Jiří Lang do Bruselu? A proč ne rovnou na Hrad?

Zde na konci stránky v příloze přiložený text je část protokolace Okr.soudu v Přerově ve věci svědka Jiřího Langa, jehož svědectví jen těžko rozdýchávala Zdeňka Mašínová. Lang se u toho soudu v podstatě znemožnil. Snažil se zbavit odpovědnosti za neobjasnění výbuchů.

Nutno také poznamenat a zdůraznit, že díky Jiřímu Langovi se do vysoce exponovaných míst státní správy dostala spousta osob, které by za normálních okolností nikdy neprošly přes bezpečnostní prověrky.Jiří Lang

Někdy v květnu tohoto roku mne ve městě potkal soudce-přísedící Bohumil Gibala a sdělil mi, že tenkrát ten soudní proces se mnou byl pro něj obrovský zážitek a při této příležitosti zmínil Langa. Doslova říkal, že to bylo příšerné vidět Langa - stvoření, které je ředitelem BIS. Po tomto zážitku si uvědomil co všechno je možné v tomto státě. Tam prý pochopil proč ten soud musel být tolik let tajný. Sice musel podstoupit nějaké školení a podepsat, že o průběhu soudu nebude hovořit, ale že to byl pro něj strašný zážitek a nelze na to zapomenout. Soudce-přísedícího Gibalu potkávám tak 3x do roka a pokaždé se k zmíněnému soudnímu procesu dostaneme.

Pro mne je ale nejzávažnější to, že Jiří Lang (a samozřejmě i F.Bublan, který konal na rozkaz Langa) měl a má zásadní podíl na tom, že bombové útoky v Přerově nebyly doposud objasněny.

Konfederace politických vězňůV řadách vedení KPV má Lang svého člověka a to jistého Miroslava Kopta, který byl poradcem Jana Prince a stal se vlivovou osobou ve vedení KPV. Miroslav Kopt má zásadní podíl na tom, že se Lang dostal do BIS. Když jsem obdržel od Ministerstva Obrany ČR statut válečného veterána, tak Kopt okamžitě přišel za Langem s tím, co má dělat, že ve vedení KPV se nemusí dařit udržet negativní názor na Hučína. Lang byl rozrušen a navrhoval dělat mrtvého brouka. odznak válečný veteránPři této příležitosti prohlásil, že "nevím kdo všechno za Hučínem stojí". Zároveň Koptovi přikázal, že musí udělat vše pro to, aby se kauza Hučín v řadách KPV nezačala znovu projednávat. Kopt reagoval s tím, že pobočka Klatovy, kde je předseda František Wiendl, se za mne staví, a že Wiendl spolu s dalšími chtějí otevřít kauzu Hučín. Kopt po návratu na poradu ústředí KPV byl rozrušen a o své dojmy ze setkání s Langem se podělil s dalším členem KPV. Kopt prý řekl, že má dojem, že ho Lang hodil přes palubu.

Vladimír HučínKontroverzní ředitel BIS Jiří Lang končí
Ředitel BIS Lang v listopadu ve funkci skončí
Že šéf BIS odchází? Překvapivá informace, řekl Sobotka
Politici nevědí o tom, že by měl Lang skončit v čele BIS
Věrná služba ředitele BIS
Maléry kontrarozvědky
Výbušná výpověď zpravodajce BIS. Popsal, jak to chodí uvnitř tajné služby
Důstojník BIS neprošel detektorem lži a hledá práci

Varování před nebezpečnou BIS!
Blahopřání s výzvou !!!
Výbuchy v Přerově v roce 1999
Výbuchy v Přerově: 25.2.1999
Výbuchy v Přerově: 1.12.1999
Desáté varovné výročí v Přerově
Kdo má na svědomí šest mrtvých?

PřílohaVelikost
protokol-vyslech-Jiri-Lang_1T312-2001.pdf1.65 MB
0