu vyšetřování ČR, které vedl plk. JUDr. Martin Hádek a kpt. Ing. Ondřej Starý. Vše probíhalo za vydatné iniciativy nechvalně známého a zprofanovaného Okr. státního zastupitelství v Přerově, které reprezentovala JUDr. Lenka Šromová, JUDr. Jana Staňková a Mgr.Radim Obst. Za tuto hanebnou činnost nebyl doposud nikdo z jmenovaných pachatelů tohoto zločinného komplotu potrestán.
Vladimír Hučín

● Doktora Chmelaře vnitřně zžíral pocit nespravedlivého nařčení. Zemřel právě deset dnů po vyhlášení rozsudku Krajského soudu v Olomouci, který 14. září 2005 zprostil Vladimíra Hučína i MUDr. Jana Chmelaře vykonstruované obžaloby. Nezapomenu jeho lakonické vyjádření 14. září 2005 před vynesením rozsudku u odvolacího senátu KS v Olomouci. Tehdy řekl předsedovi senátu: "Nemám slov!". Soudce se ho znovu zeptal, zda se tedy nechce vyjádřit. MUDr. Chmelař mu řekl jen: "Ne, děkuji".
Martin Vadas

● ...dle pitevního nálezu se u MUDr. Jana Chmelaře projevovalo na srdečním svalu mnohačetné zajizvení, které bohužel nebylo léčené. MUDr. Jan Cmelař velmi těžce nesl několikaleté trestní stíhání a téměř každý den čelil různým dotazům ale i anonymním útokům v souvislosti s kauzou Hučín. Především bývalí příslušníci SNB - StB, kteří jako pacienti spadali do péče MUDr. Cmelaře, si neodpustili různé invektivy v souvislosti se soudním procesem.
Vladimír Hučín

● MUDr. Chmelař byl vzácný člověk. Lékař - lidumil, který se snažil pomáhat. Měl jsem jej rád a nikdy na něj nezapomenu. Věřím, že i Vy, paní doktorko [JUDr. Lenko Šromová], nezapomenete na nevinného člověka, kterého jste obvinila a posléze obžalovala.
JUDr. Milan Hulík

● V našich myslích, srdcích a duších zůstane pan doktor Jan Chmelař jako další oběť stávající neobolševické justice a výkonné soudní moci v ČR.
oldskaut-senior ALBI z "Jižního Clondiku" - František Antonín CIGÁNEK, v.r.

● Doktor Chmelař nevypadal jako hrdina. A přece... Kdo jste ho měli rádi, zachovejte mu vzpomínku. Čest jeho památce.
JoskaZoceliA nakonec ještě jeden e-mail:

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA tel. 257216810, fax 257219280
www.lkcr.cz E-mail: pravnisekret@clkcr.cz
PRÁVNÍ ODDĚLENÍ Kancelář v Olomouci:
Lékařská 291/2, 150 00 Praha 5 Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc 2

V Praze dne 18.10.2005
č.j.: 5120/2005

Vážený pane,

v obecné rovině se lze k Vašemu e-mailovému dotazu ze dne 30.9.2005 vyjádřit tak, že pokud by byl lékař pravomocně odsouzen pro trestný čin podvodu, nemohl by provozovat nestátní zdravotnické zařízení (tedy soukromou lékařskou praxi), protože by nesplňoval podmínku bezúhonnosti dle zákona č. 160/1992 Sb. v platném znění.

Lékařské povolání obecně by vykonávat mohl (tedy, aniž by provozoval vlastní nestátní zdravotnické zařízení, ale např. v postavení zaměstnance), neboť podmínky bezúhonnosti v zákoně č. 95/2004 Sb. v platném znění v současné době neumožňují vykonávat lékařské povolání pouze tomu lékaři, který byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin související s výkonem lékařského povolání.

S pozdravem
JUDr. Jan Mach
ředitel právního oddělení ČLK

věčné světlo

Organizátoři celého tohoto komplotu nebyli doposud potrestání
a jsou na významných místech ve státní správě!

0